آمار کل " صادرات به" کشور "غنا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 غنا 25202000 ک گچ 37,260,760 30,499,518,521 Rls. 931,519 $
2 1396 غنا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,370,826 27,658,449,874 Rls. 846,886 $
3 1396 غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 776,748 12,083,843,245 Rls. 371,492 $
4 1396 غنا 27101950 روغن صنعتي 688,543 10,500,070,772 Rls. 323,610 $
5 1396 غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 556,736 8,557,565,840 Rls. 261,664 $
6 1396 غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 224,000 8,063,979,000 Rls. 246,400 $
7 1396 غنا 27132000 قيرنفت 1,000,355 6,815,608,412 Rls. 210,073 $
8 1396 غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 434,714 6,610,839,018 Rls. 203,787 $
9 1396 غنا 27101950 روغن صنعتي 246,810 3,799,616,615 Rls. 115,930 $
10 1396 غنا 27132000 قيرنفت 502,475 3,434,115,855 Rls. 105,519 $
11 1396 غنا 27132000 قيرنفت 497,870 3,414,563,768 Rls. 104,552 $
12 1396 غنا 27132000 قيرنفت 495,515 3,373,560,360 Rls. 104,058 $
13 1396 غنا 27101910 روغن موتور 172,297 3,371,736,088 Rls. 103,918 $
14 1396 غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 257,535 3,254,700,434 Rls. 98,894 $
15 1396 غنا 27101910 روغن موتور 143,264 2,746,738,609 Rls. 84,663 $
16 1396 غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,499,266,000 Rls. 77,000 $
17 1396 غنا 27101950 روغن صنعتي 156,521 2,031,566,992 Rls. 62,608 $
18 1396 غنا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 26,000 1,687,452,000 Rls. 52,000 $
19 1396 غنا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,257,371,500 Rls. 38,500 $
20 1396 غنا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,500 1,135,225,000 Rls. 35,000 $
21 1396 غنا 27101910 روغن موتور 42,480 801,843,710 Rls. 24,638 $
22 1396 غنا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 2,310 773,855,005 Rls. 23,695 $
23 1396 غنا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 207,360 678,562,028 Rls. 20,674 $
24 1396 غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 42,008 640,423,434 Rls. 19,743 $
25 1396 غنا 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,930 482,179,061 Rls. 14,651 $
26 1396 غنا 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,900 474,567,940 Rls. 14,630 $
27 1396 غنا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 54,130 217,373,070 Rls. 6,690 $
28 1396 غنا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 272 66,134,475 Rls. 2,025 $
29 1396 غنا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 150 56,063,232 Rls. 1,728 $
30 1396 غنا 25202000 ک گچ 83,850 46,225,575 Rls. 1,425 $
31 1396 غنا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 300 32,911,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
147,065,926,433 ريال
مجموع کل
4,508,972 دلار
[1]