آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ايالات متحده آمريکا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 16,165 48,142,145,311 Rls. 6,078,555 $
2 1381 ايالات متحده آمريکا 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 142,397 47,689,977,709 Rls. 6,979,806 $
3 1381 ايالات متحده آمريکا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 24,117 42,769,683,804 Rls. 5,400,215 $
4 1381 ايالات متحده آمريکا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 102,396 21,466,728,360 Rls. 2,972,263 $
5 1381 ايالات متحده آمريکا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 233,659 13,666,860,760 Rls. 1,725,613 $
6 1381 ايالات متحده آمريکا 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 39,539 11,969,976,926 Rls. 1,511,361 $
7 1381 ايالات متحده آمريکا 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 140 11,639,679,294 Rls. 1,469,656 $
8 1381 ايالات متحده آمريکا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 97,488 10,138,288,325 Rls. 1,280,087 $
9 1381 ايالات متحده آمريکا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 28,624 8,242,366,146 Rls. 1,040,702 $
10 1381 ايالات متحده آمريکا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 4,542 8,225,666,530 Rls. 1,038,595 $
11 1381 ايالات متحده آمريکا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 119,439 7,727,770,986 Rls. 975,730 $
12 1381 ايالات متحده آمريکا 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 42,517 7,648,607,382 Rls. 965,733 $
13 1381 ايالات متحده آمريکا 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IRM 7,305 7,584,336,083 Rls. 957,618 $
14 1381 ايالات متحده آمريکا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 123,879 6,795,205,830 Rls. 857,981 $
15 1381 ايالات متحده آمريکا 051110 اسپرم گاوي 233 6,672,265,048 Rls. 873,435 $
16 1381 ايالات متحده آمريکا 870530 - وسايط نقليه آت نشاني 24,111 6,596,863,795 Rls. 832,937 $
17 1381 ايالات متحده آمريکا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 12,222 6,349,700,779 Rls. 2,811,268 $
18 1381 ايالات متحده آمريکا 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 15,065 6,289,681,648 Rls. 794,151 $
19 1381 ايالات متحده آمريکا 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 4,500 6,079,134,713 Rls. 767,568 $
20 1381 ايالات متحده آمريکا 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 202,068 5,961,418,336 Rls. 752,705 $
21 1381 ايالات متحده آمريکا 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 9,638 5,794,538,580 Rls. 781,851 $
22 1381 ايالات متحده آمريکا 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور نباشند 432 5,635,231,342 Rls. 711,519 $
23 1381 ايالات متحده آمريکا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 6,777 5,458,642,611 Rls. 689,221 $
24 1381 ايالات متحده آمريکا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 3,105 5,400,367,246 Rls. 681,864 $
25 1381 ايالات متحده آمريکا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 2,605 5,312,109,708 Rls. 757,826 $
26 1381 ايالات متحده آمريکا 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حداكثر5000كيلووات 3,672 5,246,017,788 Rls. 662,376 $
27 1381 ايالات متحده آمريکا 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بندي ) 1,308 4,701,211,632 Rls. 593,587 $
28 1381 ايالات متحده آمريکا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 1,290 4,509,876,203 Rls. 580,835 $
29 1381 ايالات متحده آمريکا 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 1,930 4,395,679,884 Rls. 652,617 $
30 1381 ايالات متحده آمريکا 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 6,000 4,194,085,069 Rls. 529,556 $
31 1381 ايالات متحده آمريکا 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 10,575 4,104,337,661 Rls. 518,224 $
32 1381 ايالات متحده آمريکا 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 41,888 3,973,885,262 Rls. 501,753 $
33 1381 ايالات متحده آمريکا 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 42,800 3,550,404,724 Rls. 448,283 $
