آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 آلمان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 7,086,761 12,764,158,881,782 Rls. 1,612,756,971 $
2 1381 آلمان 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 2,083,337 358,372,608,209 Rls. 45,257,069 $
3 1381 آلمان 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 1,168,025 336,292,632,161 Rls. 42,461,191 $
4 1381 آلمان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 5,306,893 276,896,893,328 Rls. 35,047,519 $
5 1381 آلمان 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 43,738,118 271,273,414,368 Rls. 34,251,695 $
6 1381 آلمان 841410 -تلمبه هاي خلاء 1,203,755 256,623,500,004 Rls. 32,401,957 $
7 1381 آلمان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,684,607 251,905,291,593 Rls. 32,396,320 $
8 1381 آلمان 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 1,022,078 229,584,616,675 Rls. 29,053,415 $
9 1381 آلمان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,896,926 227,097,936,081 Rls. 28,677,461 $
10 1381 آلمان 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 56,911,749 191,671,423,192 Rls. 24,200,934 $
11 1381 آلمان 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از5تن 1,550,402 183,228,866,506 Rls. 23,134,882 $
12 1381 آلمان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 14,852,166 178,613,937,409 Rls. 22,794,845 $
13 1381 آلمان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 506,127 175,833,191,070 Rls. 22,201,157 $
14 1381 آلمان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,558,026 174,200,658,253 Rls. 21,997,408 $
15 1381 آلمان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 1,101,603 169,780,572,207 Rls. 21,436,940 $
16 1381 آلمان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 91,439 161,627,443,701 Rls. 20,507,336 $
17 1381 آلمان 240220 -سيگار حاوي توتون 1,458,796 152,678,262,401 Rls. 19,277,650 $
18 1381 آلمان 871690 -اجزاءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه ,كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 4,463,894 142,507,895,145 Rls. 18,319,423 $
19 1381 آلمان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 90,688 142,453,916,417 Rls. 18,495,112 $
20 1381 آلمان 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 3,589,047 137,489,852,538 Rls. 17,359,829 $
21 1381 آلمان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,113,681 130,775,774,265 Rls. 16,810,214 $
22 1381 آلمان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 2,613,687 122,188,076,422 Rls. 15,649,490 $
23 1381 آلمان 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 26,125,503 121,338,647,204 Rls. 15,320,536 $
24 1381 آلمان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 752,014 116,521,180,985 Rls. 14,712,270 $
25 1381 آلمان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,347,540 114,866,611,888 Rls. 14,672,623 $
26 1381 آلمان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 376,035 113,802,517,754 Rls. 14,636,366 $
27 1381 آلمان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 310,131 113,023,662,231 Rls. 14,372,401 $
28 1381 آلمان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 455,155 112,012,726,970 Rls. 14,183,628 $
29 1381 آلمان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 367,297 98,150,492,330 Rls. 12,392,740 $
30 1381 آلمان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 2,472,368 95,346,611,658 Rls. 12,832,371 $
31 1381 آلمان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 50,505 94,202,830,686 Rls. 11,894,296 $
32 1381 آلمان 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 299,387 93,545,442,788 Rls. 11,811,294 $
33 1381 آلمان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 18,526,115 93,283,378,267 Rls. 12,020,378 $
34 1381 آلمان 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرفيت جابجائي قدرت بيشتراز10000 كيلوولت آمپر 2,647,082 92,974,072,476 Rls. 11,747,043 $
35 1381 آلمان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 984,131 91,122,036,190 Rls. 11,960,576 $
36 1381 آلمان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 595,187 90,421,464,876 Rls. 11,447,776 $
37 1381 آلمان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 1,138,399 87,057,702,379 Rls. 10,992,099 $
38 1381 آلمان 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 201,422 86,613,471,739 Rls. 10,936,045 $
39 1381 آلمان 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 567,614 85,238,402,944 Rls. 10,981,188 $
