آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 آذربايجان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 29,995,063 45,988,333,033 Rls. 5,806,610 $
2 1381 آذربايجان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 24,466,170 41,597,352,435 Rls. 5,252,194 $
3 1381 آذربايجان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 4,240,355 10,523,841,113 Rls. 1,328,768 $
4 1381 آذربايجان 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 564,050 7,417,106,659 Rls. 936,503 $
5 1381 آذربايجان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 5,531,470 7,225,413,229 Rls. 927,048 $
6 1381 آذربايجان 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 691,216 6,651,372,790 Rls. 839,819 $
7 1381 آذربايجان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 711,071 6,570,514,034 Rls. 841,814 $
8 1381 آذربايجان 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ), 526,237 5,072,060,120 Rls. 640,412 $
9 1381 آذربايجان 720712 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولاد,داراي كمتراز25/0%كربن ,بامقطعمربعمستطيل , 2,390,240 3,939,655,734 Rls. 508,070 $
10 1381 آذربايجان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 1,992,020 3,602,313,398 Rls. 454,837 $
11 1381 آذربايجان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 1,011,464 3,336,769,446 Rls. 421,310 $
12 1381 آذربايجان 121291 --چغندر قند, تازه , خشك كرده , سردكرده يا يخ زده 11,196,641 2,765,062,490 Rls. 349,124 $
13 1381 آذربايجان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 824,800 2,063,698,645 Rls. 323,173 $
14 1381 آذربايجان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 2,860,140 2,033,806,088 Rls. 256,794 $
15 1381 آذربايجان 900652 --ساير دوربينهاي عكاسي (غيرمذكور)بافيلمهاي به صورت رول باپهناي كمتراز35ميليمتر 10,284 1,937,775,763 Rls. 244,669 $
16 1381 آذربايجان 740313 --شم كوچك ازمس تصفيه شده , 142,000 1,921,031,343 Rls. 242,553 $
17 1381 آذربايجان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 133,150 1,757,200,454 Rls. 221,868 $
18 1381 آذربايجان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 1,314,280 1,426,887,067 Rls. 180,162 $
19 1381 آذربايجان 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچه به عرض حداكثر30سانتي متر 44,000 1,406,863,975 Rls. 177,634 $
20 1381 آذربايجان 852110 -دستگاه ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)ازنو ع نوارمغناطيسي 11,688 1,338,533,526 Rls. 169,006 $
21 1381 آذربايجان 370130 -سايرصفحه هاوفيلم هاي لوله نشده ,كه هرضلع آن بي از 255ميليمترباشد,عكسبرداري نشده 37,128 1,317,792,063 Rls. 166,388 $
22 1381 آذربايجان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 93,920 1,282,509,264 Rls. 161,933 $
23 1381 آذربايجان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دانه 1,767,840 1,173,612,992 Rls. 148,184 $
24 1381 آذربايجان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 639,510 1,135,135,560 Rls. 143,326 $
25 1381 آذربايجان 871610 -تريلرهاونيمه تريلرهاازنو ع كارواني , براي سكونت يا اردوزني 53,000 1,029,020,753 Rls. 129,927 $
26 1381 آذربايجان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 38,487 1,025,646,864 Rls. 129,679 $
27 1381 آذربايجان 540342 --نخ ازاستات سلولوزچندلاياكابله , آماده نشده براي خرده فروشي , 50,508 928,249,103 Rls. 117,203 $
28 1381 آذربايجان 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 424,810 917,012,990 Rls. 115,784 $
29 1381 آذربايجان 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (الكل ايزوپروپيليك ) 300,880 877,434,013 Rls. 110,787 $
30 1381 آذربايجان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 53,240 794,458,640 Rls. 100,310 $
31 1381 آذربايجان 851010 -ريش تراش توام شده باموتوربرقي 8,850 787,434,717 Rls. 99,423 $
32 1381 آذربايجان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 62,350 764,426,776 Rls. 96,519 $
33 1381 آذربايجان 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 72,446 751,115,819 Rls. 104,775 $
34 1381 آذربايجان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 73,895 750,892,666 Rls. 94,809 $
35 1381 آذربايجان 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 357,860 749,827,430 Rls. 94,675 $
36 1381 آذربايجان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 624,830 650,275,546 Rls. 82,105 $
37 1381 آذربايجان 900510 - دوربين دوچشمي 4,515 600,744,993 Rls. 75,851 $
38 1381 آذربايجان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,283 583,254,105 Rls. 73,643 $
