آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 استوني 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 48,976 276,365,320 Rls. 34,895 $
مجموع کل
276,365,320 ريال
مجموع کل
34,895 دلار
[1]