آمار کل " صادرات به" کشور "قبرس" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 قبرس 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,985 3,645,772,497 Rls. 112,347 $
2 1396 قبرس 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 16,210 2,128,178,480 Rls. 64,840 $
3 1396 قبرس 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 16,290 2,123,890,200 Rls. 65,160 $
4 1396 قبرس 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,450 1,893,756,280 Rls. 58,370 $
5 1396 قبرس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 116 1,302,296,094 Rls. 40,134 $
6 1396 قبرس 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,900 1,136,277,120 Rls. 35,040 $
7 1396 قبرس 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 152,985 1,102,353,585 Rls. 33,654 $
8 1396 قبرس 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 136,370 972,737,570 Rls. 30,000 $
9 1396 قبرس 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 116,025 828,206,565 Rls. 25,525 $
10 1396 قبرس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 75 572,083,320 Rls. 17,646 $
11 1396 قبرس 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,630 474,113,790 Rls. 14,445 $
12 1396 قبرس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 28,200 374,925,320 Rls. 11,480 $
13 1396 قبرس 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,960 328,756,765 Rls. 10,110 $
14 1396 قبرس 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 46,000 328,282,680 Rls. 10,120 $
15 1396 قبرس 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 31,900 279,868,763 Rls. 8,557 $
16 1396 قبرس 08071100 هندوا نه , تازه 43,233 268,193,036 Rls. 8,272 $
17 1396 قبرس 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 18,080 196,785,432 Rls. 6,057 $
18 1396 قبرس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,000 195,315,219 Rls. 6,021 $
19 1396 قبرس 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 21,820 142,960,276 Rls. 4,364 $
20 1396 قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,370 121,099,468 Rls. 3,696 $
21 1396 قبرس 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 12,865 92,424,970 Rls. 2,830 $
22 1396 قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,510 76,326,782 Rls. 2,354 $
23 1396 قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,230 62,200,601 Rls. 1,917 $
24 1396 قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 510 25,789,005 Rls. 795 $
25 1396 قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 470 23,803,250 Rls. 732 $
مجموع کل
18,696,397,068 ريال
مجموع کل
574,466 دلار
[1]