34 1381 ايالات متحده آمريکا 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 1,275 3,496,459,163 Rls. 441,471 $
35 1381 ايالات متحده آمريکا 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 40 3,414,309,446 Rls. 431,100 $
36 1381 ايالات متحده آمريکا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 10,452 3,361,754,992 Rls. 424,464 $
37 1381 ايالات متحده آمريکا 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 40,160 3,321,470,048 Rls. 419,378 $
38 1381 ايالات متحده آمريکا 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,500 3,008,630,371 Rls. 379,878 $
39 1381 ايالات متحده آمريکا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,432 2,864,736,473 Rls. 378,276 $
40 1381 ايالات متحده آمريکا 292241 --ليزين واسترهاي آن ; املاح اين تركيبات 200,000 2,791,984,539 Rls. 352,523 $
41 1381 ايالات متحده آمريکا 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 40,000 2,785,751,039 Rls. 351,736 $
42 1381 ايالات متحده آمريکا 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 62,227 2,679,497,727 Rls. 338,320 $
43 1381 ايالات متحده آمريکا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 10,743 2,586,339,474 Rls. 326,558 $
44 1381 ايالات متحده آمريکا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 10,094 2,485,512,233 Rls. 313,828 $
45 1381 ايالات متحده آمريکا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 479 2,399,151,430 Rls. 302,923 $
46 1381 ايالات متحده آمريکا 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 664 2,278,535,377 Rls. 287,692 $
47 1381 ايالات متحده آمريکا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 2,316 2,176,221,567 Rls. 274,776 $
48 1381 ايالات متحده آمريکا 871690 -اجزاءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه ,كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 1,548 2,172,507,611 Rls. 274,306 $
49 1381 ايالات متحده آمريکا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 1,532 2,050,241,531 Rls. 258,869 $
50 1381 ايالات متحده آمريکا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,947 2,006,708,279 Rls. 253,373 $
51 1381 ايالات متحده آمريکا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 1,700 1,977,158,068 Rls. 249,641 $
52 1381 ايالات متحده آمريکا 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 5,827 1,951,475,218 Rls. 246,398 $
53 1381 ايالات متحده آمريکا 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,080 1,944,957,676 Rls. 245,576 $
54 1381 ايالات متحده آمريکا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,815 1,913,829,375 Rls. 241,646 $
55 1381 ايالات متحده آمريکا 830790 -لوله هاي قابل انحناءازفلزمعمولي (غيراز آهن يافولاد), 64,480 1,848,056,247 Rls. 233,342 $
56 1381 ايالات متحده آمريکا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 317 1,776,291,618 Rls. 224,279 $
57 1381 ايالات متحده آمريکا 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 2,723 1,740,622,980 Rls. 219,775 $
58 1381 ايالات متحده آمريکا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,095 1,711,384,164 Rls. 828,973 $
59 1381 ايالات متحده آمريکا 293040 -متيونين 80,000 1,693,929,791 Rls. 213,881 $
60 1381 ايالات متحده آمريکا 870590 -سايروسايطنقليه موتوري بامصارف خاص (مثلاكاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايطنقليه ازكارافتاده ) 54,432 1,594,669,816 Rls. 201,348 $
61 1381 ايالات متحده آمريکا 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 3,746 1,571,946,435 Rls. 198,478 $
62 1381 ايالات متحده آمريکا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,445 1,561,682,081 Rls. 197,182 $
63 1381 ايالات متحده آمريکا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 5,750 1,527,169,075 Rls. 192,825 $
64 1381 ايالات متحده آمريکا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 12,952 1,490,479,920 Rls. 188,192 $
65 1381 ايالات متحده آمريکا 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حمل ,غيرمذكوردرجاي ديگرعرضه شده بشكل يك سيستم 535 1,426,803,482 Rls. 180,152 $
