آمار کل " صادرات به" کشور "عربستان سعودي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 47,934 4,667,525,316 Rls. 143,802 $
2 1396 عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 39,630 3,869,275,050 Rls. 118,890 $
3 1396 عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 13,000 1,265,121,000 Rls. 39,000 $
4 1396 عربستان سعودي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 103,390 838,580,068 Rls. 25,847 $
مجموع کل
10,640,501,434 ريال
مجموع کل
327,539 دلار
[1]