آمار کل " واردات از" کشور "آروبا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 آروبا 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,481 961,631,911 Rls. 121,418 $
2 1381 آروبا 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 5,998 598,133,932 Rls. 75,522 $
3 1381 آروبا 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3mm يابيشتر 75,340 579,270,145 Rls. 73,140 $
4 1381 آروبا 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm, 72,815 356,647,666 Rls. 203,218 $
5 1381 آروبا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 6,739 87,108,840 Rls. 49,635 $
6 1381 آروبا 440341 -- زهراشتابي , قرمزتيره ,قرمز روشن ,باكائو بصورت خام يا چهارترا 5,000 30,372,445 Rls. 3,835 $
مجموع کل
2,613,164,939 ريال
مجموع کل
526,768 دلار
[1]