آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 استراليا 100110 -گندم سخت 1,630,217,290 1,821,399,276,949 Rls. 242,484,112 $
2 1381 استراليا 270119 --ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 473,253,000 212,065,779,498 Rls. 30,626,545 $
3 1381 استراليا 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 84,000,000 129,992,265,203 Rls. 16,413,165 $
4 1381 استراليا 843351 --كامباين برداشت -خرمن كوبي 1,527,572 94,335,722,657 Rls. 12,674,338 $
5 1381 استراليا 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 32,777,450 68,537,647,950 Rls. 8,653,743 $
6 1381 استراليا 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 1,106,978 51,694,323,975 Rls. 6,897,270 $
7 1381 استراليا 150200 چربي حيوانات ازنو ع گاو,گوسفنديابز,خام يا آب كرده غيرازموارد30/51امولسيونه نشده 11,325,412 43,659,750,734 Rls. 8,798,750 $
8 1381 استراليا 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 29,099,700 24,308,000,000 Rls. 3,069,175 $
9 1381 استراليا 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 68,614 19,868,541,570 Rls. 2,508,694 $
10 1381 استراليا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 6,339 18,367,321,928 Rls. 2,319,107 $
11 1381 استراليا 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 237,530 14,935,539,391 Rls. 1,958,350 $
12 1381 استراليا 510510 -پشم ح-لاجي شده , 272,493 14,553,697,828 Rls. 1,837,588 $
13 1381 استراليا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,860 13,113,962,312 Rls. 1,655,803 $
14 1381 استراليا 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 3,926,830 11,539,823,650 Rls. 1,457,049 $
15 1381 استراليا 510121 --پشم چيده شده چربي زدائي شده , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 141,969 7,802,755,369 Rls. 985,196 $
16 1381 استراليا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 13,420 6,731,949,805 Rls. 849,994 $
17 1381 استراليا 382313 -- اسيدهاي چرب تال اويل 1,079,200 6,311,511,375 Rls. 796,908 $
18 1381 استراليا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 13,804 5,693,123,648 Rls. 718,828 $
19 1381 استراليا 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 381,600 4,310,032,748 Rls. 544,196 $
20 1381 استراليا 040510 - كره 327,575 3,678,774,875 Rls. 464,494 $
21 1381 استراليا 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 550,000 3,465,962,816 Rls. 437,622 $
22 1381 استراليا 510111 -پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده , 71,936 3,376,889,600 Rls. 426,375 $
23 1381 استراليا 848130 -شيريكطرفه , 4,729 2,955,977,378 Rls. 373,229 $
24 1381 استراليا 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 16,450 2,923,773,859 Rls. 369,164 $
25 1381 استراليا 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 106,980 2,877,253,521 Rls. 363,290 $
26 1381 استراليا 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 127,405 2,655,516,075 Rls. 335,292 $
27 1381 استراليا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 750 2,587,845,424 Rls. 326,748 $
28 1381 استراليا 120929 --ساير تخم گياهان علوفه اي براي كشت كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 249,500 2,169,922,303 Rls. 273,980 $
29 1381 استراليا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,388 1,942,049,215 Rls. 245,208 $
30 1381 استراليا 843359 --ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 103,966 1,883,104,342 Rls. 1,072,994 $
31 1381 استراليا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 38 1,823,605,760 Rls. 230,253 $
32 1381 استراليا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 34,080 1,806,669,594 Rls. 228,115 $
33 1381 استراليا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 509 1,728,478,251 Rls. 218,243 $
34 1381 استراليا 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 32,976 1,644,830,710 Rls. 207,680 $
35 1381 استراليا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 110,000 1,615,932,812 Rls. 204,032 $
36 1381 استراليا 350110 -كازئين 18,360 1,582,933,703 Rls. 199,865 $
37 1381 استراليا 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 51,770 1,568,359,124 Rls. 198,025 $
38 1381 استراليا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 640 1,506,524,071 Rls. 190,217 $
39 1381 استراليا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 6,300 1,086,756,449 Rls. 137,216 $
40 1381 استراليا 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 58,800 1,049,801,228 Rls. 132,551 $
41 1381 استراليا 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 107,075 881,644,151 Rls. 111,319 $
42 1381 استراليا 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 789 848,738,508 Rls. 107,164 $
43 1381 استراليا 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 214 773,216,381 Rls. 108,774 $
44 1381 استراليا 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,341 772,779,332 Rls. 97,573 $
45 1381 استراليا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 262 738,475,423 Rls. 93,242 $
46 1381 استراليا 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 10,000 709,017,000 Rls. 89,522 $
47 1381 استراليا 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 12,500 699,168,713 Rls. 88,279 $
48 1381 استراليا 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 180,480 690,312,315 Rls. 87,161 $
49 1381 استراليا 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 36,812 662,226,760 Rls. 83,614 $
50 1381 استراليا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 24,050 660,261,378 Rls. 83,366 $
51 1381 استراليا 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 1,100 652,013,827 Rls. 82,325 $
