آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اتريش 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,578,375 119,885,670,796 Rls. 15,288,844 $
2 1381 اتريش 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 256,905 97,511,183,028 Rls. 12,312,018 $
3 1381 اتريش 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 607,190 87,414,090,648 Rls. 11,037,133 $
4 1381 اتريش 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي 495,107 86,484,510,773 Rls. 10,919,761 $
5 1381 اتريش 860400 وسائطنقليه تعميرونگهداري ياسرويس راه آهن ياترامواوحتي خودرو(مثلا,واگن كارگاه و,,, 374,076 78,345,060,071 Rls. 9,892,053 $
6 1381 اتريش 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 481,569 52,443,547,793 Rls. 6,621,660 $
7 1381 اتريش 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 395,725 48,181,447,942 Rls. 6,083,516 $
8 1381 اتريش 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 28,952,000 41,712,304,480 Rls. 5,266,705 $
9 1381 اتريش 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع حداكثر150گر 6,197,716 35,435,928,493 Rls. 4,474,234 $
10 1381 اتريش 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 4,816,225 35,425,278,602 Rls. 4,549,042 $
11 1381 اتريش 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 4,813,879 29,879,323,929 Rls. 3,772,641 $
12 1381 اتريش 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 76,605 28,089,639,901 Rls. 3,546,673 $
13 1381 اتريش 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 865,839 27,187,203,771 Rls. 3,432,727 $
14 1381 اتريش 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 162,503 26,386,309,239 Rls. 3,331,605 $
15 1381 اتريش 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 203,284 26,225,405,773 Rls. 3,311,287 $
16 1381 اتريش 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 4,351,647 22,718,311,156 Rls. 2,885,768 $
17 1381 اتريش 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 305,641 22,209,259,231 Rls. 2,804,199 $
18 1381 اتريش 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 4,048,448 21,824,920,824 Rls. 2,755,670 $
19 1381 اتريش 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 14,225 20,918,469,695 Rls. 2,641,222 $
20 1381 اتريش 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 77,080 20,746,882,588 Rls. 2,619,554 $
21 1381 اتريش 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 44,244 19,625,416,495 Rls. 2,477,956 $
22 1381 اتريش 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 4,250,000 19,089,902,013 Rls. 2,410,341 $
23 1381 اتريش 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 67,232 17,925,176,443 Rls. 2,263,280 $
24 1381 اتريش 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 5,526,162 17,918,235,373 Rls. 2,262,403 $
25 1381 اتريش 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكوداربراي پارچه بافي به عرض بي از30mC باموتور 210,717 17,758,845,421 Rls. 2,242,278 $
26 1381 اتريش 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي 1,606 17,515,442,728 Rls. 2,211,547 $
27 1381 اتريش 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولاد, 984,762 17,447,784,799 Rls. 2,203,003 $
28 1381 اتريش 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,009,856 16,944,313,519 Rls. 2,139,433 $
29 1381 اتريش 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 49,858 16,838,658,641 Rls. 2,126,094 $
30 1381 اتريش 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 10,977 16,695,278,906 Rls. 2,107,990 $
31 1381 اتريش 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 470,711 16,023,513,843 Rls. 2,023,172 $
32 1381 اتريش 720925 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,776,555 14,461,685,856 Rls. 1,825,970 $
33 1381 اتريش 100510 -دانه ذرت 60,500,000 14,180,219,900 Rls. 8,079,897 $
34 1381 اتريش 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;سايراستروئيدهاي مورداستفاده هورموني , 1,100 14,129,828,034 Rls. 1,784,068 $
35 1381 اتريش 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 35,482 12,104,000,000 Rls. 1,528,318 $
36 1381 اتريش 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 19,532 11,755,881,642 Rls. 1,489,127 $
37 1381 اتريش 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,492 11,608,000,000 Rls. 1,465,657 $
38 1381 اتريش 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع 1,979,410 11,229,667,832 Rls. 1,417,890 $
39 1381 اتريش 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 26,724 10,889,804,130 Rls. 1,374,976 $