40 1381 آلمان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 72,848 82,186,827,036 Rls. 10,407,966 $
41 1381 آلمان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 6,452,018 79,815,707,944 Rls. 10,077,741 $
42 1381 آلمان 840729 --موتورهاي پيستوني درونسوزجرقه اي -احتراقي براي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ازبدنه 489,794 79,684,360,573 Rls. 10,061,156 $
43 1381 آلمان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 114,878 79,582,761,762 Rls. 13,663,809 $
44 1381 آلمان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 972,591 71,627,075,842 Rls. 9,043,824 $
45 1381 آلمان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 1,348,485 71,484,573,068 Rls. 9,025,830 $
46 1381 آلمان 844512 --ماشين هاي شانه زني senihcam(gnibmoC ) 510,774 70,761,011,412 Rls. 8,934,472 $
47 1381 آلمان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 381,770 69,837,945,247 Rls. 9,237,267 $
48 1381 آلمان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 944,973 69,790,871,690 Rls. 8,811,980 $
49 1381 آلمان 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 2,842,177 69,061,347,784 Rls. 8,719,864 $
50 1381 آلمان 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 4,131,931 68,247,193,714 Rls. 8,632,892 $
51 1381 آلمان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 618,285 67,098,117,744 Rls. 8,471,974 $
52 1381 آلمان 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 2,768,257 66,230,889,411 Rls. 8,689,712 $
53 1381 آلمان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 341,144 63,342,147,418 Rls. 8,396,595 $
54 1381 آلمان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 2,587,363 62,817,662,324 Rls. 8,020,605 $
55 1381 آلمان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 839,728 62,299,088,339 Rls. 7,954,887 $
56 1381 آلمان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 502,927 61,171,954,452 Rls. 7,726,559 $
57 1381 آلمان 844110 -ماشينهاي بر 407,144 60,977,597,929 Rls. 7,739,724 $
58 1381 آلمان 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor dna gniwarD ) 585,944 60,773,954,184 Rls. 7,673,479 $
59 1381 آلمان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 157,783 58,823,754,240 Rls. 7,507,112 $
60 1381 آلمان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 46,586 57,225,657,358 Rls. 7,314,718 $
61 1381 آلمان 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 7,300,748 56,801,739,947 Rls. 7,171,937 $
62 1381 آلمان 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 45,878 56,332,598,939 Rls. 7,138,677 $
63 1381 آلمان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 389,669 55,266,425,564 Rls. 6,978,084 $
64 1381 آلمان 843920 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن كاغذيامقوا 2,638,468 54,580,991,671 Rls. 6,891,541 $
65 1381 آلمان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 746,935 54,248,473,239 Rls. 6,849,553 $
66 1381 آلمان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 358,026 52,617,271,166 Rls. 6,653,361 $
67 1381 آلمان 550390 -الياف سنتتيك غيريكسره ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,حلاجي نشده ,غيره , 209,025 52,500,129,777 Rls. 6,737,831 $
68 1381 آلمان 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 1وحداكثرAVK 16 484,263 51,100,790,337 Rls. 6,452,119 $
69 1381 آلمان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 99,135 49,789,745,404 Rls. 6,489,497 $
70 1381 آلمان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 127,112 49,297,297,984 Rls. 6,224,403 $
71 1381 آلمان 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 380,585 48,847,186,381 Rls. 6,275,213 $
72 1381 آلمان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 458,131 48,686,380,867 Rls. 6,503,441 $
73 1381 آلمان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 336,279 48,410,645,898 Rls. 6,243,618 $
74 1381 آلمان 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 310,923 47,918,312,456 Rls. 6,050,345 $
75 1381 آلمان 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 1,042,433 47,783,607,499 Rls. 6,033,284 $
76 1381 آلمان 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 560,342 46,711,501,356 Rls. 5,914,559 $
77 1381 آلمان 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 3,110,024 43,603,287,830 Rls. 5,675,722 $
78 1381 آلمان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 193,273 43,533,932,956 Rls. 5,865,643 $
79 1381 آلمان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 135,079 42,588,377,836 Rls. 5,377,320 $
