آمار کل " صادرات به" کشور "مغولستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 مغولستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 19,000 998,626,320 Rls. 30,780 $
2 1396 مغولستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 70 187,497,420 Rls. 5,780 $
3 1396 مغولستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 500 16,247,500 Rls. 500 $
مجموع کل
1,202,371,240 ريال
مجموع کل
37,060 دلار
[1]