66 1381 ايالات متحده آمريکا 841410 -تلمبه هاي خلاء 4,992 1,423,458,948 Rls. 179,729 $
67 1381 ايالات متحده آمريکا 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 6,040 1,372,436,429 Rls. 173,288 $
68 1381 ايالات متحده آمريکا 854089 --سايرلامپ ها و لوله ها و والوها,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 118 1,362,071,475 Rls. 171,979 $
69 1381 ايالات متحده آمريکا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 3,487 1,334,281,968 Rls. 168,470 $
70 1381 ايالات متحده آمريکا 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 735 1,329,330,456 Rls. 167,845 $
71 1381 ايالات متحده آمريکا 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 101 1,319,886,463 Rls. 166,652 $
72 1381 ايالات متحده آمريکا 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيله گيرنده 588 1,304,123,110 Rls. 164,662 $
73 1381 ايالات متحده آمريکا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 3,850 1,297,002,050 Rls. 163,763 $
74 1381 ايالات متحده آمريکا 900921 --دستگاههاي فتوكپي , توام با سيستم فتوكپي 2,698 1,290,040,144 Rls. 162,884 $
75 1381 ايالات متحده آمريکا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 534 1,288,790,518 Rls. 162,725 $
76 1381 ايالات متحده آمريکا 390599 -- ساير 8,690 1,222,456,041 Rls. 154,349 $
77 1381 ايالات متحده آمريکا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 935 1,219,011,144 Rls. 153,916 $
78 1381 ايالات متحده آمريکا 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 877 1,188,577,549 Rls. 150,073 $
79 1381 ايالات متحده آمريکا 841122 --توربوپراپلرهاباقدرت بيشتراز1100كيلووات 187 1,159,665,701 Rls. 146,422 $
80 1381 ايالات متحده آمريکا 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 2,009 1,156,421,756 Rls. 233,675 $
81 1381 ايالات متحده آمريکا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 19,434 1,101,857,251 Rls. 367,365 $
82 1381 ايالات متحده آمريکا 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 850 1,099,496,493 Rls. 176,285 $
83 1381 ايالات متحده آمريکا 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 4,010 1,037,479,704 Rls. 130,995 $
84 1381 ايالات متحده آمريکا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 711 1,024,504,125 Rls. 138,595 $
85 1381 ايالات متحده آمريکا 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 10,477 997,491,214 Rls. 125,946 $
86 1381 ايالات متحده آمريکا 840590 -اجزاءوقطعات مولدهاي گازهواياگاز آب وغيره 537 981,504,804 Rls. 123,927 $
87 1381 ايالات متحده آمريکا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 2,223 922,355,125 Rls. 116,459 $
88 1381 ايالات متحده آمريکا 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 326 920,536,712 Rls. 116,229 $
89 1381 ايالات متحده آمريکا 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 311 919,559,174 Rls. 116,106 $
90 1381 ايالات متحده آمريکا 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 5,950 867,351,225 Rls. 109,514 $
91 1381 ايالات متحده آمريکا 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 5,271 857,904,834 Rls. 465,604 $
92 1381 ايالات متحده آمريکا 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 550 835,633,894 Rls. 185,297 $
93 1381 ايالات متحده آمريکا 902150 - دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي اجزاء قطعات و متفرعات ) 10 818,604,950 Rls. 103,359 $
94 1381 ايالات متحده آمريکا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 172 807,879,483 Rls. 102,005 $
95 1381 ايالات متحده آمريکا 283990 -ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 58,968 780,678,810 Rls. 98,571 $
96 1381 ايالات متحده آمريکا 690100 آجر,بلوك ,چهارگو ,,,از آردياخاك فسيل سيليسي , 21,480 736,044,595 Rls. 92,935 $
97 1381 ايالات متحده آمريکا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 231 727,700,773 Rls. 91,881 $
98 1381 ايالات متحده آمريکا 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 802 722,862,323 Rls. 91,271 $
99 1381 ايالات متحده آمريکا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 778 722,033,746 Rls. 91,166 $
