آمار کل " صادرات به" کشور "قرقيزستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 63,135 21,862,244,052 Rls. 666,883 $
2 1396 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 228,674 18,706,791,258 Rls. 571,684 $
3 1396 قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,497 17,969,463,870 Rls. 552,196 $
4 1396 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 174,520 14,434,924,616 Rls. 444,885 $
5 1396 قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 24,243 11,939,254,155 Rls. 363,645 $
6 1396 قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,300 10,425,899,096 Rls. 321,212 $
7 1396 قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 172,672 9,632,825,690 Rls. 296,886 $
8 1396 قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,890 9,337,606,372 Rls. 287,788 $
9 1396 قرقيزستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 146,672 8,229,147,850 Rls. 250,942 $
10 1396 قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 111,961 7,898,934,930 Rls. 241,131 $
11 1396 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 91,174 7,394,131,565 Rls. 227,935 $
12 1396 قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,100 6,621,412,875 Rls. 202,125 $
13 1396 قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 114,588 6,361,135,380 Rls. 195,628 $
14 1396 قرقيزستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,580 6,253,664,661 Rls. 192,711 $
15 1396 قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 62,506 6,082,699,083 Rls. 187,467 $
16 1396 قرقيزستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,420 6,014,316,000 Rls. 184,800 $
17 1396 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 71,250 5,844,717,036 Rls. 180,134 $
18 1396 قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,967 5,739,399,210 Rls. 176,901 $
19 1396 قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 124,320 5,647,346,069 Rls. 174,047 $
20 1396 قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,105 5,364,522,530 Rls. 164,834 $
21 1396 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 206,148 5,348,440,038 Rls. 164,916 $
22 1396 قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 54,669 4,434,186,368 Rls. 136,672 $
23 1396 قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 53,209 4,344,943,131 Rls. 132,021 $
24 1396 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 143,796 4,200,059,951 Rls. 129,417 $
25 1396 قرقيزستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 55,000 4,178,467,590 Rls. 128,810 $
26 1396 قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 52,379 4,175,689,242 Rls. 128,649 $
27 1396 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 156,368 4,058,885,552 Rls. 125,094 $
28 1396 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 8,229 4,045,757,453 Rls. 123,428 $
29 1396 قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 130,723 4,020,021,174 Rls. 123,958 $
30 1396 قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 41,851 3,931,993,230 Rls. 121,213 $
31 1396 قرقيزستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 48,777 3,883,009,585 Rls. 119,665 $
32 1396 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 47,278 3,840,651,610 Rls. 118,195 $
33 1396 قرقيزستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 58,172 3,720,937,472 Rls. 114,688 $
34 1396 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 125,507 3,664,771,253 Rls. 112,957 $
35 1396 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 122,997 3,638,380,347 Rls. 110,697 $
36 1396 قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,301 3,596,534,750 Rls. 110,846 $
37 1396 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 133,993 3,521,860,371 Rls. 107,193 $
38 1396 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 133,965 3,487,449,293 Rls. 107,171 $
39 1396 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 7,040 3,426,788,656 Rls. 105,592 $
40 1396 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 39,686 3,347,047,716 Rls. 103,167 $
41 1396 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 40,856 3,297,750,320 Rls. 101,680 $
42 1396 قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 33,600 3,268,742,400 Rls. 100,800 $
43 1396 قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 32,561 3,184,822,620 Rls. 97,684 $
44 1396 قرقيزستان 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,700 3,151,415,800 Rls. 96,200 $
45 1396 قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 30,980 3,013,858,320 Rls. 92,940 $
46 1396 قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 105,372 2,868,477,260 Rls. 87,500 $
47 1396 قرقيزستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 29,100 2,845,543,500 Rls. 87,300 $
48 1396 قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 60,588 2,805,382,065 Rls. 86,487 $
49 1396 قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 27,943 2,720,921,682 Rls. 83,829 $
