آمار کل " صادرات به" کشور "سيشل" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سيشل 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,332 464,858,420 Rls. 14,326 $
مجموع کل
464,858,420 ريال
مجموع کل
14,326 دلار
[1]