آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ايتاليا 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 5,709,321 1,372,786,926,418 Rls. 173,331,681 $
2 1381 ايتاليا 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 2,912,876 565,014,240,398 Rls. 71,372,754 $
3 1381 ايتاليا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 313,465 433,401,588,551 Rls. 54,722,424 $
4 1381 ايتاليا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,247,596 241,280,736,541 Rls. 31,146,328 $
5 1381 ايتاليا 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 342,756 240,427,800,381 Rls. 30,357,045 $
6 1381 ايتاليا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 4,906,869 229,972,274,519 Rls. 29,286,244 $
7 1381 ايتاليا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 12,278,482 147,149,835,247 Rls. 18,579,526 $
8 1381 ايتاليا 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 2,033,749 142,995,437,668 Rls. 18,526,030 $
9 1381 ايتاليا 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 1,812,565 136,619,598,260 Rls. 17,249,949 $
10 1381 ايتاليا 292910 -ايزوسيانات ها 8,840,037 134,473,476,232 Rls. 16,994,146 $
11 1381 ايتاليا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 8,182,625 131,804,368,231 Rls. 16,702,658 $
12 1381 ايتاليا 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 614,507 115,759,495,191 Rls. 14,616,098 $
13 1381 ايتاليا 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 584,768 114,529,517,986 Rls. 14,460,798 $
14 1381 ايتاليا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 836,606 113,491,138,579 Rls. 14,329,776 $
15 1381 ايتاليا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 874,779 113,042,859,218 Rls. 14,339,997 $
16 1381 ايتاليا 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 3,261,310 101,239,636,937 Rls. 13,024,822 $
17 1381 ايتاليا 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 408,609 90,490,065,459 Rls. 11,425,512 $
18 1381 ايتاليا 840721 --موتورهاي خارج ازبدنه rotom(draobtuO )براي وسايط نقليه آبي 255,017 88,478,106,867 Rls. 11,171,478 $
19 1381 ايتاليا 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 1,357,152 82,456,394,688 Rls. 10,411,165 $
20 1381 ايتاليا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 604,439 80,271,034,578 Rls. 10,236,779 $
21 1381 ايتاليا 841112 --توربوجت هاباقدرت پرتاب بيشتراز25كيلونيوتن (WK) 187,172 74,399,231,400 Rls. 9,393,842 $
22 1381 ايتاليا 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 378,172 68,503,337,362 Rls. 8,649,411 $
23 1381 ايتاليا 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 217,337 67,400,475,462 Rls. 8,510,161 $
24 1381 ايتاليا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 825,237 65,692,419,035 Rls. 8,354,447 $
25 1381 ايتاليا 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 214,161 65,313,990,603 Rls. 8,246,714 $
26 1381 ايتاليا 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 1,940,835 64,000,591,394 Rls. 8,083,088 $
27 1381 ايتاليا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 353,137 63,288,794,749 Rls. 7,991,010 $
28 1381 ايتاليا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 101,540 60,885,453,396 Rls. 7,687,557 $
29 1381 ايتاليا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 831,314 59,330,641,115 Rls. 7,518,519 $
30 1381 ايتاليا 841410 -تلمبه هاي خلاء 321,656 59,264,627,580 Rls. 7,482,907 $
31 1381 ايتاليا 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 4,219,891 58,780,296,670 Rls. 7,604,530 $
32 1381 ايتاليا 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 392,375 58,741,496,342 Rls. 7,416,856 $
33 1381 ايتاليا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 221,773 55,700,459,873 Rls. 7,032,884 $
34 1381 ايتاليا 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 612,765 54,925,440,106 Rls. 6,935,029 $
35 1381 ايتاليا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 171,748 53,506,083,241 Rls. 6,759,849 $
36 1381 ايتاليا 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,707,781 52,731,566,816 Rls. 6,658,029 $
37 1381 ايتاليا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 489,478 52,613,564,130 Rls. 6,918,247 $
38 1381 ايتاليا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,834,609 50,659,149,680 Rls. 6,396,359 $
39 1381 ايتاليا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 662,915 48,583,983,626 Rls. 6,182,747 $
40 1381 ايتاليا 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 2,024,425 47,822,740,055 Rls. 6,061,513 $
41 1381 ايتاليا 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 778,455 47,805,380,623 Rls. 6,036,032 $
42 1381 ايتاليا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 14,977 46,845,713,955 Rls. 6,121,993 $
