آمار کل " صادرات به" کشور "مراكش" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 مراكش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 158 1,568,941,599 Rls. 48,351 $
2 1396 مراكش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,563 982,696,357 Rls. 30,071 $
3 1396 مراكش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 220 582,130,992 Rls. 17,736 $
4 1396 مراكش 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,016 387,423,192 Rls. 11,854 $
5 1396 مراكش 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,980 356,636,490 Rls. 10,990 $
6 1396 مراكش 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 600 301,775,700 Rls. 9,300 $
7 1396 مراكش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,313 107,908,652 Rls. 3,300 $
8 1396 مراكش 09102090 زعفران به صورت فله 1 50,612,640 Rls. 1,560 $
9 1396 مراكش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 350 7,947,555 Rls. 245 $
10 1396 مراكش 20029010 رب گوجه فرنگي 162 6,344,770 Rls. 194 $
11 1396 مراكش 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 250 1,946,640 Rls. 60 $
مجموع کل
4,354,364,587 ريال
مجموع کل
133,661 دلار
[1]