40 1381 اتريش 846890 -سايراجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري 13,292 10,828,349,717 Rls. 1,367,216 $
41 1381 اتريش 690100 آجر,بلوك ,چهارگو ,,,از آردياخاك فسيل سيليسي , 1,023,187 10,614,409,630 Rls. 1,340,203 $
42 1381 اتريش 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 26,151 9,680,786,592 Rls. 1,222,321 $
43 1381 اتريش 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 1,183,680 9,614,248,583 Rls. 1,213,920 $
44 1381 اتريش 840420 -كندانسوربراي ماشينهاي بخار 89,420 9,545,472,812 Rls. 1,205,236 $
45 1381 اتريش 860799 --اجزاءوقطعات نواقل روي خط راه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند, 28,343 9,538,936,962 Rls. 1,204,412 $
46 1381 اتريش 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 116,965 9,516,776,186 Rls. 1,201,613 $
47 1381 اتريش 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 73,183 9,491,733,418 Rls. 1,215,852 $
48 1381 اتريش 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 109,274 9,232,917,337 Rls. 1,173,723 $
49 1381 اتريش 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 11,958 9,196,189,604 Rls. 1,161,135 $
50 1381 اتريش 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 48,895 8,971,673,480 Rls. 1,132,787 $
51 1381 اتريش 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 36,307 8,921,629,970 Rls. 1,126,572 $
52 1381 اتريش 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 50,300 8,765,483,295 Rls. 1,106,753 $
53 1381 اتريش 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 13,086 8,506,448,335 Rls. 1,074,047 $
54 1381 اتريش 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 428,920 8,358,565,258 Rls. 1,055,374 $
55 1381 اتريش 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 49,420 8,326,085,400 Rls. 1,051,274 $
56 1381 اتريش 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,881,912 8,180,134,000 Rls. 1,032,845 $
57 1381 اتريش 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 479,890 8,123,050,321 Rls. 1,025,637 $
58 1381 اتريش 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 1,084 8,110,218,822 Rls. 1,024,017 $
59 1381 اتريش 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 117,121 7,609,518,557 Rls. 961,955 $
60 1381 اتريش 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 28,870 7,547,978,394 Rls. 953,027 $
61 1381 اتريش 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 129,840 7,287,921,561 Rls. 920,192 $
62 1381 اتريش 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 2,467 7,122,418,965 Rls. 908,391 $
63 1381 اتريش 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 62,297 6,871,081,460 Rls. 867,561 $
64 1381 اتريش 470329 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات ,.,نيمه سفيدشده ياسفيدشده ازغيرتيره كاج 1,856,303 6,821,467,833 Rls. 861,295 $
65 1381 اتريش 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 33,082 6,522,627,360 Rls. 823,564 $
66 1381 اتريش 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 386,222 6,171,512,813 Rls. 779,231 $
67 1381 اتريش 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 43,926 5,923,210,344 Rls. 747,883 $
68 1381 اتريش 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 33,599 5,784,077,327 Rls. 730,313 $
69 1381 اتريش 550200 دسته الياف ازرشته هاي مصنوعي , 199,457 5,662,863,249 Rls. 715,008 $
70 1381 اتريش 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 57,200 5,655,785,472 Rls. 752,166 $
71 1381 اتريش 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 26,025 5,505,248,000 Rls. 695,107 $
72 1381 اتريش 853400 - مدارهاي چاپي 30,754 5,490,595,881 Rls. 727,872 $
73 1381 اتريش 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 90,380 5,413,565,905 Rls. 683,531 $
74 1381 اتريش 820190 -داس ,,,گوه (قلم هيزم شكني )وابزارهاي دستي ديگربراي كشاورزي ياجنگلداري , 27,351 5,345,275,912 Rls. 674,909 $
75 1381 اتريش 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 491,036 5,341,817,318 Rls. 717,424 $
76 1381 اتريش 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 39,757 5,296,288,392 Rls. 668,724 $
77 1381 اتريش 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 15,205 5,271,361,362 Rls. 666,844 $
78 1381 اتريش 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 17,727 5,051,445,575 Rls. 637,809 $
79 1381 اتريش 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 1,408 5,041,567,727 Rls. 636,560 $
