آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 منطقه آزاد چابهار 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 75,000 3,650,512,500 Rls. 112,500 $
مجموع کل
3,650,512,500 ريال
مجموع کل
112,500 دلار
[1]