43 1381 ايتاليا 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 355,222 46,389,806,045 Rls. 5,857,299 $
44 1381 ايتاليا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 82,219 45,220,163,842 Rls. 6,518,209 $
45 1381 ايتاليا 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 27,640 45,173,002,669 Rls. 5,703,662 $
46 1381 ايتاليا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 2,883,339 44,711,907,942 Rls. 5,665,174 $
47 1381 ايتاليا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 573,504 43,709,451,811 Rls. 5,518,874 $
48 1381 ايتاليا 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 1,375,291 42,897,750,358 Rls. 5,416,386 $
49 1381 ايتاليا 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 1,207,905 41,759,440,428 Rls. 5,348,688 $
50 1381 ايتاليا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 39,140 41,732,212,622 Rls. 5,269,219 $
51 1381 ايتاليا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 8,880,000 41,566,958,123 Rls. 5,372,602 $
52 1381 ايتاليا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 102,928 41,164,879,298 Rls. 5,197,585 $
53 1381 ايتاليا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 260,571 40,374,371,139 Rls. 5,361,640 $
54 1381 ايتاليا 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 487,205 40,265,058,694 Rls. 5,083,972 $
55 1381 ايتاليا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 49,012 39,431,538,942 Rls. 4,987,313 $
56 1381 ايتاليا 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 265,350 38,406,110,193 Rls. 4,849,258 $
57 1381 ايتاليا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 156,051 37,039,133,681 Rls. 4,676,659 $
58 1381 ايتاليا 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 579,127 36,918,252,388 Rls. 4,661,398 $
59 1381 ايتاليا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 248,123 36,888,001,016 Rls. 4,831,578 $
60 1381 ايتاليا 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 1,299,944 36,859,836,847 Rls. 4,654,022 $
61 1381 ايتاليا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 1,042,642 36,402,467,166 Rls. 4,596,272 $
62 1381 ايتاليا 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 283,843 35,597,874,163 Rls. 4,494,681 $
63 1381 ايتاليا 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 316,975 35,269,834,765 Rls. 4,453,262 $
64 1381 ايتاليا 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 490,083 34,586,977,848 Rls. 4,616,616 $
65 1381 ايتاليا 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 233,381 33,885,326,367 Rls. 4,278,451 $
66 1381 ايتاليا 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 271,600 33,066,678,432 Rls. 4,175,085 $
67 1381 ايتاليا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 163,708 32,581,752,537 Rls. 4,159,608 $
68 1381 ايتاليا 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 806,281 32,167,761,674 Rls. 4,061,587 $
69 1381 ايتاليا 890110 -كشتي هاي مسافري ,قايق هاي تفريحي عمومي ووسايطنقليه آبي همانندكه براي حمل ونقل اشخاص 25,300 31,938,390,109 Rls. 4,032,625 $
70 1381 ايتاليا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 37,512 31,742,447,859 Rls. 4,875,703 $
71 1381 ايتاليا 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 976,954 31,584,729,399 Rls. 5,658,934 $
72 1381 ايتاليا 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 1,125,315 30,386,335,235 Rls. 3,851,242 $
73 1381 ايتاليا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 103,393 30,234,119,322 Rls. 3,856,471 $
74 1381 ايتاليا 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 1,147,279 29,194,482,743 Rls. 3,698,279 $
75 1381 ايتاليا 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,110,823 28,718,518,563 Rls. 3,626,076 $
76 1381 ايتاليا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 335,652 28,674,899,746 Rls. 3,620,567 $
77 1381 ايتاليا 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 450,234 28,461,700,909 Rls. 3,744,202 $
78 1381 ايتاليا 848130 -شيريكطرفه , 374,680 28,130,295,588 Rls. 3,553,190 $
79 1381 ايتاليا 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 301,678 27,832,528,835 Rls. 3,514,208 $
80 1381 ايتاليا 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 2,270,193 27,765,656,319 Rls. 3,505,766 $
81 1381 ايتاليا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 80,139 26,513,600,451 Rls. 3,349,256 $
82 1381 ايتاليا 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 1,797,844 26,478,672,773 Rls. 3,343,268 $
83 1381 ايتاليا 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 223,636 26,093,662,116 Rls. 3,294,653 $
84 1381 ايتاليا 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 349,825 25,910,656,226 Rls. 3,271,547 $
85 1381 ايتاليا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز45تن درساعت 659,280 25,717,876,328 Rls. 3,247,244 $