50 1396 قرقيزستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 2,620,720,000 Rls. 80,000 $
51 1396 قرقيزستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 2,595,520,000 Rls. 80,000 $
52 1396 قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,618 2,554,793,260 Rls. 78,803 $
53 1396 قرقيزستان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 66,000 2,478,389,100 Rls. 76,274 $
54 1396 قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,930 2,468,407,230 Rls. 75,902 $
55 1396 قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,139 2,452,000,905 Rls. 75,417 $
56 1396 قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 443,760 2,409,158,430 Rls. 74,247 $
57 1396 قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 126,690 2,387,548,900 Rls. 73,480 $
58 1396 قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,100 2,247,953,400 Rls. 69,300 $
59 1396 قرقيزستان 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 39,385 2,206,617,920 Rls. 68,032 $
60 1396 قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,640 2,008,560,960 Rls. 61,920 $
61 1396 قرقيزستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 55,500 1,986,872,250 Rls. 61,050 $
62 1396 قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 29,769 1,931,650,872 Rls. 59,538 $
63 1396 قرقيزستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 51,700 1,894,561,086 Rls. 57,794 $
64 1396 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 63,840 1,864,906,848 Rls. 57,456 $
65 1396 قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,839 1,856,378,556 Rls. 56,824 $
66 1396 قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,950 1,767,607,950 Rls. 53,850 $
67 1396 قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 57,000 1,665,095,400 Rls. 51,300 $
68 1396 قرقيزستان 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 8,480 1,664,030,400 Rls. 50,880 $
69 1396 قرقيزستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 40,000 1,624,785,250 Rls. 49,750 $
70 1396 قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 100,012 1,624,175,440 Rls. 50,060 $
71 1396 قرقيزستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 16,637 1,619,312,484 Rls. 49,911 $
72 1396 قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 97,929 1,596,381,675 Rls. 48,979 $
73 1396 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,080 1,531,888,800 Rls. 47,040 $
74 1396 قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 13,798 1,479,213,999 Rls. 45,586 $
75 1396 قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 35,495 1,475,721,315 Rls. 45,478 $
76 1396 قرقيزستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 37,329 1,377,145,476 Rls. 41,958 $
77 1396 قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 240,346 1,343,160,524 Rls. 41,393 $
78 1396 قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,921 1,334,665,796 Rls. 40,636 $
79 1396 قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 17,245 1,325,624,288 Rls. 40,870 $
80 1396 قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 40,409 1,317,131,355 Rls. 40,409 $
81 1396 قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,505 1,303,082,910 Rls. 39,978 $
82 1396 قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,500 1,297,228,725 Rls. 39,975 $
83 1396 قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,667 1,233,094,449 Rls. 38,001 $
84 1396 قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 63,500 1,204,525,150 Rls. 36,830 $
85 1396 قرقيزستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 10,450 1,203,719,825 Rls. 36,575 $
86 1396 قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 63,800 1,199,669,680 Rls. 37,004 $
87 1396 قرقيزستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 21,664 1,196,574,210 Rls. 36,829 $
88 1396 قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 56,000 1,180,961,600 Rls. 36,400 $
89 1396 قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 62,050 1,167,627,116 Rls. 35,989 $
90 1396 قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 69,863 1,142,170,139 Rls. 34,931 $
91 1396 قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,899 1,124,444,152 Rls. 34,658 $
92 1396 قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 68,535 1,111,266,376 Rls. 34,267 $
93 1396 قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,455 1,092,448,203 Rls. 33,677 $
94 1396 قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 11,808 1,079,984,249 Rls. 33,053 $
95 1396 قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 10,045 977,699,940 Rls. 30,135 $
96 1396 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,001 973,397,073 Rls. 30,007 $
97 1396 قرقيزستان 32041610 --- گرانول مستربچ 10,000 973,170,000 Rls. 30,000 $
98 1396 قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,878 958,447,199 Rls. 29,537 $
99 1396 قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,360 953,383,200 Rls. 29,400 $
100 1396 قرقيزستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 17,097 916,542,900 Rls. 28,210 $