80 1381 اتريش 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 5,025 4,942,492,466 Rls. 624,052 $
81 1381 اتريش 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 3,854 4,842,338,916 Rls. 611,406 $
82 1381 اتريش 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 704,433 4,575,137,756 Rls. 577,669 $
83 1381 اتريش 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل بافت آلي جهت بهم آوردن زخم 730 4,547,474,431 Rls. 574,176 $
84 1381 اتريش 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 26,158 4,537,487,818 Rls. 601,465 $
85 1381 اتريش 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 2,395,575 4,508,162,997 Rls. 569,213 $
86 1381 اتريش 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخته از رشته هاي هدايت شده ) 3,296,314 4,502,804,473 Rls. 568,536 $
87 1381 اتريش 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 165,221 4,364,255,476 Rls. 551,043 $
88 1381 اتريش 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 142 4,317,677,918 Rls. 545,162 $
89 1381 اتريش 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 2,257 4,316,243,322 Rls. 544,980 $
90 1381 اتريش 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 112,545 4,261,055,057 Rls. 538,012 $
91 1381 اتريش 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,720 4,173,349,119 Rls. 526,937 $
92 1381 اتريش 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,848 3,930,292,435 Rls. 496,249 $
93 1381 اتريش 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 2,330 3,909,693,074 Rls. 493,648 $
94 1381 اتريش 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 8,575 3,884,990,080 Rls. 494,959 $
95 1381 اتريش 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 17,430 3,826,083,095 Rls. 483,091 $
96 1381 اتريش 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 77,241 3,745,033,040 Rls. 472,858 $
97 1381 اتريش 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 13,799 3,594,596,792 Rls. 453,864 $
98 1381 اتريش 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده ,به ضخامت بي ازmm6,,, 958,700 3,523,302,696 Rls. 444,861 $
99 1381 اتريش 294120 -استرپتومايسين ها و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 7,760 3,511,506,667 Rls. 443,372 $
100 1381 اتريش 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 64,265 3,459,851,825 Rls. 436,850 $
101 1381 اتريش 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 1,323 3,457,783,918 Rls. 436,589 $
102 1381 اتريش 730290 -لوازم راه آهن از آهن ياازفولادوغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,700 3,441,201,563 Rls. 434,495 $
103 1381 اتريش 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 119,560 3,419,233,340 Rls. 431,722 $
104 1381 اتريش 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 44,400 3,369,371,311 Rls. 425,426 $
105 1381 اتريش 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,209 3,349,188,646 Rls. 422,877 $
106 1381 اتريش 320810 - رنگها و ورني ها براساس پلي استرهادر محيطي غير آبي 140,990 3,336,040,222 Rls. 471,532 $
107 1381 اتريش 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز75كيلووات و حداكثر 375 كيلووات 28,127 3,307,597,765 Rls. 417,626 $
108 1381 اتريش 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 2,718 3,307,262,490 Rls. 417,583 $
109 1381 اتريش 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 8,500 3,232,040,000 Rls. 408,086 $
110 1381 اتريش 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 30,462 3,212,698,519 Rls. 405,644 $
111 1381 اتريش 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 37,105 3,188,764,183 Rls. 402,623 $
112 1381 اتريش 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 946 3,091,969,429 Rls. 390,400 $
113 1381 اتريش 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 155,000 3,079,964,978 Rls. 388,884 $
114 1381 اتريش 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 12,543 3,066,590,169 Rls. 387,196 $
115 1381 اتريش 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 107,310 3,036,172,223 Rls. 383,355 $
116 1381 اتريش 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 17,900 2,977,599,365 Rls. 399,158 $
117 1381 اتريش 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 144,361 2,825,383,384 Rls. 356,740 $
118 1381 اتريش 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,720 2,773,027,830 Rls. 350,129 $
119 1381 اتريش 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 1,425 2,769,558,802 Rls. 349,692 $
