آمار کل " صادرات به" کشور "قطر" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 قطر 27132000 قيرنفت 41,024,117 214,851,335,794 Rls. 6,563,858 $
2 1396 قطر 27132000 قيرنفت 40,658,048 211,756,517,825 Rls. 6,506,655 $
3 1396 قطر 27132000 قيرنفت 16,767,630 87,067,442,017 Rls. 2,682,820 $
4 1396 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 206,400,000 80,370,705,600 Rls. 2,476,800 $
5 1396 قطر 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 200,000 49,273,676,120 Rls. 1,518,730 $
6 1396 قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,505,000 48,077,313,900 Rls. 1,472,100 $
7 1396 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,949,830 46,575,609,440 Rls. 1,436,632 $
8 1396 قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,297,000 45,872,307,768 Rls. 1,401,229 $
9 1396 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 116,150,000 45,329,142,000 Rls. 1,393,800 $
10 1396 قطر 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 3,049,520 40,117,117,618 Rls. 1,233,154 $
11 1396 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,000,000 38,428,375,000 Rls. 1,175,000 $
12 1396 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,120,987 35,260,747,154 Rls. 1,075,200 $
13 1396 قطر 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 2,057,409 30,861,603,943 Rls. 941,995 $
14 1396 قطر 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,212,419 30,340,574,958 Rls. 933,565 $
15 1396 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 806,046 22,167,314,498 Rls. 680,637 $
16 1396 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 3,194,817 21,996,781,565 Rls. 676,669 $
17 1396 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 65,820 20,308,489,981 Rls. 625,956 $
18 1396 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 3,091,100 20,235,088,190 Rls. 623,521 $
19 1396 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 52,000,000 20,232,576,000 Rls. 624,000 $
20 1396 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,384 17,662,290,519 Rls. 544,344 $
21 1396 قطر 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 38,000 17,659,189,761 Rls. 539,121 $
22 1396 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,313,984 15,994,598,245 Rls. 491,461 $
23 1396 قطر 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 1,166,665 15,920,569,011 Rls. 485,917 $
24 1396 قطر 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 1,300,612 15,599,471,275 Rls. 480,652 $
25 1396 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,279,909 15,355,311,027 Rls. 472,193 $
26 1396 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,982,500 15,272,054,420 Rls. 470,580 $
27 1396 قطر 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 1,123,628 15,230,089,267 Rls. 468,061 $
28 1396 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 51,780 15,226,390,475 Rls. 463,925 $
29 1396 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 53,480 14,704,528,512 Rls. 453,210 $
30 1396 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,401 14,280,821,588 Rls. 440,223 $
31 1396 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 7,716,371 13,639,559,567 Rls. 420,338 $
32 1396 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,399,170 12,563,257,598 Rls. 387,171 $
33 1396 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 1,668,008 11,811,000,086 Rls. 360,750 $
34 1396 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,466,444 11,745,700,581 Rls. 359,004 $
35 1396 قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,452 11,425,880,574 Rls. 348,786 $
36 1396 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,386,354 11,309,161,420 Rls. 347,563 $
37 1396 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,557,395 11,215,634,169 Rls. 342,627 $
38 1396 قطر 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 442,000 11,152,687,865 Rls. 343,640 $
39 1396 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,816,691 10,953,263,830 Rls. 333,802 $
40 1396 قطر 08071900 خربزه وهمانند 762,609 10,811,387,588 Rls. 332,595 $
41 1396 قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 40,017 10,527,492,516 Rls. 324,481 $
42 1396 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 796,502 10,450,954,667 Rls. 321,391 $
43 1396 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 764,649 10,435,972,447 Rls. 318,498 $
44 1396 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 106,900 10,101,084,370 Rls. 311,361 $
45 1396 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,080 9,799,489,350 Rls. 302,005 $
46 1396 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,174,069 9,470,816,174 Rls. 291,202 $
47 1396 قطر 08071900 خربزه وهمانند 671,101 9,265,014,240 Rls. 285,482 $
48 1396 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,250 9,067,334,675 Rls. 278,350 $