39 1381 آذربايجان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 88,000 578,498,064 Rls. 73,044 $
40 1381 آذربايجان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 321,480 551,284,398 Rls. 69,607 $
41 1381 آذربايجان 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 81,379 545,472,495 Rls. 68,872 $
42 1381 آذربايجان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 60,127 524,253,195 Rls. 66,195 $
43 1381 آذربايجان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 248,420 497,834,830 Rls. 62,858 $
44 1381 آذربايجان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 142,120 480,378,276 Rls. 60,654 $
45 1381 آذربايجان 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 19,290 459,939,454 Rls. 58,073 $
46 1381 آذربايجان 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 60,940 451,620,817 Rls. 57,023 $
47 1381 آذربايجان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 33,400 448,272,466 Rls. 56,600 $
48 1381 آذربايجان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 141,010 435,964,281 Rls. 55,047 $
49 1381 آذربايجان 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 122,970 419,075,027 Rls. 52,913 $
50 1381 آذربايجان 701329 --ليوان (غيرازكريستال سرب دار), 73,492 416,349,533 Rls. 52,570 $
51 1381 آذربايجان 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 3,460 414,168,981 Rls. 52,294 $
52 1381 آذربايجان 780200 قراضه وضايعات سرب , 90,000 404,212,809 Rls. 51,038 $
53 1381 آذربايجان 848210 -بلبرينگ , 22,171 394,442,741 Rls. 49,803 $
54 1381 آذربايجان 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 36,160 387,343,134 Rls. 134,808 $
55 1381 آذربايجان 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 77,350 319,143,348 Rls. 40,296 $
56 1381 آذربايجان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 13,177 307,074,486 Rls. 38,772 $
57 1381 آذربايجان 370244 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده ,باپهنائي بي از105mmولي از610mmبيشترنباشد 1,830 295,653,105 Rls. 37,330 $
58 1381 آذربايجان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 84,310 287,595,132 Rls. 36,313 $
59 1381 آذربايجان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 34,870 286,425,318 Rls. 36,165 $
60 1381 آذربايجان 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 277,530 272,705,012 Rls. 34,433 $
61 1381 آذربايجان 740829 --مفتول از آلياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده , 20,000 262,624,684 Rls. 33,160 $
62 1381 آذربايجان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 17,075 256,534,224 Rls. 32,390 $
63 1381 آذربايجان 260800 سنگ روي وكنسانتره هاي آن 290,000 247,238,067 Rls. 31,217 $
64 1381 آذربايجان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 38,724 245,718,009 Rls. 31,025 $
65 1381 آذربايجان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 139,380 240,641,802 Rls. 30,384 $
66 1381 آذربايجان 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 136,880 240,557,894 Rls. 30,373 $
67 1381 آذربايجان 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 7,594 240,225,575 Rls. 30,332 $
68 1381 آذربايجان 071120 -زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلاواسطه قابل خوردن نباشد 110,000 240,100,000 Rls. 30,316 $
69 1381 آذربايجان 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 5,258 216,825,250 Rls. 27,377 $
70 1381 آذربايجان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 11,650 214,703,387 Rls. 27,109 $
71 1381 آذربايجان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 44,266 214,327,183 Rls. 28,160 $
72 1381 آذربايجان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 15,820 211,050,257 Rls. 26,648 $
73 1381 آذربايجان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 4,550 204,816,463 Rls. 25,861 $
74 1381 آذربايجان 740319 --مس تصفيه شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,بصورت كارنشده , 15,300 200,843,910 Rls. 25,359 $
75 1381 آذربايجان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,880 198,148,825 Rls. 25,019 $
76 1381 آذربايجان 950710 -چوبهاي ماهيگيري , 1,717 179,515,829 Rls. 22,667 $
77 1381 آذربايجان 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 6,618 177,731,561 Rls. 22,440 $
78 1381 آذربايجان 871200 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ازجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور 21,210 174,812,819 Rls. 22,072 $