52 1381 استراليا 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 640 618,740,009 Rls. 78,124 $
53 1381 استراليا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 122 561,387,858 Rls. 70,882 $
54 1381 استراليا 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 22,562 530,060,478 Rls. 66,927 $
55 1381 استراليا 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 320 527,240,552 Rls. 66,571 $
56 1381 استراليا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 3,070 523,102,980 Rls. 66,048 $
57 1381 استراليا 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 14,880 515,830,714 Rls. 65,130 $
58 1381 استراليا 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 68 486,732,906 Rls. 61,456 $
59 1381 استراليا 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 6,186 486,610,790 Rls. 61,441 $
60 1381 استراليا 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 5,752 465,132,529 Rls. 58,729 $
61 1381 استراليا 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 442 408,497,500 Rls. 51,578 $
62 1381 استراليا 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 84,000 400,449,940 Rls. 50,562 $
63 1381 استراليا 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 225 362,092,767 Rls. 45,719 $
64 1381 استراليا 390320 -كوپليمرهاي اكريلونيتريل - استيرن NAS() به اشكال ابتدائي 14,000 321,167,539 Rls. 40,551 $
65 1381 استراليا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 4,053 316,967,871 Rls. 40,021 $
66 1381 استراليا 510130 -پشم كربونيزه شده , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 7,633 310,685,081 Rls. 39,228 $
67 1381 استراليا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 189 309,485,047 Rls. 39,076 $
68 1381 استراليا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 731 299,384,455 Rls. 37,801 $
69 1381 استراليا 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 6,000 293,304,841 Rls. 37,033 $
70 1381 استراليا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 5,817 289,663,224 Rls. 36,574 $
71 1381 استراليا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 63,400 271,699,817 Rls. 34,306 $
72 1381 استراليا 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,000 263,535,000 Rls. 33,275 $
73 1381 استراليا 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 4,275 255,840,000 Rls. 32,303 $
74 1381 استراليا 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 35,475 254,733,517 Rls. 32,164 $
75 1381 استراليا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 1,837 251,228,639 Rls. 31,721 $
76 1381 استراليا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,148 241,975,298 Rls. 30,552 $
77 1381 استراليا 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 990 232,406,720 Rls. 29,344 $
78 1381 استراليا 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,700 230,214,494 Rls. 29,067 $
79 1381 استراليا 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 28 225,951,487 Rls. 28,529 $
80 1381 استراليا 151800 چربي هاوروغن هاي حيواني يانباتي ,,,تغييريافته شيميائي غيرمذكوريادرجاي ديگر 18,000 224,371,518 Rls. 28,330 $
81 1381 استراليا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 3,437 223,520,222 Rls. 28,222 $
82 1381 استراليا 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,137 219,749,349 Rls. 27,746 $
83 1381 استراليا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 480 215,505,370 Rls. 27,210 $
84 1381 استراليا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 455 210,063,350 Rls. 26,523 $
85 1381 استراليا 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 3,710 197,146,136 Rls. 24,892 $
86 1381 استراليا 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 8,640 189,529,361 Rls. 23,930 $
87 1381 استراليا 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 20,000 182,391,892 Rls. 23,029 $
88 1381 استراليا 844110 -ماشينهاي بر 2,572 178,689,046 Rls. 22,562 $
89 1381 استراليا 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 19,600 171,694,004 Rls. 21,679 $
90 1381 استراليا 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگر مذكور نباشد 128 160,627,050 Rls. 20,282 $
91 1381 استراليا 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 39,200 159,391,332 Rls. 20,125 $
92 1381 استراليا 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 1,500 149,198,466 Rls. 18,838 $
93 1381 استراليا 846789 --ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 246 148,603,080 Rls. 18,763 $
94 1381 استراليا 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 3,200 137,193,703 Rls. 17,322 $
95 1381 استراليا 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 1,728 136,818,759 Rls. 17,275 $
96 1381 استراليا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 14 134,363,020 Rls. 16,965 $
97 1381 استراليا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 24 127,656,635 Rls. 16,119 $
98 1381 استراليا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 350 127,168,592 Rls. 16,057 $
99 1381 استراليا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 95 121,046,544 Rls. 15,284 $
100 1381 استراليا 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 7,100 116,354,758 Rls. 14,691 $
101 1381 استراليا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 15 109,667,407 Rls. 13,847 $
102 1381 استراليا 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 12 109,061,858 Rls. 13,770 $
103 1381 استراليا 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 244 108,622,500 Rls. 13,715 $
104 1381 استراليا 251320 -ريگ سنباده ,سنگ سنباده طبيعي ,بيجاده طبيعي و ساير ساينده هاي طبيعي 52,000 103,568,679 Rls. 13,077 $
105 1381 استراليا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 237 96,811,155 Rls. 12,224 $