49 1396 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 792,895 8,948,851,944 Rls. 273,110 $
50 1396 قطر 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 215,380 8,904,179,550 Rls. 273,695 $
51 1396 قطر 25202000 ک گچ 11,644,834 8,735,921,738 Rls. 266,224 $
52 1396 قطر 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 678,293 8,712,738,149 Rls. 268,459 $
53 1396 قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 226,986 8,619,302,271 Rls. 263,203 $
54 1396 قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 499,414 8,381,961,345 Rls. 257,909 $
55 1396 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,406,450 8,323,459,040 Rls. 256,680 $
56 1396 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,500 8,291,727,500 Rls. 255,625 $
57 1396 قطر 07093000 بادمجان تازه يا سرد کرده 547,033 8,195,130,180 Rls. 250,051 $
58 1396 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,059,204 8,193,697,928 Rls. 252,160 $
59 1396 قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 345,350 8,114,143,880 Rls. 247,550 $
60 1396 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,096,172 7,842,418,960 Rls. 241,158 $
61 1396 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,250 7,803,186,989 Rls. 238,585 $
62 1396 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 700,550 7,758,940,980 Rls. 239,296 $
63 1396 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,116 7,609,530,700 Rls. 234,552 $
64 1396 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,961,000 7,510,793,400 Rls. 230,880 $
65 1396 قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 100,000 7,484,744,120 Rls. 230,740 $
66 1396 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,193,586 7,398,287,792 Rls. 228,000 $
67 1396 قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 639,440 7,261,096,976 Rls. 223,804 $
68 1396 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,130 7,061,905,350 Rls. 215,250 $
69 1396 قطر 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 202,500 7,043,791,725 Rls. 217,013 $
70 1396 قطر 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 202,500 7,039,770,750 Rls. 216,675 $
71 1396 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 584,213 6,758,768,417 Rls. 208,280 $
72 1396 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,429 6,713,924,000 Rls. 206,638 $
73 1396 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 659,138 6,684,899,248 Rls. 204,295 $
74 1396 قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 33,964 6,675,891,092 Rls. 203,788 $
75 1396 قطر 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 195,152 6,566,979,794 Rls. 200,736 $
76 1396 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,542 6,400,400,794 Rls. 197,343 $
77 1396 قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 211,590 6,360,976,270 Rls. 194,170 $
78 1396 قطر 07093000 بادمجان تازه يا سرد کرده 527,159 6,278,618,085 Rls. 192,978 $
79 1396 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 563,200 6,079,932,667 Rls. 187,429 $
80 1396 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,294 6,045,132,560 Rls. 183,850 $
81 1396 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 582,500 6,030,883,975 Rls. 183,953 $
82 1396 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 839,352 6,010,151,073 Rls. 184,747 $
83 1396 قطر 08071900 خربزه وهمانند 382,958 6,001,278,384 Rls. 183,124 $
84 1396 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 399,440 5,852,564,100 Rls. 180,328 $
85 1396 قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 124 5,775,735,320 Rls. 176,392 $
86 1396 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 572,219 5,755,272,100 Rls. 176,925 $
87 1396 قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 125 5,659,447,511 Rls. 174,415 $
88 1396 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,519 5,499,487,722 Rls. 169,639 $
89 1396 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 546,034 5,488,663,634 Rls. 169,117 $
90 1396 قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 87 5,473,270,956 Rls. 168,697 $
91 1396 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 503,784 5,429,555,202 Rls. 165,719 $
92 1396 قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,446 5,350,388,220 Rls. 164,678 $
93 1396 قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 1,082,587 5,334,685,285 Rls. 162,791 $
94 1396 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 370,251 5,274,552,230 Rls. 162,182 $
95 1396 قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 110 5,242,686,414 Rls. 161,628 $
96 1396 قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,500,000 5,169,465,000 Rls. 157,500 $
97 1396 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 57,000 5,142,075,000 Rls. 158,250 $
98 1396 قطر 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 176,155 4,998,972,659 Rls. 152,850 $