101 1396 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 32,464 842,463,189 Rls. 25,971 $
102 1396 قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 20,019 830,566,400 Rls. 25,600 $
103 1396 قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,000 829,357,200 Rls. 25,200 $
104 1396 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,685 823,261,163 Rls. 25,268 $
105 1396 قرقيزستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 20,000 806,644,850 Rls. 24,860 $
106 1396 قرقيزستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 64,600 790,885,080 Rls. 24,264 $
107 1396 قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 8,115 789,673,965 Rls. 24,345 $
108 1396 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,230 778,928,772 Rls. 23,766 $
109 1396 قرقيزستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 180,280 761,168,952 Rls. 23,463 $
110 1396 قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,430 735,148,596 Rls. 22,659 $
111 1396 قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,207 701,341,998 Rls. 21,621 $
112 1396 قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 106,500 668,287,630 Rls. 20,534 $
113 1396 قرقيزستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 41,500 659,240,241 Rls. 20,031 $
114 1396 قرقيزستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 6,669 649,107,108 Rls. 20,007 $
115 1396 قرقيزستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,529 644,889,388 Rls. 19,877 $
116 1396 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 20,944 611,079,300 Rls. 18,850 $
117 1396 قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 12,580 549,735,678 Rls. 16,749 $
118 1396 قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,133 544,676,316 Rls. 16,786 $
119 1396 قرقيزستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 5,172 509,266,152 Rls. 15,516 $
120 1396 قرقيزستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 14,000 481,558,000 Rls. 14,840 $
121 1396 قرقيزستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 3,225 470,729,155 Rls. 14,513 $
122 1396 قرقيزستان 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,415 470,214,990 Rls. 14,490 $
123 1396 قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 9,420 458,243,832 Rls. 14,129 $
124 1396 قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,520 444,241,032 Rls. 13,560 $
125 1396 قرقيزستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,160 441,579,600 Rls. 13,608 $
126 1396 قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,377 425,903,985 Rls. 13,125 $
127 1396 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 855 416,017,350 Rls. 12,825 $
128 1396 قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,440 410,275,824 Rls. 12,648 $
129 1396 قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 638 405,582,444 Rls. 12,501 $
130 1396 قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 12,220 402,829,658 Rls. 12,273 $
131 1396 قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,086 397,746,900 Rls. 12,258 $
132 1396 قرقيزستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 15,240 395,630,400 Rls. 12,192 $
133 1396 قرقيزستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,013 394,263,750 Rls. 12,039 $
134 1396 قرقيزستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 12,120 393,148,560 Rls. 12,120 $
135 1396 قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,006 391,294,980 Rls. 12,018 $
136 1396 قرقيزستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 10,000 365,154,900 Rls. 11,220 $
137 1396 قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,540 362,594,144 Rls. 11,176 $
138 1396 قرقيزستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 85,100 360,653,364 Rls. 11,115 $
139 1396 قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 14,526 358,532,434 Rls. 10,894 $
140 1396 قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 620 348,325,290 Rls. 10,721 $
141 1396 قرقيزستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,000 347,245,400 Rls. 10,600 $
142 1396 قرقيزستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,120 344,054,800 Rls. 10,600 $
143 1396 قرقيزستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 10,000 343,973,175 Rls. 10,605 $
144 1396 قرقيزستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,075 310,099,752 Rls. 9,558 $
145 1396 قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,314 295,210,436 Rls. 9,013 $
146 1396 قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,900 288,251,770 Rls. 8,851 $
147 1396 قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,874 287,105,987 Rls. 8,773 $
148 1396 قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,375 284,739,975 Rls. 8,775 $
149 1396 قرقيزستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,601 258,935,564 Rls. 7,981 $
150 1396 قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 7,000 229,313,000 Rls. 7,000 $
