آمار کل " صادرات به" کشور "گامبيا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 گامبيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,671 302,188,245 Rls. 9,271 $
2 1396 گامبيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 199 42,080,145 Rls. 1,291 $
3 1396 گامبيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 360 8,181,345 Rls. 251 $
مجموع کل
352,449,735 ريال
مجموع کل
10,813 دلار
[1]