آمار کل " صادرات به" کشور "سوئد" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 218,470 28,345,281,040 Rls. 873,880 $
2 1396 سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,733 27,898,461,631 Rls. 859,877 $
3 1396 سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,686 18,731,615,060 Rls. 577,285 $
4 1396 سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 301 12,920,617,580 Rls. 398,233 $
5 1396 سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,646 12,474,301,140 Rls. 383,042 $
6 1396 سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 205 10,374,705,900 Rls. 319,020 $
7 1396 سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 200 10,205,208,000 Rls. 312,000 $
8 1396 سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,048 9,503,184,344 Rls. 289,660 $
9 1396 سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 178,050 8,798,392,630 Rls. 271,210 $
10 1396 سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 165 7,186,697,700 Rls. 221,650 $
11 1396 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 157,109 6,949,763,982 Rls. 214,218 $
12 1396 سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 124 6,249,873,120 Rls. 192,600 $
13 1396 سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,503 5,883,194,396 Rls. 180,671 $
14 1396 سوئد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 75 4,471,603,500 Rls. 136,500 $
15 1396 سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,395 4,119,486,436 Rls. 125,204 $
16 1396 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 81,543 3,888,984,690 Rls. 119,831 $
17 1396 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 80,293 3,828,347,280 Rls. 118,045 $
18 1396 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 37,912 2,704,457,115 Rls. 83,184 $
19 1396 سوئد 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,594,800,000 Rls. 80,000 $
20 1396 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 58,287 2,489,549,995 Rls. 76,621 $
21 1396 سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,800 2,160,510,848 Rls. 66,592 $
22 1396 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 32,376 2,047,262,378 Rls. 63,115 $
23 1396 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 19,090 1,858,067,880 Rls. 57,270 $
24 1396 سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 77 1,675,856,913 Rls. 51,646 $
25 1396 سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 48,650 1,578,400,600 Rls. 48,650 $
26 1396 سوئد 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 10,854 1,435,647,373 Rls. 44,158 $
27 1396 سوئد 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 16,915 1,426,620,871 Rls. 43,982 $
28 1396 سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 627 1,073,461,524 Rls. 33,103 $
29 1396 سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,470 883,406,520 Rls. 27,185 $
30 1396 سوئد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 804,139,000 Rls. 24,500 $
31 1396 سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,461 771,883,223 Rls. 23,791 $
32 1396 سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 416 717,817,140 Rls. 21,870 $
33 1396 سوئد 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 66,000 656,193,120 Rls. 20,064 $
34 1396 سوئد 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 11,117 649,244,460 Rls. 20,009 $
35 1396 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,158 646,855,976 Rls. 19,708 $
36 1396 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,400 599,694,480 Rls. 18,480 $
37 1396 سوئد 08071900 خربزه وهمانند 38,100 531,604,878 Rls. 16,212 $
38 1396 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 499,206,400 Rls. 15,400 $
39 1396 سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,002 497,226,960 Rls. 15,304 $
40 1396 سوئد 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 6,720 483,028,200 Rls. 14,900 $
41 1396 سوئد 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 473,106,420 Rls. 14,580 $
42 1396 سوئد 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,295 442,475,813 Rls. 13,507 $
43 1396 سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,445 434,629,000 Rls. 13,400 $
44 1396 سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,055 432,114,315 Rls. 13,287 $
45 1396 سوئد 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,000 431,505,200 Rls. 13,300 $
46 1396 سوئد 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 5,324 426,744,528 Rls. 13,014 $
47 1396 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,560 422,674,100 Rls. 13,000 $
48 1396 سوئد 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 4,556 413,983,886 Rls. 12,613 $
49 1396 سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 3,170 393,129,000 Rls. 12,100 $
50 1396 سوئد 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 758 348,308,250 Rls. 10,650 $
51 1396 سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 3,894 334,418,074 Rls. 10,310 $
52 1396 سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 58 291,700,835 Rls. 8,963 $
