آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ازبکستان 740311 --كاتودوقطعات كاتودازمس تصفيه شده , 13,805,522 176,417,021,268 Rls. 22,995,653 $
2 1381 ازبکستان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 46,064,620 75,553,244,627 Rls. 9,669,606 $
3 1381 ازبکستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دانه 52,688,500 38,910,049,243 Rls. 4,976,679 $
4 1381 ازبکستان 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 36,750,000 24,148,037,046 Rls. 4,763,486 $
5 1381 ازبکستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 14,344,013 23,983,167,907 Rls. 3,028,180 $
6 1381 ازبکستان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 3,458,828 22,661,273,401 Rls. 2,896,423 $
7 1381 ازبکستان 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن بي از6ميليمترباشد, 877,246 10,100,508,572 Rls. 1,275,317 $
8 1381 ازبکستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 817,480 6,873,222,451 Rls. 867,830 $
9 1381 ازبکستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 602,800 5,142,956,145 Rls. 649,362 $
10 1381 ازبکستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 541,945 4,413,182,433 Rls. 557,221 $
11 1381 ازبکستان 790111 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%يابيشتر, 593,643 4,033,733,717 Rls. 509,309 $
12 1381 ازبکستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 364,360 3,847,645,605 Rls. 497,874 $
13 1381 ازبکستان 790112 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%ياكمتر, 479,215 2,944,227,518 Rls. 371,747 $
14 1381 ازبکستان 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 1,455,400 2,022,418,449 Rls. 255,356 $
15 1381 ازبکستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 132,650 1,934,857,347 Rls. 244,302 $
16 1381 ازبکستان 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 426,900 1,869,728,587 Rls. 236,077 $
17 1381 ازبکستان 291521 --اسيداستيك 772,798 1,799,331,407 Rls. 227,189 $
18 1381 ازبکستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 190,590 1,468,034,873 Rls. 185,356 $
19 1381 ازبکستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 214,010 1,454,980,225 Rls. 183,710 $
20 1381 ازبکستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 80,770 1,441,937,529 Rls. 182,063 $
21 1381 ازبکستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 116,400 1,277,947,293 Rls. 161,356 $
22 1381 ازبکستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 71,100 1,275,592,827 Rls. 161,060 $
23 1381 ازبکستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 125,400 1,253,977,163 Rls. 158,330 $
24 1381 ازبکستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 90,000 854,981,936 Rls. 107,952 $
25 1381 ازبکستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 72,190 796,770,964 Rls. 100,602 $
26 1381 ازبکستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 94,180 789,232,118 Rls. 99,650 $
27 1381 ازبکستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 15,750 777,743,564 Rls. 98,200 $
28 1381 ازبکستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 88,030 767,696,597 Rls. 96,932 $
29 1381 ازبکستان 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 71,310 759,287,000 Rls. 95,870 $
30 1381 ازبکستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 83,100 670,505,800 Rls. 84,659 $
31 1381 ازبکستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 84,270 669,323,557 Rls. 84,510 $
32 1381 ازبکستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 82,640 626,814,172 Rls. 79,144 $
33 1381 ازبکستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 97,510 615,075,031 Rls. 77,660 $
34 1381 ازبکستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 60,800 597,921,291 Rls. 75,495 $
35 1381 ازبکستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 68,360 564,942,520 Rls. 71,331 $
36 1381 ازبکستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 27,030 556,712,486 Rls. 70,292 $
37 1381 ازبکستان 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 288,250 462,733,393 Rls. 58,426 $
38 1381 ازبکستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 40,870 423,504,071 Rls. 53,473 $
39 1381 ازبکستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 120,000 414,366,121 Rls. 52,319 $