80 1381 آلمان 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 197,525 42,255,293,985 Rls. 5,335,264 $
81 1381 آلمان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 253,883 41,803,533,160 Rls. 5,337,697 $
82 1381 آلمان 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 26,829 41,573,760,849 Rls. 5,249,213 $
83 1381 آلمان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 338,148 40,688,839,151 Rls. 5,137,478 $
84 1381 آلمان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 658,329 40,565,722,022 Rls. 5,121,933 $
85 1381 آلمان 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 597,800 40,477,189,048 Rls. 5,110,757 $
86 1381 آلمان 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 118,448 39,798,394,945 Rls. 5,068,235 $
87 1381 آلمان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 270,677 39,447,515,552 Rls. 5,050,358 $
88 1381 آلمان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 11,408,899 39,347,472,251 Rls. 4,968,115 $
89 1381 آلمان 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 495,975 39,113,440,878 Rls. 4,938,565 $
90 1381 آلمان 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 2,824,900 39,038,246,149 Rls. 4,929,068 $
91 1381 آلمان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 178,456 38,937,202,772 Rls. 4,916,315 $
92 1381 آلمان 848210 -بلبرينگ , 279,860 38,858,930,955 Rls. 4,935,295 $
93 1381 آلمان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 131,280 38,790,664,703 Rls. 4,897,809 $
94 1381 آلمان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 965,884 38,647,361,312 Rls. 4,900,645 $
95 1381 آلمان 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 71,307 37,713,667,527 Rls. 4,761,825 $
96 1381 آلمان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 366,540 37,575,124,016 Rls. 4,744,334 $
97 1381 آلمان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 402,168 37,348,353,176 Rls. 4,715,702 $
98 1381 آلمان 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 9,656,773 37,137,639,306 Rls. 4,776,720 $
99 1381 آلمان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 210,421 37,079,497,272 Rls. 4,757,014 $
100 1381 آلمان 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 1,312,633 37,039,722,875 Rls. 4,676,733 $
101 1381 آلمان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 774,170 37,018,205,460 Rls. 4,897,562 $
102 1381 آلمان 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 238,565 36,770,616,583 Rls. 6,250,558 $
103 1381 آلمان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 419,138 36,529,909,300 Rls. 4,612,361 $
104 1381 آلمان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 18,498 36,349,087,619 Rls. 4,641,548 $
105 1381 آلمان 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 148,713 34,811,994,766 Rls. 5,393,904 $
106 1381 آلمان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 552,733 34,688,584,625 Rls. 4,580,281 $
107 1381 آلمان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 14,706,520 34,208,218,341 Rls. 4,319,219 $
108 1381 آلمان 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 1,489,367 33,678,013,034 Rls. 4,316,565 $
109 1381 آلمان 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 103,986 33,565,003,772 Rls. 4,463,217 $
110 1381 آلمان 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 263,561 33,295,102,251 Rls. 4,203,925 $
111 1381 آلمان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 125,831 33,151,695,075 Rls. 4,190,621 $
112 1381 آلمان 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 2,135,423 32,963,691,650 Rls. 4,642,348 $
113 1381 آلمان 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,044,426 32,276,336,413 Rls. 4,478,706 $
114 1381 آلمان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 36,019 32,155,252,760 Rls. 4,308,774 $
115 1381 آلمان 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي سايرمصارف 69,390 32,093,078,720 Rls. 4,052,157 $
116 1381 آلمان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 224,982 32,050,488,228 Rls. 4,088,902 $
117 1381 آلمان 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 203,958 31,968,875,374 Rls. 4,037,335 $
118 1381 آلمان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 39,693 31,858,827,993 Rls. 4,022,577 $
119 1381 آلمان 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,954,254 31,756,370,679 Rls. 4,009,646 $
120 1381 آلمان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 1,285,713 31,690,905,451 Rls. 4,004,368 $