120 1381 اتريش 841410 -تلمبه هاي خلاء 1,431 2,716,757,863 Rls. 343,025 $
121 1381 اتريش 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 47,457 2,711,401,739 Rls. 342,348 $
122 1381 اتريش 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 75,521 2,689,121,121 Rls. 339,536 $
123 1381 اتريش 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 58,350 2,659,059,248 Rls. 335,740 $
124 1381 اتريش 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 91,247 2,658,805,108 Rls. 335,707 $
125 1381 اتريش 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 5,246 2,600,847,723 Rls. 328,389 $
126 1381 اتريش 880260 -وسايطنقليه فضائي (همچنين ماهواره ها)ووسايطنقليه مدارفرعي ووسايط نقليه پرتاب فضاپيما 4,623 2,560,961,063 Rls. 323,354 $
127 1381 اتريش 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,526 2,501,155,528 Rls. 315,804 $
128 1381 اتريش 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,088 2,498,891,771 Rls. 315,518 $
129 1381 اتريش 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 78,500 2,470,942,654 Rls. 311,988 $
130 1381 اتريش 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 86,657 2,448,243,016 Rls. 309,122 $
131 1381 اتريش 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 13,253 2,404,697,027 Rls. 303,622 $
132 1381 اتريش 701810 منجوق شيشه اي ,مرواريدتقليدي ,سنگهاي گرانبهايانيمه گرانبهاي تقليدي واشياكوچك شيشه اي همانند 3,190 2,360,438,325 Rls. 298,035 $
133 1381 اتريش 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 2,380 2,304,549,309 Rls. 291,508 $
134 1381 اتريش 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 84,727 2,296,469,406 Rls. 289,960 $
135 1381 اتريش 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 31,751 2,263,808,725 Rls. 285,834 $
136 1381 اتريش 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 174,702 2,250,112,191 Rls. 295,165 $
137 1381 اتريش 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 20,204 2,177,343,087 Rls. 285,610 $
138 1381 اتريش 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 52,900 2,145,015,332 Rls. 270,836 $
139 1381 اتريش 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 5,141 2,128,956,041 Rls. 268,807 $
140 1381 اتريش 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 4,900 2,061,432,193 Rls. 260,282 $
141 1381 اتريش 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 1وحداكثرAVK 16 17,799 2,043,631,136 Rls. 258,035 $
142 1381 اتريش 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 193,000 2,001,776,292 Rls. 252,749 $
143 1381 اتريش 750521 --مفتول ازنيكل ,غيرممزوج , 20,000 1,987,956,000 Rls. 251,005 $
144 1381 اتريش 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 20,725 1,975,111,870 Rls. 249,383 $
145 1381 اتريش 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 572 1,952,070,526 Rls. 246,474 $
146 1381 اتريش 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,016 1,931,633,621 Rls. 245,599 $
147 1381 اتريش 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 8,089 1,919,630,812 Rls. 242,378 $
148 1381 اتريش 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 338 1,902,657,788 Rls. 240,235 $
149 1381 اتريش 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,853 1,853,078,617 Rls. 233,976 $
150 1381 اتريش 680423 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسنگ طبيعي , 19,723 1,845,183,863 Rls. 232,977 $
151 1381 اتريش 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 494,270 1,831,254,706 Rls. 231,219 $
152 1381 اتريش 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرفيت جابجائي قدرت بيشتراز650 كيلوولت آمپر 42,552 1,800,151,710 Rls. 227,292 $
153 1381 اتريش 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 5,356 1,793,344,279 Rls. 226,433 $
154 1381 اتريش 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 66,305 1,779,526,001 Rls. 224,688 $
155 1381 اتريش 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 104,872 1,774,670,224 Rls. 224,075 $
156 1381 اتريش 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 240,525 1,773,375,812 Rls. 223,911 $
157 1381 اتريش 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 188 1,764,284,855 Rls. 222,763 $
158 1381 اتريش 392051 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 77,265 1,760,217,224 Rls. 222,250 $
159 1381 اتريش 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 208,888 1,736,683,662 Rls. 219,278 $