100 1381 ايالات متحده آمريکا 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 17,368 698,991,595 Rls. 88,257 $
101 1381 ايالات متحده آمريکا 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدروليكي انتقال نيرو,كمتراز70%وزني روغنهاي نفتي 11,557 693,347,101 Rls. 87,544 $
102 1381 ايالات متحده آمريکا 390591 -- كوپليمرها 46,239 684,390,613 Rls. 86,413 $
103 1381 ايالات متحده آمريکا 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 333 668,661,284 Rls. 84,427 $
104 1381 ايالات متحده آمريکا 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 4,990 666,134,198 Rls. 84,108 $
105 1381 ايالات متحده آمريکا 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 392 663,370,064 Rls. 83,759 $
106 1381 ايالات متحده آمريکا 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 19,200 626,884,175 Rls. 79,152 $
107 1381 ايالات متحده آمريکا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 270 623,506,658 Rls. 78,726 $
108 1381 ايالات متحده آمريکا 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 33,953 588,952,648 Rls. 74,362 $
109 1381 ايالات متحده آمريکا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 60 567,277,177 Rls. 71,626 $
110 1381 ايالات متحده آمريکا 310510 - كودهاكه به شكل قرص يااشكال هماننديا دربسته هاي به وزن حداكثر10gkعرضه شود 57,270 566,355,249 Rls. 71,510 $
111 1381 ايالات متحده آمريکا 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 20,000 554,937,731 Rls. 70,068 $
112 1381 ايالات متحده آمريکا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 1,975 549,258,326 Rls. 69,351 $
113 1381 ايالات متحده آمريکا 841610 -مشعل هاي كوره براي سوخت مايع 65 529,142,960 Rls. 66,811 $
114 1381 ايالات متحده آمريکا 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماوراء بنف يامادون قرمز 87 517,657,000 Rls. 65,361 $
115 1381 ايالات متحده آمريکا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 376 512,280,573 Rls. 64,682 $
116 1381 ايالات متحده آمريکا 400259 -- كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 4,994 502,846,671 Rls. 63,491 $
117 1381 ايالات متحده آمريکا 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 33,829 492,533,814 Rls. 62,189 $
118 1381 ايالات متحده آمريکا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 148,439 492,229,155 Rls. 62,150 $
119 1381 ايالات متحده آمريکا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 37,002 475,783,670 Rls. 172,504 $
120 1381 ايالات متحده آمريکا 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 37,922 459,464,751 Rls. 58,013 $
121 1381 ايالات متحده آمريکا 841420 -تلمبه هاي هواكه بادست ياباپاكارميكنند 18,690 451,172,508 Rls. 257,078 $
122 1381 ايالات متحده آمريکا 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 450 448,317,720 Rls. 56,606 $
123 1381 ايالات متحده آمريکا 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 153 432,794,901 Rls. 54,646 $
124 1381 ايالات متحده آمريکا 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 120 423,608,115 Rls. 53,486 $
125 1381 ايالات متحده آمريکا 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 3,100 414,612,755 Rls. 52,350 $
126 1381 ايالات متحده آمريکا 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 9,120 411,113,834 Rls. 51,908 $
127 1381 ايالات متحده آمريکا 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 16,560 410,358,581 Rls. 51,813 $
128 1381 ايالات متحده آمريکا 903120 - دستگاههاي آزماي 175 406,236,006 Rls. 51,292 $
129 1381 ايالات متحده آمريکا 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 4,199 404,966,192 Rls. 51,132 $
130 1381 ايالات متحده آمريکا 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 59 398,363,785 Rls. 50,298 $
131 1381 ايالات متحده آمريکا 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 360 384,230,772 Rls. 48,514 $
132 1381 ايالات متحده آمريکا 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 13,837 383,696,015 Rls. 48,447 $
133 1381 ايالات متحده آمريکا 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 5,532 381,320,922 Rls. 48,147 $