99 1396 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 592,100 4,976,271,072 Rls. 151,889 $
100 1396 قطر 28365000 کربنات کلسيم 1,640,799 4,951,160,726 Rls. 151,933 $
101 1396 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,000 4,887,109,080 Rls. 150,660 $
102 1396 قطر 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 145,450 4,750,250,638 Rls. 145,450 $
103 1396 قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 51,656 4,742,046,344 Rls. 146,188 $
104 1396 قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,253,292 4,596,135,220 Rls. 141,046 $
105 1396 قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 229 4,524,701,285 Rls. 139,243 $
106 1396 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 361,432 4,434,441,436 Rls. 136,359 $
107 1396 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 4,305,318,800 Rls. 132,700 $
108 1396 قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 71 4,172,683,905 Rls. 127,386 $
109 1396 قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 275,000 4,017,133,950 Rls. 122,475 $
110 1396 قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 220,000 3,982,231,000 Rls. 121,000 $
111 1396 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 307,338 3,746,717,156 Rls. 114,302 $
112 1396 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 418,815 3,641,037,025 Rls. 112,212 $
113 1396 قطر 25202000 ک گچ 4,561,286 3,559,827,730 Rls. 109,394 $
114 1396 قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,625 3,550,019,700 Rls. 109,257 $
115 1396 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,800 3,514,204,750 Rls. 107,828 $
116 1396 قطر 09102090 زعفران به صورت فله 68 3,485,256,478 Rls. 106,494 $
117 1396 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,990,664 3,434,832,500 Rls. 105,850 $
118 1396 قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 17,299 3,367,524,980 Rls. 103,795 $
119 1396 قطر 25202000 ک گچ 2,990,603 3,327,628,494 Rls. 102,543 $
120 1396 قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 64 3,220,982,280 Rls. 98,876 $
121 1396 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,500 3,182,956,000 Rls. 98,000 $
122 1396 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 271,148 3,135,422,781 Rls. 96,609 $
123 1396 قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 58 3,117,676,583 Rls. 95,678 $
124 1396 قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 137,231 3,115,999,624 Rls. 95,739 $
125 1396 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 442,544 3,096,484,732 Rls. 95,488 $
126 1396 قطر 04031090 ماست 80,340 3,062,773,650 Rls. 94,092 $
127 1396 قطر 08091000 زردآلو ,تازه 67,332 3,062,733,425 Rls. 94,375 $
128 1396 قطر 07093000 بادمجان تازه يا سرد کرده 312,091 2,959,103,556 Rls. 91,179 $
129 1396 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 260,228 2,914,788,597 Rls. 89,687 $
130 1396 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,050 2,850,656,350 Rls. 87,864 $
131 1396 قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 65 2,847,929,637 Rls. 87,766 $
132 1396 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,300 2,819,638,400 Rls. 86,900 $
133 1396 قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 56 2,807,264,011 Rls. 86,527 $
134 1396 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 98,901 2,736,627,098 Rls. 84,320 $
135 1396 قطر 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 690,654 2,688,893,832 Rls. 82,878 $
136 1396 قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 15,840 2,590,236,000 Rls. 79,200 $
137 1396 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 198,964 2,542,564,972 Rls. 78,334 $
138 1396 قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 13,017 2,533,491,885 Rls. 78,105 $
139 1396 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 11,699,000 2,525,872,500 Rls. 77,500 $
140 1396 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 332,695 2,509,990,186 Rls. 77,339 $
141 1396 قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,200,000 2,497,803,000 Rls. 76,976 $
142 1396 قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 95,150 2,473,138,800 Rls. 76,120 $
143 1396 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 365,500 2,468,237,325 Rls. 76,066 $
144 1396 قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 25,799 2,372,192,370 Rls. 73,013 $
145 1396 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 256,133 2,358,246,378 Rls. 72,668 $
146 1396 قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,369 2,325,719,793 Rls. 71,540 $
147 1396 قطر 25202000 ک گچ 2,161,349 2,312,780,100 Rls. 71,282 $
148 1396 قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 21,900 2,308,845,825 Rls. 71,153 $
149 1396 قطر 04031090 ماست 46,443 2,285,802,908 Rls. 69,807 $