53 1396 سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,802 289,414,790 Rls. 8,812 $
54 1396 سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 278,536,770 Rls. 8,573 $
55 1396 سوئد 08071900 خربزه وهمانند 19,200 262,846,080 Rls. 8,064 $
56 1396 سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,287 242,012,910 Rls. 7,443 $
57 1396 سوئد 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,024 234,926,705 Rls. 7,243 $
58 1396 سوئد 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 3,815 223,797,270 Rls. 6,866 $
59 1396 سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,991 217,983,671 Rls. 6,717 $
60 1396 سوئد 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,924 199,671,003 Rls. 6,153 $
61 1396 سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,373 196,991,038 Rls. 6,070 $
62 1396 سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,274 195,550,615 Rls. 6,029 $
63 1396 سوئد 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 379 194,634,000 Rls. 6,000 $
64 1396 سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,760 186,383,002 Rls. 5,746 $
65 1396 سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,257 183,104,488 Rls. 5,642 $
66 1396 سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,420 165,817,944 Rls. 5,112 $
67 1396 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,180 153,164,000 Rls. 4,720 $
68 1396 سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,588 143,168,090 Rls. 4,414 $
69 1396 سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 927 137,288,237 Rls. 4,172 $
70 1396 سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 825 120,484,096 Rls. 3,712 $
71 1396 سوئد 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 6,200 116,848,800 Rls. 3,600 $
72 1396 سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 722 105,901,155 Rls. 3,249 $
73 1396 سوئد 08071100 هندوا نه , تازه 20,850 101,402,356 Rls. 3,127 $
74 1396 سوئد 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,505 97,698,580 Rls. 3,010 $
75 1396 سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,000 97,353,000 Rls. 3,000 $
76 1396 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,000 97,332,000 Rls. 3,000 $
77 1396 سوئد 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,188 96,331,950 Rls. 2,970 $
78 1396 سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,000 89,962,200 Rls. 2,760 $
79 1396 سوئد 08109020 زرشك تازه 290 84,663,180 Rls. 2,610 $
80 1396 سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,490 82,125,420 Rls. 2,532 $
81 1396 سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,500 81,225,000 Rls. 2,500 $
82 1396 سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 680 80,348,256 Rls. 2,448 $
83 1396 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 78,684,600 Rls. 2,400 $
84 1396 سوئد 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 2,700 77,250,040 Rls. 2,377 $
85 1396 سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,134 76,157,380 Rls. 2,348 $
86 1396 سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 910 74,121,030 Rls. 2,274 $
87 1396 سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 570 73,412,919 Rls. 2,241 $
88 1396 سوئد 33019012 ساير عرقيات سنتي 990 64,538,100 Rls. 1,980 $
89 1396 سوئد 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 480 62,280,960 Rls. 1,920 $
90 1396 سوئد 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 738 59,846,265 Rls. 1,845 $
91 1396 سوئد 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 450 58,399,200 Rls. 1,800 $
92 1396 سوئد 08109020 زرشك تازه 200 58,383,000 Rls. 1,800 $
93 1396 سوئد 33019012 ساير عرقيات سنتي 871 56,501,770 Rls. 1,742 $
94 1396 سوئد 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 82 54,675,600 Rls. 1,680 $
95 1396 سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19 51,038,210 Rls. 1,555 $
96 1396 سوئد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,920 49,844,736 Rls. 1,536 $
97 1396 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 320 48,817,500 Rls. 1,500 $
98 1396 سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 374 48,536,224 Rls. 1,496 $
99 1396 سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 712 46,200,256 Rls. 1,424 $
100 1396 سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 140 42,156,400 Rls. 1,300 $
101 1396 سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 840 41,069,700 Rls. 1,260 $
102 1396 سوئد 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 360 40,937,400 Rls. 1,260 $
103 1396 سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 400 40,562,500 Rls. 1,250 $
104 1396 سوئد 08109020 زرشك تازه 190 38,940,000 Rls. 1,200 $
105 1396 سوئد 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 477 38,826,185 Rls. 1,193 $
106 1396 سوئد 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 273 37,716,006 Rls. 1,146 $
107 1396 سوئد 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 470 37,574,573 Rls. 1,147 $
108 1396 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 600 35,047,080 Rls. 1,080 $
109 1396 سوئد 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 252 34,725,676 Rls. 1,058 $
