آمار کل " صادرات به" کشور "ماكائو" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ماكائو 02071420 قطعات منجمد مرغ 28,000 908,572,000 Rls. 28,000 $
مجموع کل
908,572,000 ريال
مجموع کل
28,000 دلار
[1]