آمار کل " صادرات به" کشور "كامبوج" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كامبوج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,037 485,459,572 Rls. 14,963 $
2 1396 كامبوج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 686 61,189,384 Rls. 1,886 $
3 1396 كامبوج 20029010 رب گوجه فرنگي 204 7,916,336 Rls. 244 $
4 1396 كامبوج 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 96 2,465,744 Rls. 76 $
مجموع کل
557,031,036 ريال
مجموع کل
17,169 دلار
[1]