آمار کل " صادرات به" کشور "پاراگوئه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 پاراگوئه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 120,000 7,064,280,000 Rls. 216,000 $
2 1396 پاراگوئه 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 50,712 1,658,608,808 Rls. 50,712 $
3 1396 پاراگوئه 27132000 قيرنفت 70,630 366,649,644 Rls. 11,301 $
4 1396 پاراگوئه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 48,157 179,681,270 Rls. 5,494 $
5 1396 پاراگوئه 27132000 قيرنفت 19,462 132,655,846 Rls. 4,087 $
مجموع کل
9,401,875,568 ريال
مجموع کل
287,594 دلار
[1]