آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ازاد خرمشهر(اروند)" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 130,000 7,384,950,000 Rls. 225,000 $
2 1396 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 28365000 کربنات کلسيم 462,986 1,802,833,991 Rls. 55,559 $
3 1396 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 23,000 1,494,770,000 Rls. 46,000 $
4 1396 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 21,000 257,962,244 Rls. 7,951 $
مجموع کل
10,940,516,235 ريال
مجموع کل
334,510 دلار
[1]