106 1381 استراليا 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 2,000 96,750,240 Rls. 12,216 $
107 1381 استراليا 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 21,600 90,821,250 Rls. 11,468 $
108 1381 استراليا 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 19,120 88,850,218 Rls. 11,218 $
109 1381 استراليا 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 1,042 85,821,580 Rls. 10,836 $
110 1381 استراليا 847021 --ماشين هاي محاسب الكترونيكي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,داراي وسايل چاپ 15 81,184,009 Rls. 10,251 $
111 1381 استراليا 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 12 76,821,559 Rls. 9,700 $
112 1381 استراليا 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 230 71,113,060 Rls. 8,979 $
113 1381 استراليا 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 21,000 66,301,917 Rls. 8,371 $
114 1381 استراليا 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 74 65,192,426 Rls. 8,231 $
115 1381 استراليا 100300 جو 52,500 63,315,000 Rls. 7,994 $
116 1381 استراليا 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 776 62,639,366 Rls. 7,909 $
117 1381 استراليا 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 24 58,027,103 Rls. 7,326 $
118 1381 استراليا 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 497 57,789,728 Rls. 7,297 $
119 1381 استراليا 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 1,048 55,462,076 Rls. 7,003 $
120 1381 استراليا 400950 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده داراي ملحقات 432 54,415,620 Rls. 31,006 $
121 1381 استراليا 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 2,000 49,260,877 Rls. 6,220 $
122 1381 استراليا 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 7,580 48,965,089 Rls. 6,182 $
123 1381 استراليا 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 1 48,779,039 Rls. 6,159 $
124 1381 استراليا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,000 47,699,574 Rls. 6,023 $
125 1381 استراليا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 45 46,625,777 Rls. 5,887 $
126 1381 استراليا 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 188 45,746,000 Rls. 5,776 $
127 1381 استراليا 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 101 45,662,291 Rls. 5,765 $
128 1381 استراليا 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 300 45,250,001 Rls. 5,713 $
129 1381 استراليا 901540 - آلات و دستگاههاي فتوگرامتري 100 45,130,000 Rls. 5,698 $
130 1381 استراليا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 68 44,711,747 Rls. 5,645 $
131 1381 استراليا 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 7,232 44,330,430 Rls. 5,597 $
132 1381 استراليا 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 24 43,543,468 Rls. 5,498 $
133 1381 استراليا 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 160 38,643,717 Rls. 4,879 $
134 1381 استراليا 960839 --خودنويس ,قلم استيلوگراف ,سايرقلمها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 13 35,995,253 Rls. 4,545 $
135 1381 استراليا 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 70 33,885,061 Rls. 4,278 $
136 1381 استراليا 761610 -ميخ ,ميخ سرپهن ,ميخ دوپا,پيچ ,پيچ مهره خور,مهره ,,,از آلومينيوم , 255 32,577,335 Rls. 4,113 $
137 1381 استراليا 080221 --فندق با پوست , تازه يا خشك كرده 500 26,727,495 Rls. 3,375 $
138 1381 استراليا 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 1,000 26,297,180 Rls. 3,320 $
139 1381 استراليا 732181 --وسائل (باستثناءاجاق طبخ ,,,)باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,از آهن ياازفولاد, 176 24,644,003 Rls. 3,112 $
140 1381 استراليا 852431 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري با پديده پخ غيراز صدا يا تصوير 25 23,181,232 Rls. 2,927 $
141 1381 استراليا 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء بنف ,بخارجيوه ياسديم 9 22,400,470 Rls. 2,828 $
142 1381 استراليا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 25 21,187,593 Rls. 2,675 $
143 1381 استراليا 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 3,020 18,511,877 Rls. 2,337 $
144 1381 استراليا 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه ,ازكوارتزدوب شده ,,,, 3 13,507,700 Rls. 1,706 $
145 1381 استراليا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 1 12,917,596 Rls. 1,631 $
146 1381 استراليا 871680 - وسايط نقليه غيرمذكور, كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 250 9,114,093 Rls. 1,151 $
147 1381 استراليا 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,320 8,173,910 Rls. 1,032 $
148 1381 استراليا 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 2,300 8,160,848 Rls. 1,030 $
149 1381 استراليا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 2,300 5,086,727 Rls. 642 $
150 1381 استراليا 851490 - اجزاء و قطعات كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي ,وغيره مشمول رديف 8514 85 5,025,267 Rls. 2,863 $
151 1381 استراليا 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 21 5,004,409 Rls. 632 $
152 1381 استراليا 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 290 4,896,509 Rls. 618 $
153 1381 استراليا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 180 3,778,634 Rls. 477 $
154 1381 استراليا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 31 2,923,865 Rls. 369 $
155 1381 استراليا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 30 2,655,658 Rls. 335 $
156 1381 استراليا 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ازجمله الياف كربن )غيربرقي , 8 1,926,510 Rls. 243 $
مجموع کل
2,639,570,209,714 ريال
مجموع کل
355,004,019 دلار
[1]