110 1396 سوئد 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 900 33,100,440 Rls. 1,020 $
111 1396 سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,955 31,711,466 Rls. 977 $
112 1396 سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,350 27,079,230 Rls. 835 $
113 1396 سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 420 24,520,860 Rls. 756 $
114 1396 سوئد 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 300 24,321,000 Rls. 750 $
115 1396 سوئد 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 180 23,353,200 Rls. 720 $
116 1396 سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 65 21,564,620 Rls. 665 $
117 1396 سوئد 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 400 21,017,880 Rls. 648 $
118 1396 سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 250 20,898,444 Rls. 644 $
119 1396 سوئد 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 50 20,245,056 Rls. 624 $
120 1396 سوئد 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 470 19,655,400 Rls. 600 $
121 1396 سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,530 19,655,400 Rls. 600 $
122 1396 سوئد 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 550 17,851,900 Rls. 550 $
123 1396 سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 140 17,158,115 Rls. 529 $
124 1396 سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 175 17,029,950 Rls. 525 $
125 1396 سوئد 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 1,000 16,222,000 Rls. 500 $
126 1396 سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 88 14,319,800 Rls. 440 $
127 1396 سوئد 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 112 13,701,445 Rls. 421 $
128 1396 سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 38 12,199,625 Rls. 375 $
129 1396 سوئد 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5 11,353,650 Rls. 350 $
130 1396 سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 135 10,901,184 Rls. 336 $
131 1396 سوئد 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 800 10,430,400 Rls. 320 $
132 1396 سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 375 10,314,330 Rls. 318 $
133 1396 سوئد 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 220 9,778,500 Rls. 300 $
134 1396 سوئد 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 80 7,798,800 Rls. 240 $
135 1396 سوئد 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 315 7,297,875 Rls. 225 $
136 1396 سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 38 6,686,625 Rls. 206 $
137 1396 سوئد 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 150 4,862,700 Rls. 150 $
138 1396 سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 26 4,653,935 Rls. 143 $
139 1396 سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 23 4,100,670 Rls. 126 $
140 1396 سوئد 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5 3,736,925 Rls. 115 $
141 1396 سوئد 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 100 3,245,800 Rls. 100 $
142 1396 سوئد 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 2,595,520 Rls. 80 $
143 1396 سوئد 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 26 2,368,923 Rls. 73 $
144 1396 سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 2,096,598 Rls. 65 $
145 1396 سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 15 1,952,700 Rls. 60 $
146 1396 سوئد 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 9 1,952,700 Rls. 60 $
147 1396 سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 57 1,945,200 Rls. 60 $
148 1396 سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 48 1,887,610 Rls. 58 $
149 1396 سوئد 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 1,866,634 Rls. 58 $
150 1396 سوئد 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 200 1,632,950 Rls. 50 $
151 1396 سوئد 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13 1,269,255 Rls. 39 $
152 1396 سوئد 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 13 1,135,225 Rls. 35 $
153 1396 سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10 1,080,459 Rls. 33 $
154 1396 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 8 1,041,440 Rls. 32 $
155 1396 سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 7 1,041,440 Rls. 32 $
156 1396 سوئد 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9 1,008,895 Rls. 31 $
157 1396 سوئد 24022000 سيگار حاوي توتون 2 919,404 Rls. 28 $
158 1396 سوئد 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 13 846,170 Rls. 26 $
159 1396 سوئد 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 9 778,080 Rls. 24 $
160 1396 سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 19 746,373 Rls. 23 $
161 1396 سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11 649,020 Rls. 20 $
162 1396 سوئد 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 30 486,765 Rls. 15 $
163 1396 سوئد 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 4 455,630 Rls. 14 $
164 1396 سوئد 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 0 259,480 Rls. 8 $
مجموع کل
222,163,437,316 ريال
مجموع کل
6,833,532 دلار
[1]