134 1381 ايالات متحده آمريکا 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 13 381,199,486 Rls. 48,131 $
135 1381 ايالات متحده آمريکا 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 30,000 376,297,175 Rls. 47,512 $
136 1381 ايالات متحده آمريکا 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 480 376,082,982 Rls. 47,485 $
137 1381 ايالات متحده آمريکا 260600 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 253,960 367,084,077 Rls. 46,349 $
138 1381 ايالات متحده آمريکا 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 66 358,709,313 Rls. 45,292 $
139 1381 ايالات متحده آمريکا 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,388 356,371,981 Rls. 44,996 $
140 1381 ايالات متحده آمريکا 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 19,200 349,800,000 Rls. 44,166 $
141 1381 ايالات متحده آمريکا 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيدهاي كبالت تجارتي 3,000 338,613,227 Rls. 42,754 $
142 1381 ايالات متحده آمريکا 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 4,580 335,417,457 Rls. 42,351 $
143 1381 ايالات متحده آمريکا 722219 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXغيردايره , 3,291 328,382,242 Rls. 41,462 $
144 1381 ايالات متحده آمريکا 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 2,400 324,396,777 Rls. 40,959 $
145 1381 ايالات متحده آمريکا 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 2,050 316,470,840 Rls. 39,958 $
146 1381 ايالات متحده آمريکا 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 15,000 308,392,254 Rls. 38,938 $
147 1381 ايالات متحده آمريکا 283719 --سيانورها واكسي سيانورها (باستثناي سديم ) 12,150 305,877,261 Rls. 38,621 $
148 1381 ايالات متحده آمريکا 400260 - كائوچوي ايزوپرن 18,779 301,868,565 Rls. 38,115 $
149 1381 ايالات متحده آمريکا 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 471 290,044,314 Rls. 36,622 $
150 1381 ايالات متحده آمريکا 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 152 286,303,897 Rls. 36,149 $
151 1381 ايالات متحده آمريکا 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 2,450 284,224,447 Rls. 35,887 $
152 1381 ايالات متحده آمريکا 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 31,090 283,142,240 Rls. 35,750 $
153 1381 ايالات متحده آمريکا 848210 -بلبرينگ , 710 279,269,376 Rls. 35,261 $
154 1381 ايالات متحده آمريکا 340530 - جلاها, و فر آورده هاي مشابه براي بدنه وسايل نقليه (باستثناي جلاها براي فلزات ) 1,300 273,160,000 Rls. 34,490 $
155 1381 ايالات متحده آمريکا 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 340 267,211,035 Rls. 152,257 $
156 1381 ايالات متحده آمريکا 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 224 261,139,057 Rls. 32,972 $
157 1381 ايالات متحده آمريکا 481032 --كاغذكرافت ,سفيدنشده ,كه بابي از95%الياف ازالياف شيميائي ,هرمترمربعحداقل 150گرم 49,651 259,699,210 Rls. 32,790 $
158 1381 ايالات متحده آمريکا 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 47 259,207,000 Rls. 32,728 $
159 1381 ايالات متحده آمريکا 340540 - خمير,پودر و ساير فر آورده ها براي پاك كردن 1,384 257,800,000 Rls. 32,551 $
160 1381 ايالات متحده آمريکا 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 266 253,303,388 Rls. 31,983 $
161 1381 ايالات متحده آمريکا 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 80,315 240,875,564 Rls. 30,414 $
162 1381 ايالات متحده آمريکا 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 8,770 232,631,600 Rls. 29,373 $
163 1381 ايالات متحده آمريکا 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 14 232,456,483 Rls. 29,351 $
164 1381 ايالات متحده آمريکا 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 44,015 228,348,965 Rls. 28,832 $
165 1381 ايالات متحده آمريکا 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,467 214,216,783 Rls. 99,103 $
166 1381 ايالات متحده آمريکا 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 49 211,285,723 Rls. 26,677 $
167 1381 ايالات متحده آمريکا 401700 كائوچوي سفت شده (ابونيت )به هرشكل ,همچنين آخال وخرده ريز;اشياءساخته شده ازكائوچوي سفت ش 50 204,157,953 Rls. 25,778 $