79 1381 آذربايجان 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,260 169,961,203 Rls. 21,460 $
80 1381 آذربايجان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 44,625 166,766,586 Rls. 21,057 $
81 1381 آذربايجان 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 19,650 165,956,355 Rls. 20,954 $
82 1381 آذربايجان 392112 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي كلروروينيل 7,905 163,187,127 Rls. 20,604 $
83 1381 آذربايجان 961320 -فندك جيبي ,گازي ,قابل پركردن , 4,124 162,670,807 Rls. 20,541 $
84 1381 آذربايجان 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 102,860 162,093,519 Rls. 20,466 $
85 1381 آذربايجان 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخته از رشته هاي هدايت شده ) 125,400 159,117,571 Rls. 20,091 $
86 1381 آذربايجان 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 19,034 157,545,997 Rls. 19,892 $
87 1381 آذربايجان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 80,150 150,910,745 Rls. 19,054 $
88 1381 آذربايجان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 20,740 150,474,556 Rls. 18,999 $
89 1381 آذربايجان 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 22,520 147,002,964 Rls. 18,561 $
90 1381 آذربايجان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 10,630 145,566,187 Rls. 18,379 $
91 1381 آذربايجان 291521 --اسيداستيك 57,455 142,861,963 Rls. 18,038 $
92 1381 آذربايجان 150910 -روغن زيتون بكر 30,115 136,048,646 Rls. 17,178 $
93 1381 آذربايجان 841410 -تلمبه هاي خلاء 11,000 131,548,051 Rls. 16,610 $
94 1381 آذربايجان 961380 -فندكها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,699 131,293,544 Rls. 16,578 $
95 1381 آذربايجان 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP(V.C.). 5,125 129,721,983 Rls. 16,379 $
96 1381 آذربايجان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 29,780 129,666,235 Rls. 16,560 $
97 1381 آذربايجان 960719 --زيپ هاي غيرمذكور, 10,359 128,988,884 Rls. 16,286 $
98 1381 آذربايجان 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعXمربعمستطيل (غيرازمربع), 80,280 128,771,311 Rls. 16,259 $
99 1381 آذربايجان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,120 127,245,105 Rls. 16,066 $
100 1381 آذربايجان 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 1,643 120,679,011 Rls. 15,238 $
101 1381 آذربايجان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 7,292 120,657,872 Rls. 15,234 $
102 1381 آذربايجان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 7,330 119,710,640 Rls. 15,115 $
103 1381 آذربايجان 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 1,261 117,587,532 Rls. 14,847 $
104 1381 آذربايجان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,327 117,320,336 Rls. 14,813 $
105 1381 آذربايجان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 6,200 114,818,590 Rls. 14,497 $
106 1381 آذربايجان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 5,381 112,413,227 Rls. 14,194 $
107 1381 آذربايجان 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نواخته مي شوند) 900 108,002,916 Rls. 13,637 $
108 1381 آذربايجان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 7,809 107,816,452 Rls. 13,615 $
109 1381 آذربايجان 740321 --برنج ,بصورت كارنشده , 8,150 107,650,276 Rls. 13,592 $
110 1381 آذربايجان 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 769 106,403,035 Rls. 13,435 $
111 1381 آذربايجان 640620 -تخت بيروني وپاشنه ازكائوچوياپلاستيك , 11,507 103,820,240 Rls. 13,109 $
112 1381 آذربايجان 842220 -ماشين آلات ودستگاههابراي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 15,560 102,237,969 Rls. 12,909 $
113 1381 آذربايجان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,039 98,552,122 Rls. 12,443 $
114 1381 آذربايجان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 81,130 97,161,138 Rls. 12,268 $
115 1381 آذربايجان 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انباره ها;قوه ها و باطري هاي مصرف شده و غيره 98,500 97,091,269 Rls. 12,259 $
116 1381 آذربايجان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 9,990 96,001,984 Rls. 12,121 $
117 1381 آذربايجان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 2,285 95,415,266 Rls. 12,047 $
118 1381 آذربايجان 900691 --اجزاء وقطعات و متفرعات , براي دوربين عكاسي 1,285 93,407,988 Rls. 11,794 $
119 1381 آذربايجان 740322 --برنزبصورت كارنشده , 7,000 92,126,392 Rls. 11,632 $
