آمار کل " صادرات به" کشور "نيوزيلند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 153,400 4,540,113,380 Rls. 139,910 $
2 1396 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 136,240 4,115,256,008 Rls. 126,850 $
3 1396 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,950 3,765,634,658 Rls. 114,922 $
4 1396 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 86,000 2,702,362,300 Rls. 83,050 $
5 1396 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 82,980 2,435,725,536 Rls. 75,102 $
6 1396 نيوزيلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 90 1,848,882,420 Rls. 57,015 $
7 1396 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 59,200 1,848,090,960 Rls. 56,440 $
8 1396 نيوزيلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,117 1,607,709,029 Rls. 49,561 $
9 1396 نيوزيلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,980 1,470,393,045 Rls. 45,111 $
10 1396 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,400 1,212,258,470 Rls. 37,322 $
11 1396 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,400 1,210,712,948 Rls. 37,309 $
12 1396 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,400 1,034,058,564 Rls. 31,878 $
13 1396 نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40,100 845,601,185 Rls. 26,065 $
14 1396 نيوزيلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 40,000 843,154,000 Rls. 26,000 $
15 1396 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,600 765,560,400 Rls. 23,600 $
16 1396 نيوزيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,350 728,188,786 Rls. 22,126 $
17 1396 نيوزيلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,190 685,842,222 Rls. 21,078 $
18 1396 نيوزيلند 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 4,767 675,532,080 Rls. 20,792 $
19 1396 نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,840 674,460,072 Rls. 20,592 $
20 1396 نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 21,865 606,978,400 Rls. 18,660 $
21 1396 نيوزيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,340 437,783,445 Rls. 13,431 $
22 1396 نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,000 426,686,000 Rls. 13,000 $
23 1396 نيوزيلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,482 408,425,510 Rls. 12,410 $
24 1396 نيوزيلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 500 402,901,154 Rls. 12,413 $
25 1396 نيوزيلند 09102090 زعفران به صورت فله 8 370,329,555 Rls. 11,379 $
26 1396 نيوزيلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 890 313,019,712 Rls. 9,648 $
27 1396 نيوزيلند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,000 282,760,000 Rls. 8,714 $
28 1396 نيوزيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 628 228,827,532 Rls. 7,053 $
29 1396 نيوزيلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 186,418,500 Rls. 5,700 $
30 1396 نيوزيلند 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 3 170,080,170 Rls. 5,226 $
31 1396 نيوزيلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,110 148,544,280 Rls. 4,572 $
32 1396 نيوزيلند 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 2,130 138,114,990 Rls. 4,251 $
33 1396 نيوزيلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,497 116,509,140 Rls. 3,586 $
34 1396 نيوزيلند 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 700 113,715,000 Rls. 3,500 $
35 1396 نيوزيلند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,850 111,655,520 Rls. 3,440 $
36 1396 نيوزيلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,423 110,628,450 Rls. 3,405 $
37 1396 نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,431 102,668,400 Rls. 3,160 $
38 1396 نيوزيلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,806 101,043,900 Rls. 3,110 $
39 1396 نيوزيلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,576 97,762,410 Rls. 3,009 $
40 1396 نيوزيلند 20029010 رب گوجه فرنگي 2,880 94,152,488 Rls. 2,902 $
41 1396 نيوزيلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 175 93,873,600 Rls. 2,880 $
42 1396 نيوزيلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 729 80,882,892 Rls. 2,493 $
43 1396 نيوزيلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 926 74,304,630 Rls. 2,287 $
44 1396 نيوزيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 199 73,307,620 Rls. 2,259 $
45 1396 نيوزيلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,250 71,997,840 Rls. 2,216 $
46 1396 نيوزيلند 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 65,936,368 Rls. 2,032 $
47 1396 نيوزيلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,199 60,496,380 Rls. 1,862 $
48 1396 نيوزيلند 20029010 رب گوجه فرنگي 1,700 60,009,030 Rls. 1,847 $
49 1396 نيوزيلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 58,813,896 Rls. 1,812 $
50 1396 نيوزيلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 365 49,872,150 Rls. 1,535 $
51 1396 نيوزيلند 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 500 49,366,500 Rls. 1,500 $
52 1396 نيوزيلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 36,417,855 Rls. 1,119 $
53 1396 نيوزيلند 09102090 زعفران به صورت فله 1 24,661,240 Rls. 760 $
54 1396 نيوزيلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 900 20,143,800 Rls. 620 $
55 1396 نيوزيلند 08109020 زرشك تازه 280 14,631,232 Rls. 448 $
56 1396 نيوزيلند 57021040 گليم دورو پشمي 19 13,040,478 Rls. 402 $
57 1396 نيوزيلند 57021040 گليم دورو پشمي 8 8,536,454 Rls. 263 $
58 1396 نيوزيلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1 4,423,448 Rls. 136 $
59 1396 نيوزيلند 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 13 3,892,440 Rls. 120 $
60 1396 نيوزيلند 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 4 3,514,860 Rls. 108 $
61 1396 نيوزيلند 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 3 3,032,359 Rls. 93 $
62 1396 نيوزيلند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8 908,236 Rls. 28 $
مجموع کل
38,850,603,927 ريال
مجموع کل
1,194,112 دلار
[1]