121 1381 آلمان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 414,194 31,612,536,085 Rls. 3,991,483 $
122 1381 آلمان 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 362,593 31,569,430,314 Rls. 3,997,242 $
123 1381 آلمان 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 12,694,193 31,226,250,049 Rls. 3,942,709 $
124 1381 آلمان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 953,494 31,205,267,207 Rls. 3,945,023 $
125 1381 آلمان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 146,649 30,835,187,125 Rls. 3,964,621 $
126 1381 آلمان 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيراز آنهائيكه چرخهاي لاستيكي دارند 179,101 30,717,068,980 Rls. 3,878,417 $
127 1381 آلمان 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 4,990,885 30,420,366,477 Rls. 4,109,394 $
128 1381 آلمان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 143,025 30,404,525,815 Rls. 3,838,954 $
129 1381 آلمان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 148,616 29,892,297,224 Rls. 3,774,280 $
130 1381 آلمان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 181,768 29,801,340,760 Rls. 3,769,241 $
131 1381 آلمان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 230,423 29,773,087,151 Rls. 3,759,227 $
132 1381 آلمان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 166,075 29,052,998,445 Rls. 3,925,391 $
133 1381 آلمان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 94,865 28,369,954,131 Rls. 3,594,289 $
134 1381 آلمان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 502,545 28,306,369,755 Rls. 3,663,799 $
135 1381 آلمان 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 288,089 28,074,510,841 Rls. 3,544,761 $
136 1381 آلمان 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 85,469 27,727,392,637 Rls. 3,513,091 $
137 1381 آلمان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 3,079,465 27,586,926,400 Rls. 3,483,198 $
138 1381 آلمان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 1,076,745 27,153,333,373 Rls. 3,428,451 $
139 1381 آلمان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 16,954,000 26,998,888,354 Rls. 3,408,952 $
140 1381 آلمان 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 184,575 26,852,639,342 Rls. 3,390,484 $
141 1381 آلمان 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 159,216 26,848,517,149 Rls. 3,389,964 $
142 1381 آلمان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 65,893 26,180,053,681 Rls. 3,309,903 $
143 1381 آلمان 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 20,508 25,989,840,597 Rls. 3,281,546 $
144 1381 آلمان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 115,262 25,854,933,382 Rls. 3,376,087 $
145 1381 آلمان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 154,497 25,622,922,079 Rls. 3,235,217 $
146 1381 آلمان 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 19,613 25,425,721,171 Rls. 3,210,319 $
147 1381 آلمان 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 4,851,489 25,371,360,551 Rls. 3,339,716 $
148 1381 آلمان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 57,537 25,294,718,692 Rls. 3,193,777 $
149 1381 آلمان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 78,864 25,256,032,834 Rls. 3,217,410 $
150 1381 آلمان 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 361,492 25,070,998,807 Rls. 3,427,292 $
151 1381 آلمان 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 20,401 25,024,506,702 Rls. 3,159,659 $
152 1381 آلمان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 155,319 25,011,639,451 Rls. 3,176,121 $
153 1381 آلمان 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 1,998,990 24,316,634,819 Rls. 3,070,282 $
154 1381 آلمان 292910 -ايزوسيانات ها 1,892,265 24,235,270,986 Rls. 3,159,159 $
155 1381 آلمان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 28,273 24,051,426,008 Rls. 3,046,484 $
156 1381 آلمان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 74,915 23,927,148,295 Rls. 3,078,935 $
157 1381 آلمان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 1,306,383 23,925,257,975 Rls. 3,020,867 $
158 1381 آلمان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 148,227 23,908,145,066 Rls. 3,020,117 $
159 1381 آلمان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 652,141 23,876,904,477 Rls. 3,028,799 $
160 1381 آلمان 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 104,559 23,871,997,905 Rls. 3,014,141 $