120 1381 آذربايجان 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از75/4mm, 6,440 89,421,751 Rls. 11,291 $
121 1381 آذربايجان 740400 قراضه وضايعات مس , 7,000 88,353,883 Rls. 11,155 $
122 1381 آذربايجان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 6,840 86,940,016 Rls. 10,977 $
123 1381 آذربايجان 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 18,700 84,395,130 Rls. 10,656 $
124 1381 آذربايجان 440399 --سايرچوبهاي خام يا چهارتراشي كه درجاي ديگرمذكور نيست 104,420 82,828,455 Rls. 10,458 $
125 1381 آذربايجان 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 11,780 81,668,313 Rls. 10,312 $
126 1381 آذربايجان 900410 - عينك آفتابي 1,092 76,933,584 Rls. 9,714 $
127 1381 آذربايجان 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 1,650 76,008,149 Rls. 9,597 $
128 1381 آذربايجان 950730 - قرقره هاي ماهيگيري , 826 73,645,993 Rls. 9,299 $
129 1381 آذربايجان 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 43,700 69,786,955 Rls. 12,020 $
130 1381 آذربايجان 841460 -هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافقي آنهاحداكثر120سانتي مترباشد 1,320 68,592,727 Rls. 8,661 $
131 1381 آذربايجان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 4,000 65,334,651 Rls. 8,249 $
132 1381 آذربايجان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 2,490 61,294,208 Rls. 7,739 $
133 1381 آذربايجان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 2,490 61,102,527 Rls. 7,715 $
134 1381 آذربايجان 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 1,700 59,840,528 Rls. 7,556 $
135 1381 آذربايجان 910390 -ساعتهاي ديواري ,روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي , 430 59,346,694 Rls. 7,494 $
136 1381 آذربايجان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 9,000 58,822,445 Rls. 7,427 $
137 1381 آذربايجان 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموم ,موم پارافين ,استه آرين ,روغن ياگليسرين 3,012 58,042,544 Rls. 33,073 $
138 1381 آذربايجان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 19,171 55,771,434 Rls. 7,171 $
139 1381 آذربايجان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 5,787 54,164,715 Rls. 6,839 $
140 1381 آذربايجان 391722 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي پروپيلن 5,050 53,767,300 Rls. 6,789 $
141 1381 آذربايجان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,231 53,539,482 Rls. 6,760 $
142 1381 آذربايجان 732394 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,لعاب داده شده , 8,397 50,452,764 Rls. 6,370 $
143 1381 آذربايجان 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 2,940 50,413,102 Rls. 6,365 $
144 1381 آذربايجان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 3,150 48,868,504 Rls. 6,171 $
145 1381 آذربايجان 820240 -تيفه اره زنجيري , 2,570 48,458,214 Rls. 6,119 $
146 1381 آذربايجان 240220 -سيگار حاوي توتون 365 47,802,565 Rls. 6,036 $
147 1381 آذربايجان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 6,390 44,573,125 Rls. 5,628 $
148 1381 آذربايجان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 7,000 42,935,377 Rls. 5,421 $
149 1381 آذربايجان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 1,500 42,935,377 Rls. 5,421 $
150 1381 آذربايجان 854079 --لامپ هاولوله هاي ميكروويو(غيرازماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه , 501 42,051,008 Rls. 5,309 $
151 1381 آذربايجان 854520 -- جاروبك هاي زغالي 2,024 41,381,524 Rls. 5,224 $
152 1381 آذربايجان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 1,140 41,050,562 Rls. 5,184 $
153 1381 آذربايجان 910610 -ساعت ثبت كننده زمان ;ساعت ثبت كننده زمان وشاخصهاي ديگر 800 40,911,445 Rls. 5,166 $
154 1381 آذربايجان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 750 40,548,605 Rls. 5,120 $
155 1381 آذربايجان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 2,700 40,529,023 Rls. 5,116 $
156 1381 آذربايجان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 2,250 40,147,860 Rls. 5,069 $
157 1381 آذربايجان 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 2,350 38,820,912 Rls. 4,902 $
158 1381 آذربايجان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,970 38,497,958 Rls. 4,860 $
159 1381 آذربايجان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 2,567 37,986,740 Rls. 4,796 $
160 1381 آذربايجان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 3,214 37,768,287 Rls. 4,768 $