160 1381 اتريش 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 37,409 1,728,405,648 Rls. 218,233 $
161 1381 اتريش 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 32,065 1,720,324,445 Rls. 248,478 $
162 1381 اتريش 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 14,611 1,711,712,238 Rls. 216,125 $
163 1381 اتريش 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 212,241 1,707,424,827 Rls. 215,584 $
164 1381 اتريش 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 7,565 1,630,588,900 Rls. 205,883 $
165 1381 اتريش 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 994,500 1,627,149,504 Rls. 205,448 $
166 1381 اتريش 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 86,575 1,611,374,558 Rls. 203,456 $
167 1381 اتريش 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 900 1,601,012,118 Rls. 202,148 $
168 1381 اتريش 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 998 1,600,288,884 Rls. 202,057 $
169 1381 اتريش 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 43,680 1,596,801,138 Rls. 201,616 $
170 1381 اتريش 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 241,925 1,591,800,754 Rls. 200,985 $
171 1381 اتريش 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 553 1,549,806,945 Rls. 195,683 $
172 1381 اتريش 320910 - رنگها و ورني ها براساس پليمرهاي آكريليك يا وينيل , در محيطي آبي 30,348 1,530,863,202 Rls. 193,290 $
173 1381 اتريش 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 12,622 1,524,700,427 Rls. 192,513 $
174 1381 اتريش 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي يك عامل اكسيژنه ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,753 1,508,908,144 Rls. 190,519 $
175 1381 اتريش 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,122 1,464,204,737 Rls. 184,874 $
176 1381 اتريش 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 449,497 1,447,972,488 Rls. 182,825 $
177 1381 اتريش 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 171,750 1,414,906,480 Rls. 178,651 $
178 1381 اتريش 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پارچه نسجي , 15,932 1,400,749,557 Rls. 198,698 $
179 1381 اتريش 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 58,581 1,392,943,955 Rls. 175,876 $
180 1381 اتريش 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 792 1,380,453,201 Rls. 174,300 $
181 1381 اتريش 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 694 1,380,056,688 Rls. 174,250 $
182 1381 اتريش 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 15,143 1,356,295,591 Rls. 171,249 $
183 1381 اتريش 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 51,686 1,342,543,748 Rls. 169,514 $
184 1381 اتريش 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 95,838 1,332,322,028 Rls. 174,042 $
185 1381 اتريش 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 760 1,309,998,434 Rls. 165,403 $
186 1381 اتريش 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 38,600 1,295,500,201 Rls. 163,574 $
187 1381 اتريش 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 2,424 1,274,380,226 Rls. 160,906 $
188 1381 اتريش 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 46,700 1,266,131,654 Rls. 159,865 $
189 1381 اتريش 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 406,950 1,238,168,967 Rls. 156,334 $
190 1381 اتريش 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 1,038 1,189,897,648 Rls. 150,240 $
191 1381 اتريش 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 36,862 1,184,740,674 Rls. 149,588 $
192 1381 اتريش 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 941 1,174,003,058 Rls. 148,233 $
193 1381 اتريش 291814 --اسيدسيتريك 135,150 1,157,966,063 Rls. 146,207 $
194 1381 اتريش 284030 -پراكسوبرات ها ( پربراتها) 150,000 1,150,346,809 Rls. 145,246 $
195 1381 اتريش 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 500 1,147,628,040 Rls. 144,903 $
196 1381 اتريش 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 1,130 1,115,648,740 Rls. 140,865 $
197 1381 اتريش 950611 --اسكي روي برف 4,171 1,104,077,043 Rls. 139,403 $
198 1381 اتريش 950619 --ادوات وتجهيزات اسكي روي برف كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,166 1,086,775,237 Rls. 137,219 $
199 1381 اتريش 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 43,000 1,078,826,315 Rls. 136,216 $
200 1381 اتريش 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 3,451 1,045,004,070 Rls. 131,945 $
مجموع کل
1,814,250,371,876 ريال
مجموع کل
235,953,529 دلار