آمار کل " صادرات به" کشور "كرواسي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كرواسي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 41,000 2,159,978,400 Rls. 66,420 $
2 1396 كرواسي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 37,000 1,826,090,500 Rls. 56,294 $
3 1396 كرواسي 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 107,000 774,724,940 Rls. 23,540 $
4 1396 كرواسي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 97,014 751,403,040 Rls. 23,160 $
5 1396 كرواسي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 733,031,000 Rls. 22,590 $
6 1396 كرواسي 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 440 546,756,000 Rls. 16,800 $
7 1396 كرواسي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,840 533,816,420 Rls. 16,220 $
8 1396 كرواسي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,500 337,161,825 Rls. 10,395 $
9 1396 كرواسي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,257 81,685,102 Rls. 2,482 $
10 1396 كرواسي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 361 23,427,546 Rls. 722 $
11 1396 كرواسي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 112 7,278,240 Rls. 224 $
12 1396 كرواسي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 98 6,359,304 Rls. 196 $
مجموع کل
7,781,712,317 ريال
مجموع کل
239,043 دلار
[1]