آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اردن 251020 -فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده ,فسفات هاي آلومينيم كلسيم طبيعي آسياب شده 225,515,000 78,397,458,083 Rls. 9,898,669 $
2 1381 اردن 310420 -كلرور پتاسيم 3,150,000 27,429,186,803 Rls. 3,463,281 $
3 1381 اردن 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 3,450 18,677,347,558 Rls. 2,358,251 $
4 1381 اردن 310530 - هيدروژنو اورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 9,770,000 16,359,151,790 Rls. 2,065,549 $
5 1381 اردن 282612 --فلوئورورهاي آلومينيم 2,500,000 14,334,673,473 Rls. 1,809,933 $
6 1381 اردن 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,114 1,799,213,690 Rls. 227,173 $
7 1381 اردن 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 11,798 1,534,054,031 Rls. 193,694 $
8 1381 اردن 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 87,103 1,415,155,360 Rls. 178,680 $
9 1381 اردن 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,200 744,376,737 Rls. 93,987 $
10 1381 اردن 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 18,500 628,429,058 Rls. 79,347 $
11 1381 اردن 903210 - ترموستات 2,532 554,236,703 Rls. 69,979 $
12 1381 اردن 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 240,000 551,085,142 Rls. 69,581 $
13 1381 اردن 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 50,000 393,365,576 Rls. 49,667 $
14 1381 اردن 310510 - كودهاكه به شكل قرص يااشكال هماننديا دربسته هاي به وزن حداكثر10gkعرضه شود 36,500 269,714,430 Rls. 34,055 $
15 1381 اردن 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 60 191,719,025 Rls. 24,207 $
16 1381 اردن 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند 10,987 122,417,245 Rls. 15,457 $
17 1381 اردن 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 36 65,120,194 Rls. 8,222 $
18 1381 اردن 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 600 20,415,609 Rls. 2,578 $
19 1381 اردن 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 490 13,860,384 Rls. 1,751 $
مجموع کل
163,500,980,891 ريال
مجموع کل
20,644,062 دلار
[1]