آمار کل " صادرات به" کشور "كاستاريكا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كاستاريكا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,192 425,729,436 Rls. 13,124 $
مجموع کل
425,729,436 ريال
مجموع کل
13,124 دلار
[1]