آمار کل " صادرات به" کشور "کوموروس" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 کوموروس 27132000 قيرنفت 1,992,440 13,564,539,968 Rls. 418,411 $
مجموع کل
13,564,539,968 ريال
مجموع کل
418,411 دلار
[1]