40 1381 ازبکستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 29,410 410,120,360 Rls. 51,783 $
41 1381 ازبکستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 75,100 408,873,563 Rls. 51,626 $
42 1381 ازبکستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,750 403,431,102 Rls. 50,939 $
43 1381 ازبکستان 540342 --نخ ازاستات سلولوزچندلاياكابله , آماده نشده براي خرده فروشي , 17,178 331,421,879 Rls. 41,846 $
44 1381 ازبکستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 22,770 325,427,814 Rls. 41,089 $
45 1381 ازبکستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 37,720 272,584,701 Rls. 34,417 $
46 1381 ازبکستان 550340 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي پروپيلن ,حلاجي نشده ,غيره , 37,253 269,529,222 Rls. 34,031 $
47 1381 ازبکستان 100110 -گندم سخت 267,000 242,819,181 Rls. 30,659 $
48 1381 ازبکستان 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 4,298 239,292,700 Rls. 30,214 $
49 1381 ازبکستان 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 135,370 229,593,570 Rls. 28,989 $
50 1381 ازبکستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 12,700 228,542,850 Rls. 28,856 $
51 1381 ازبکستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,200 198,547,985 Rls. 25,069 $
52 1381 ازبکستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,500 194,626,673 Rls. 24,574 $
53 1381 ازبکستان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 52,000 190,717,740 Rls. 24,081 $
54 1381 ازبکستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 24,890 170,898,598 Rls. 21,579 $
55 1381 ازبکستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 12,000 167,365,771 Rls. 21,132 $
56 1381 ازبکستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 10,000 166,088,767 Rls. 20,971 $
57 1381 ازبکستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 176,400 156,262,233 Rls. 19,730 $
58 1381 ازبکستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 11,150 148,796,512 Rls. 18,787 $
59 1381 ازبکستان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 40,000 130,660,028 Rls. 16,497 $
60 1381 ازبکستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 8,100 127,022,964 Rls. 16,038 $
61 1381 ازبکستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 8,770 120,704,807 Rls. 15,241 $
62 1381 ازبکستان 120220 -بادام زميني ( آراشيو) پوست كنده , تفت داده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 40,000 110,536,852 Rls. 13,957 $
63 1381 ازبکستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 11,700 107,050,234 Rls. 13,516 $
64 1381 ازبکستان 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 6,380 98,558,454 Rls. 12,444 $
65 1381 ازبکستان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 3,750 84,855,079 Rls. 10,714 $
66 1381 ازبکستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 3,393 79,459,500 Rls. 10,033 $
67 1381 ازبکستان 500400 نخ ابريشم (غيرازنخهاي خال ابريشم ) آماده نشده براي خرده فروشي , 8,240 73,642,429 Rls. 9,298 $
68 1381 ازبکستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 6,000 69,847,051 Rls. 8,819 $
69 1381 ازبکستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 1,700 66,822,631 Rls. 8,437 $
70 1381 ازبکستان 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 1,615 63,965,595 Rls. 8,076 $
71 1381 ازبکستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 10,900 62,710,401 Rls. 7,917 $
72 1381 ازبکستان 530620 -نخ كتان چندلا(تابيده )ياكابله , آماده شده براي خرده فروشي , 8,845 58,320,808 Rls. 7,364 $
73 1381 ازبکستان 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 7,200 55,737,632 Rls. 7,038 $
74 1381 ازبکستان 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 15,000 54,530,526 Rls. 6,885 $
75 1381 ازبکستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 6,000 53,594,868 Rls. 6,767 $
76 1381 ازبکستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,750 52,487,619 Rls. 6,627 $
77 1381 ازبکستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 730 52,313,964 Rls. 6,605 $
78 1381 ازبکستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 500 47,910,000 Rls. 6,049 $
79 1381 ازبکستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 1,391 44,345,879 Rls. 5,599 $
