آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 افغانستان 120740 -تخم كنجد 739,750 1,549,898,656 Rls. 292,952 $
2 1381 افغانستان 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 518,580 441,810,735 Rls. 64,263 $
3 1381 افغانستان 100820 -ارزن 317,270 441,736,799 Rls. 55,775 $
4 1381 افغانستان 121291 --چغندر قند, تازه , خشك كرده , سردكرده يا يخ زده 1,000,000 292,846,024 Rls. 36,976 $
5 1381 افغانستان 120799 -ساير دانه ها و ميوه هاي روغن دار, كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 111,780 276,109,965 Rls. 34,862 $
6 1381 افغانستان 130219 --ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 5,000 76,492,627 Rls. 9,658 $
7 1381 افغانستان 130190 -صمغها,رزين ها, صمغهاي رزيني , طبيعي , روغن هاي رزيني و,,,, طبيعي (باستثناي صمغ عربي 5,000 50,995,084 Rls. 6,439 $
8 1381 افغانستان 121190 -سايرگياهان يااجزا آنهاازنو ع مورداستفاده براي عطريات داروغيرمذكورياغيرمشمول درجاي ديگر 22,000 25,350,628 Rls. 3,201 $
مجموع کل
3,155,240,518 ريال
مجموع کل
504,126 دلار
[1]