161 1381 آلمان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 231,440 23,852,927,076 Rls. 3,011,733 $
162 1381 آلمان 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 43,430 23,791,370,823 Rls. 3,003,962 $
163 1381 آلمان 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بندي وسايروسايل شكسته بندي 20,480 23,787,250,737 Rls. 3,003,441 $
164 1381 آلمان 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 177,219 23,701,624,823 Rls. 2,992,628 $
165 1381 آلمان 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 155,820 23,652,448,248 Rls. 3,064,592 $
166 1381 آلمان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 329,962 23,218,244,345 Rls. 2,956,257 $
167 1381 آلمان 850239 - مجموعه مولدها,(غيرازنو ع بادي ) كه درجاي ديگر مذكور نباشد 17,229 23,087,813,711 Rls. 2,915,115 $
168 1381 آلمان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 175,353 23,016,768,353 Rls. 3,101,173 $
169 1381 آلمان 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 12,357 22,947,648,312 Rls. 2,897,431 $
170 1381 آلمان 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 73,335 22,932,269,092 Rls. 2,895,489 $
171 1381 آلمان 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 23,541 22,416,500,478 Rls. 2,899,197 $
172 1381 آلمان 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 616,535 22,323,393,974 Rls. 2,842,957 $
173 1381 آلمان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 39,937 22,252,507,080 Rls. 2,826,993 $
174 1381 آلمان 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IRM 49,367 22,176,967,117 Rls. 2,800,122 $
175 1381 آلمان 848130 -شيريكطرفه , 116,939 22,114,043,907 Rls. 2,792,450 $
176 1381 آلمان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 42,300 22,101,811,054 Rls. 2,790,632 $
177 1381 آلمان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 296,979 21,999,788,923 Rls. 2,777,751 $
178 1381 آلمان 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 353,550 21,975,751,572 Rls. 2,774,725 $
179 1381 آلمان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 136,056 21,679,587,659 Rls. 3,634,166 $
180 1381 آلمان 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 109,016 21,523,684,933 Rls. 2,717,636 $
181 1381 آلمان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 2,159,453 21,454,119,172 Rls. 2,833,533 $
182 1381 آلمان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 472,150 21,267,836,467 Rls. 2,685,333 $
183 1381 آلمان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 55,860 21,159,215,876 Rls. 2,871,516 $
184 1381 آلمان 550120 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,ازپلي استرها, 932,122 21,137,373,261 Rls. 2,668,862 $
185 1381 آلمان 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 223,134 21,038,251,684 Rls. 2,656,346 $
186 1381 آلمان 841340 -تلمبه هاي بتون 138,683 20,875,983,714 Rls. 2,635,858 $
187 1381 آلمان 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 1,769,938 20,744,555,491 Rls. 2,619,262 $
188 1381 آلمان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 803,029 20,423,960,576 Rls. 2,578,784 $
189 1381 آلمان 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 260,726 20,249,716,647 Rls. 2,556,782 $
190 1381 آلمان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 310,994 20,193,651,550 Rls. 2,549,702 $
191 1381 آلمان 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 142,903 20,036,074,982 Rls. 2,545,800 $
192 1381 آلمان 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 378,080 19,901,168,218 Rls. 2,512,775 $
193 1381 آلمان 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 548,558 19,834,641,469 Rls. 2,504,373 $
194 1381 آلمان 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 6,133,639 19,680,567,505 Rls. 2,484,920 $
195 1381 آلمان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 10,732,102 19,541,081,650 Rls. 2,467,308 $
196 1381 آلمان 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 71,246 19,494,473,436 Rls. 2,462,717 $
197 1381 آلمان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 18,873 19,488,866,770 Rls. 2,474,824 $
198 1381 آلمان 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 749,709 19,337,768,236 Rls. 2,496,434 $
199 1381 آلمان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 768,084 19,176,043,793 Rls. 2,421,217 $
200 1381 آلمان 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 12,171 19,144,595,211 Rls. 2,453,865 $
مجموع کل
24,559,730,672,682 ريال
مجموع کل
3,121,741,874 دلار