آمار کل " صادرات به" کشور "سيرالئون" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سيرالئون 27132000 قيرنفت 297,300 2,023,920,576 Rls. 62,432 $
2 1396 سيرالئون 27132000 قيرنفت 101,660 692,945,842 Rls. 21,349 $
مجموع کل
2,716,866,418 ريال
مجموع کل
83,781 دلار
[1]