آمار کل " صادرات به" کشور "نيجر" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 نيجر 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 38,984 9,190,160,000 Rls. 280,000 $
2 1396 نيجر 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 16,830 2,438,796,743 Rls. 74,447 $
3 1396 نيجر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,534 1,804,709,379 Rls. 55,614 $
4 1396 نيجر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 27,959 1,688,705,006 Rls. 52,040 $
5 1396 نيجر 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 8,775 576,026,100 Rls. 17,550 $
6 1396 نيجر 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 160 24,569,250 Rls. 750 $
7 1396 نيجر 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 660 17,133,600 Rls. 528 $
مجموع کل
15,740,100,078 ريال
مجموع کل
480,929 دلار
[1]