151 1396 قرقيزستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 5,000 223,681,930 Rls. 6,815 $
152 1396 قرقيزستان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 455 221,471,250 Rls. 6,825 $
153 1396 قرقيزستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 5,596 220,292,316 Rls. 6,789 $
154 1396 قرقيزستان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 3,750 219,678,750 Rls. 6,750 $
155 1396 قرقيزستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 3,798 209,400,360 Rls. 6,456 $
156 1396 قرقيزستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 858 208,809,315 Rls. 6,435 $
157 1396 قرقيزستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,554 201,579,400 Rls. 6,212 $
158 1396 قرقيزستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,200 200,525,524 Rls. 6,178 $
159 1396 قرقيزستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 5,143 200,211,924 Rls. 6,171 $
160 1396 قرقيزستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 6,795 198,712,800 Rls. 6,116 $
161 1396 قرقيزستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,655 193,788,012 Rls. 5,973 $
162 1396 قرقيزستان 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 1,400 182,252,000 Rls. 5,600 $
163 1396 قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,620 176,181,084 Rls. 5,430 $
164 1396 قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 175,165,200 Rls. 5,400 $
165 1396 قرقيزستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4,085 172,192,680 Rls. 5,310 $
166 1396 قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,760 171,547,200 Rls. 5,280 $
167 1396 قرقيزستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 15,932 170,586,183 Rls. 5,257 $
168 1396 قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,463 168,310,121 Rls. 5,188 $
169 1396 قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,451 167,927,043 Rls. 5,177 $
170 1396 قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,040 167,392,200 Rls. 5,100 $
171 1396 قرقيزستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 2,050 166,793,125 Rls. 5,125 $
172 1396 قرقيزستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 20,000 156,964,072 Rls. 4,838 $
173 1396 قرقيزستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 5,000 154,755,730 Rls. 4,715 $
174 1396 قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 59,511 154,494,450 Rls. 4,761 $
175 1396 قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 954 145,478,896 Rls. 4,484 $
176 1396 قرقيزستان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 860 139,535,000 Rls. 4,300 $
177 1396 قرقيزستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,574 139,022,540 Rls. 4,285 $
178 1396 قرقيزستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 1,060 137,524,400 Rls. 4,240 $
179 1396 قرقيزستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 3,636 131,288,000 Rls. 4,000 $
180 1396 قرقيزستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 2,500 129,776,000 Rls. 4,000 $
181 1396 قرقيزستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 6,580 128,069,172 Rls. 3,948 $
182 1396 قرقيزستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,260 122,661,000 Rls. 3,780 $
183 1396 قرقيزستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 1,503 121,910,893 Rls. 3,757 $
184 1396 قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,211 118,855,422 Rls. 3,633 $
185 1396 قرقيزستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 800 116,964,000 Rls. 3,600 $
186 1396 قرقيزستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 2,061 114,565,615 Rls. 3,503 $
187 1396 قرقيزستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,500 109,515,375 Rls. 3,375 $
188 1396 قرقيزستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 32,200 106,850,772 Rls. 3,294 $
189 1396 قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,094 106,527,156 Rls. 3,282 $
190 1396 قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 17,500 105,747,880 Rls. 3,260 $
191 1396 قرقيزستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 800 105,030,400 Rls. 3,200 $
192 1396 قرقيزستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 4,780 100,775,545 Rls. 3,107 $
193 1396 قرقيزستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 335 92,499,030 Rls. 2,847 $
194 1396 قرقيزستان 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 696 91,376,448 Rls. 2,784 $
195 1396 قرقيزستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,156 90,915,305 Rls. 2,803 $
196 1396 قرقيزستان 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 899 88,520,934 Rls. 2,697 $
197 1396 قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,480 86,430,816 Rls. 2,664 $
198 1396 قرقيزستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,640 84,780,296 Rls. 2,612 $
199 1396 قرقيزستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,533 78,881,920 Rls. 2,432 $
200 1396 قرقيزستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 78,381,600 Rls. 2,400 $
مجموع کل
411,246,411,525 ريال
مجموع کل
12,629,772 دلار