80 1381 ازبکستان 846592 --ماشين هاي رنده كردن ,فرزكردن ياقالب سازي براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 5,250 40,835,878 Rls. 5,156 $
81 1381 ازبکستان 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 37,562,323 Rls. 4,743 $
82 1381 ازبکستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 4,800 35,486,608 Rls. 4,481 $
83 1381 ازبکستان 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 3,160 34,400,851 Rls. 4,344 $
84 1381 ازبکستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 3,000 33,496,793 Rls. 4,229 $
85 1381 ازبکستان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 800 29,612,054 Rls. 3,739 $
86 1381 ازبکستان 520512 --نخ ازپنبه يك لا,شانه نزده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم م 6,750 26,746,875 Rls. 3,377 $
87 1381 ازبکستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,500 26,437,031 Rls. 3,338 $
88 1381 ازبکستان 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 220 26,257,972 Rls. 3,315 $
89 1381 ازبکستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 671 25,143,504 Rls. 3,175 $
90 1381 ازبکستان 900922 --دستگاههاي فتوكپي ازنو ع كنتاكتي 70 22,885,994 Rls. 2,890 $
91 1381 ازبکستان 500310 - آخال ابريشم ,ح-لاجي نشده وشانه نزده , 786 18,687,150 Rls. 2,359 $
92 1381 ازبکستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 17,850,022 Rls. 2,254 $
93 1381 ازبکستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 1,025 17,247,522 Rls. 2,178 $
94 1381 ازبکستان 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,وغيره 2,000 14,830,388 Rls. 1,873 $
95 1381 ازبکستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 400 13,141,127 Rls. 1,659 $
96 1381 ازبکستان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 800 13,129,040 Rls. 1,658 $
97 1381 ازبکستان 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 1,000 11,498,486 Rls. 1,452 $
98 1381 ازبکستان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 400 11,334,317 Rls. 1,431 $
99 1381 ازبکستان 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 900 10,348,637 Rls. 1,307 $
100 1381 ازبکستان 391690 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mmميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازسايرپلاستي 900 9,555,193 Rls. 1,206 $
101 1381 ازبکستان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 300 8,821,581 Rls. 1,114 $
102 1381 ازبکستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 350 8,632,521 Rls. 1,090 $
103 1381 ازبکستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 250 7,115,092 Rls. 898 $
104 1381 ازبکستان 854079 --لامپ هاولوله هاي ميكروويو(غيرازماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه , 252 6,657,436 Rls. 841 $
105 1381 ازبکستان 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 50 6,606,871 Rls. 834 $
106 1381 ازبکستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 200 6,071,956 Rls. 767 $
107 1381 ازبکستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 380 5,922,410 Rls. 748 $
108 1381 ازبکستان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 200 4,932,869 Rls. 623 $
109 1381 ازبکستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 550 4,811,365 Rls. 607 $
110 1381 ازبکستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 550 3,515,932 Rls. 839 $
111 1381 ازبکستان 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 150 3,062,562 Rls. 387 $
112 1381 ازبکستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 100 2,874,621 Rls. 363 $
113 1381 ازبکستان 903031 -- مولتي متر 20 2,625,808 Rls. 332 $
114 1381 ازبکستان 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , چند لايه 90 2,219,790 Rls. 280 $
115 1381 ازبکستان 380120 - گرافيت كولوئيدال يا نيمه كولوئيدال 400 2,135,433 Rls. 270 $
116 1381 ازبکستان 901780 - ساير آلات 5 2,055,362 Rls. 260 $
117 1381 ازبکستان 530919 --پارچه تاروپودباف ازكتان ,داراي 85%يابيشتركتان ,چاپ شده ,رنگرزي شده ,رنگ شده 158 1,582,474 Rls. 200 $
118 1381 ازبکستان 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 80 1,316,090 Rls. 166 $
119 1381 ازبکستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 220 817,951 Rls. 466 $
120 1381 ازبکستان 901720 -ساير آلات رسامي , خط كشي يامحاسبه رياضي 30 360,861 Rls. 206 $
مجموع کل
432,103,331,545 ريال
مجموع کل
57,235,748 دلار
[1]