161 1381 آذربايجان 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 1,534 37,605,571 Rls. 4,748 $
162 1381 آذربايجان 950490 -اشياءبراي سرگرمي هاي مجلسي ,براي بازيهاي روميزي ياسالني غيرمذكور, 1,230 36,957,874 Rls. 4,666 $
163 1381 آذربايجان 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 7,010 36,907,630 Rls. 4,660 $
164 1381 آذربايجان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 3,750 36,755,379 Rls. 4,641 $
165 1381 آذربايجان 950670 -اسكيت روي يخ واسكيت روي زمين ,كفشهاي اسكيتينگ داراي ملحقات اسكيت , 1,200 36,260,731 Rls. 4,578 $
166 1381 آذربايجان 820231 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست بروگردبر)داراي قسمت عامل ازفولاد, 860 34,619,201 Rls. 4,370 $
167 1381 آذربايجان 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو 4,590 34,276,010 Rls. 4,328 $
168 1381 آذربايجان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 2,531 33,418,739 Rls. 4,219 $
169 1381 آذربايجان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 6,030 32,968,236 Rls. 4,163 $
170 1381 آذربايجان 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 784 32,700,302 Rls. 4,129 $
171 1381 آذربايجان 841382 --بالابرهاي آبگونها 4,064 32,671,448 Rls. 4,125 $
172 1381 آذربايجان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 3,040 32,373,260 Rls. 4,087 $
173 1381 آذربايجان 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 6,887 32,101,554 Rls. 4,053 $
174 1381 آذربايجان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 2,440 30,060,329 Rls. 3,796 $
175 1381 آذربايجان 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 6,500 30,023,138 Rls. 3,791 $
176 1381 آذربايجان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 6,444 29,343,078 Rls. 3,705 $
177 1381 آذربايجان 848130 -شيريكطرفه , 4,710 29,309,644 Rls. 3,701 $
178 1381 آذربايجان 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,350 28,684,802 Rls. 3,621 $
179 1381 آذربايجان 961490 -چوب سيگاربرگ وچوب سيگارواجزاءوقطعات آنها,اجزاءوقطعات پيپ , 1,200 28,148,294 Rls. 3,554 $
180 1381 آذربايجان 150420 -چربي , روغن و اجزاء آن ها از ماهي باستثناي روغن جگرماهي 13,010 28,143,260 Rls. 3,553 $
181 1381 آذربايجان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 1,049 27,585,455 Rls. 3,483 $
182 1381 آذربايجان 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,وغيره 292 25,937,753 Rls. 3,275 $
183 1381 آذربايجان 701339 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,455 25,610,173 Rls. 3,234 $
184 1381 آذربايجان 700721 -شيشه ايمني چندلايه براي وسائطنقليه زميني ,هواپيماوغيره , 550 25,547,302 Rls. 3,226 $
185 1381 آذربايجان 900590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي ,دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتي 244 25,326,761 Rls. 3,198 $
186 1381 آذربايجان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 2,000 24,824,035 Rls. 3,134 $
187 1381 آذربايجان 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 88 24,720,381 Rls. 3,121 $
188 1381 آذربايجان 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 23,500 24,580,358 Rls. 14,006 $
189 1381 آذربايجان 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 598 24,415,743 Rls. 3,083 $
190 1381 آذربايجان 850820 - اره براي كاركردن بادست توام شده با موتور برقي 949 24,141,153 Rls. 3,048 $
191 1381 آذربايجان 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 34,947 23,979,735 Rls. 3,027 $
192 1381 آذربايجان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 6,990 23,831,028 Rls. 3,009 $
193 1381 آذربايجان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mm,بضخامت كمتراز75/4mmروك نش 10,000 23,788,408 Rls. 3,004 $
194 1381 آذربايجان 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 986 23,493,411 Rls. 2,966 $
195 1381 آذربايجان 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 1,892 23,202,302 Rls. 2,930 $
196 1381 آذربايجان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 391 22,640,002 Rls. 2,859 $
197 1381 آذربايجان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 21,354,743 Rls. 2,696 $
198 1381 آذربايجان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 850 20,822,793 Rls. 2,629 $
199 1381 آذربايجان 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 704 20,734,558 Rls. 2,617 $
200 1381 آذربايجان 732619 --مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,200 20,675,119 Rls. 2,610 $
مجموع کل
196,521,106,000 ريال
مجموع کل
25,050,748 دلار