150 1396 قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,275 2,251,938,312 Rls. 69,459 $
151 1396 قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,872 2,236,624,050 Rls. 68,830 $
152 1396 قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 339,900 2,211,262,560 Rls. 67,320 $
153 1396 قطر 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 1,200,000 2,129,335,000 Rls. 65,000 $
154 1396 قطر 09102090 زعفران به صورت فله 39 2,119,019,463 Rls. 65,312 $
155 1396 قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 95,935 2,117,086,059 Rls. 65,230 $
156 1396 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 186,547 2,115,795,884 Rls. 65,194 $
157 1396 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,600 2,111,518,500 Rls. 65,072 $
158 1396 قطر 09102090 زعفران به صورت فله 39 2,108,135,436 Rls. 64,669 $
159 1396 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,525 2,093,294,400 Rls. 64,320 $
160 1396 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 42,480 2,035,326,720 Rls. 62,720 $
161 1396 قطر 08091000 زردآلو ,تازه 103,758 1,973,641,930 Rls. 60,662 $
162 1396 قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 51 1,954,486,814 Rls. 60,253 $
163 1396 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,908,000 1,879,067,040 Rls. 57,240 $
164 1396 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 427,680 1,803,853,956 Rls. 55,599 $
165 1396 قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 30,000 1,751,976,000 Rls. 54,000 $
166 1396 قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 62,379 1,741,716,330 Rls. 53,586 $
167 1396 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 16,790 1,726,965,500 Rls. 53,250 $
168 1396 قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 127,458 1,719,274,566 Rls. 52,981 $
169 1396 قطر 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 39,970 1,686,550,138 Rls. 51,961 $
170 1396 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 17,465 1,631,016,820 Rls. 50,264 $
171 1396 قطر 25202000 ک گچ 1,216,000 1,580,264,920 Rls. 48,740 $
172 1396 قطر 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,574,745,750 Rls. 48,150 $
173 1396 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 122,744 1,557,084,892 Rls. 47,993 $
174 1396 قطر 28365000 کربنات کلسيم 399,344 1,553,407,136 Rls. 47,921 $
175 1396 قطر 09102090 زعفران به صورت فله 28 1,546,293,479 Rls. 47,650 $
176 1396 قطر 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 261,000 1,472,558,940 Rls. 45,375 $
177 1396 قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 16,806 1,468,850,671 Rls. 45,275 $
178 1396 قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,122 1,451,403,363 Rls. 44,726 $
179 1396 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 740,550 1,443,491,000 Rls. 44,500 $
180 1396 قطر 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 201,990 1,413,923,840 Rls. 43,111 $
181 1396 قطر 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 13,291 1,402,380,031 Rls. 42,809 $
182 1396 قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 119,676 1,402,083,844 Rls. 42,794 $
183 1396 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,520 1,380,561,280 Rls. 42,560 $
184 1396 قطر 04090000 عسل طبيعي 8,402 1,363,625,496 Rls. 42,012 $
185 1396 قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,054 1,362,776,890 Rls. 41,594 $
186 1396 قطر 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 19,800 1,343,626,800 Rls. 41,400 $
187 1396 قطر 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 8,339 1,299,721,212 Rls. 39,492 $
188 1396 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 20,640 1,253,984,040 Rls. 38,596 $
189 1396 قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 99,452 1,220,719,205 Rls. 37,527 $
190 1396 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 286,000 1,220,321,960 Rls. 37,180 $
191 1396 قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 114,492 1,191,273,516 Rls. 36,702 $
192 1396 قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 54 1,190,240,584 Rls. 36,686 $
193 1396 قطر 57021040 گليم دورو پشمي 978 1,166,519,186 Rls. 35,952 $
194 1396 قطر 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 1,163,539,900 Rls. 35,450 $
195 1396 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,170 1,161,657,420 Rls. 35,805 $
196 1396 قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,450 1,156,087,991 Rls. 35,630 $
197 1396 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 132,953 1,155,100,377 Rls. 35,605 $
198 1396 قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 119,696 1,120,344,229 Rls. 34,428 $
199 1396 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 984,197 1,115,359,413 Rls. 34,447 $
200 1396 قطر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 38,016 1,112,543,536 Rls. 34,096 $
مجموع کل
2,065,997,725,413 ريال
مجموع کل
63,424,328 دلار