168 1381 ايالات متحده آمريکا 853400 - مدارهاي چاپي 4 202,851,873 Rls. 25,612 $
169 1381 ايالات متحده آمريکا 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 4,210 202,637,242 Rls. 25,586 $
170 1381 ايالات متحده آمريکا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 9 187,775,662 Rls. 23,709 $
171 1381 ايالات متحده آمريکا 903281 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 288 187,743,238 Rls. 23,705 $
172 1381 ايالات متحده آمريکا 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 174 180,760,268 Rls. 22,823 $
173 1381 ايالات متحده آمريکا 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 211 180,438,426 Rls. 22,783 $
174 1381 ايالات متحده آمريکا 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 82 176,178,225 Rls. 22,244 $
175 1381 ايالات متحده آمريکا 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 1,905 175,735,188 Rls. 22,189 $
176 1381 ايالات متحده آمريکا 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 320 174,058,542 Rls. 21,977 $
177 1381 ايالات متحده آمريکا 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 50,582 167,895,079 Rls. 21,199 $
178 1381 ايالات متحده آمريکا 870390 -سايروسايط نقليه موتوري غيرمذكوربراي حمل ونقل اشخاص , 4,500 160,308,580 Rls. 20,241 $
179 1381 ايالات متحده آمريکا 750220 - آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده , 252 158,908,736 Rls. 20,064 $
180 1381 ايالات متحده آمريکا 391722 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي پروپيلن 4,000 158,246,835 Rls. 19,981 $
181 1381 ايالات متحده آمريکا 841382 --بالابرهاي آبگونها 420 155,695,554 Rls. 19,659 $
182 1381 ايالات متحده آمريکا 950800 چرخ وفلك ,تاب ,جايگاه تيراندازي وسايرتفريحات درهواي آزاد,سيرك ,با غ وح وتاترسيار, 1,905 149,724,621 Rls. 18,905 $
183 1381 ايالات متحده آمريکا 330510 - شامپوها 31,260 145,273,348 Rls. 18,343 $
184 1381 ايالات متحده آمريکا 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 250 145,218,056 Rls. 18,336 $
185 1381 ايالات متحده آمريکا 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 20,290 145,070,500 Rls. 18,317 $
186 1381 ايالات متحده آمريکا 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 54 142,978,202 Rls. 18,053 $
187 1381 ايالات متحده آمريکا 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 280 133,031,962 Rls. 16,797 $
188 1381 ايالات متحده آمريکا 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 263 122,315,494 Rls. 15,444 $
189 1381 ايالات متحده آمريکا 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 727 120,702,211 Rls. 15,240 $
190 1381 ايالات متحده آمريکا 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 752 119,662,560 Rls. 15,620 $
191 1381 ايالات متحده آمريکا 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 70 116,014,485 Rls. 14,649 $
192 1381 ايالات متحده آمريکا 852440 - نوارهاي مغناطيسي ضبط شده براي پديده پخ غيرازصدا يا تصوير 4 115,492,896 Rls. 14,582 $
193 1381 ايالات متحده آمريکا 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 2,208 114,774,321 Rls. 14,491 $
194 1381 ايالات متحده آمريکا 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 600 113,084,480 Rls. 14,278 $
195 1381 ايالات متحده آمريکا 490210 -روزنامه ,مجله ونشريات ادواري ,كه حداقل چهاربار درهفته منتشر شود 2,089 112,675,187 Rls. 14,227 $
196 1381 ايالات متحده آمريکا 380110 -گرافيت مصنوعي 630 109,112,052 Rls. 13,777 $
197 1381 ايالات متحده آمريکا 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكهاي مغناطيسي ),كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2 108,135,159 Rls. 13,653 $
198 1381 ايالات متحده آمريکا 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 43 103,598,546 Rls. 13,081 $
199 1381 ايالات متحده آمريکا 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 600 101,443,920 Rls. 12,809 $
200 1381 ايالات متحده آمريکا 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 180 99,233,920 Rls. 56,544 $
مجموع کل
493,907,059,268 ريال
مجموع کل
67,845,788 دلار