آمار کل " صادرات به" کشور "ماداگاسكار" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ماداگاسكار 27132000 قيرنفت 395,400 2,693,955,096 Rls. 83,034 $
2 1396 ماداگاسكار 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,948 605,990,945 Rls. 18,529 $
3 1396 ماداگاسكار 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,369 540,131,745 Rls. 16,571 $
4 1396 ماداگاسكار 27132000 قيرنفت 20,000 138,226,200 Rls. 4,200 $
5 1396 ماداگاسكار 20029010 رب گوجه فرنگي 1,757 68,909,435 Rls. 2,107 $
6 1396 ماداگاسكار 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,280 63,382,290 Rls. 1,938 $
7 1396 ماداگاسكار 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 39,648,976 Rls. 1,208 $
8 1396 ماداگاسكار 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 176 37,842,795 Rls. 1,161 $
9 1396 ماداگاسكار 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 166 25,880,430 Rls. 794 $
10 1396 ماداگاسكار 09019090 غلاف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوي قهوه بجز رديفهاي 09019010و09019020 121 19,361,360 Rls. 592 $
11 1396 ماداگاسكار 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 58 12,190,530 Rls. 374 $
12 1396 ماداگاسكار 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 158 9,778,500 Rls. 300 $
13 1396 ماداگاسكار 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 300 9,731,700 Rls. 300 $
14 1396 ماداگاسكار 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 240 9,419,040 Rls. 288 $
15 1396 ماداگاسكار 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 60 2,346,840 Rls. 72 $
مجموع کل
4,276,795,882 ريال
مجموع کل
131,468 دلار
[1]