86 1381 ايتاليا 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 2,744,125 25,177,584,339 Rls. 3,178,988 $
87 1381 ايتاليا 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 112,934 24,584,216,110 Rls. 3,104,066 $
88 1381 ايتاليا 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 133,100 24,542,600,870 Rls. 3,098,813 $
89 1381 ايتاليا 890399 -- وسايط نقليه آبي غيرمذكور,براي تفريح ياورز ;قايقهاي پاروئي و كانوها 73,657 24,516,254,684 Rls. 3,095,487 $
90 1381 ايتاليا 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 655,932 24,268,289,572 Rls. 3,064,177 $
91 1381 ايتاليا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 94,332 23,649,200,298 Rls. 3,000,019 $
92 1381 ايتاليا 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 1,044,818 23,470,464,841 Rls. 2,964,726 $
93 1381 ايتاليا 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 9,320 23,186,237,697 Rls. 2,927,555 $
94 1381 ايتاليا 848060 -قالب براي موادمعدني , 434,569 23,114,499,081 Rls. 2,935,378 $
95 1381 ايتاليا 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,102,014 22,922,276,520 Rls. 2,894,227 $
96 1381 ايتاليا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 472,559 22,703,109,618 Rls. 2,866,553 $
97 1381 ايتاليا 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 431,040 22,468,924,376 Rls. 2,836,986 $
98 1381 ايتاليا 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره ,مشتقات ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 34,100 22,307,058,117 Rls. 2,816,549 $
99 1381 ايتاليا 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 372,022 22,220,918,287 Rls. 2,805,672 $
100 1381 ايتاليا 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 187,855 21,991,886,297 Rls. 2,776,754 $
101 1381 ايتاليا 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 98,449 21,624,372,294 Rls. 2,730,350 $
102 1381 ايتاليا 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 173,945 21,394,862,058 Rls. 2,726,094 $
103 1381 ايتاليا 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 119,596 20,672,238,323 Rls. 2,842,220 $
104 1381 ايتاليا 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 1,493,580 20,350,831,564 Rls. 2,569,548 $
105 1381 ايتاليا 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 1,168,919 19,824,512,975 Rls. 2,503,095 $
106 1381 ايتاليا 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 204,757 19,524,077,291 Rls. 2,465,161 $
107 1381 ايتاليا 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 561,482 19,316,395,284 Rls. 2,438,940 $
108 1381 ايتاليا 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 52,646 19,286,321,872 Rls. 2,435,143 $
109 1381 ايتاليا 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 40,177 19,176,178,532 Rls. 2,421,236 $
110 1381 ايتاليا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 39,583 18,943,220,326 Rls. 2,391,822 $
111 1381 ايتاليا 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 264,285 18,693,117,864 Rls. 2,380,525 $
112 1381 ايتاليا 903210 - ترموستات 150,826 18,358,299,951 Rls. 2,317,968 $
113 1381 ايتاليا 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 461,532 18,118,880,379 Rls. 2,287,737 $
114 1381 ايتاليا 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 10,846 18,056,952,906 Rls. 2,279,918 $
115 1381 ايتاليا 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 62,796 17,458,695,012 Rls. 2,204,380 $
116 1381 ايتاليا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 294,412 17,409,508,634 Rls. 2,198,169 $
117 1381 ايتاليا 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 4,126 17,305,023,335 Rls. 2,184,978 $
118 1381 ايتاليا 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 74,306 17,268,386,805 Rls. 2,180,351 $
119 1381 ايتاليا 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 291,416 17,243,782,982 Rls. 2,177,246 $
120 1381 ايتاليا 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 74,346 17,220,612,624 Rls. 2,174,318 $
121 1381 ايتاليا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 105,870 17,216,791,384 Rls. 2,294,742 $
122 1381 ايتاليا 853400 - مدارهاي چاپي 816 17,203,574,348 Rls. 2,172,168 $
123 1381 ايتاليا 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامقوا 60,090 16,968,000,000 Rls. 2,142,384 $
124 1381 ايتاليا 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 906,673 16,841,097,459 Rls. 2,126,400 $
125 1381 ايتاليا 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 283,232 16,728,111,911 Rls. 2,146,055 $
126 1381 ايتاليا 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 1,116,642 16,661,900,755 Rls. 2,103,774 $
127 1381 ايتاليا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 674,393 16,594,465,664 Rls. 2,095,264 $
128 1381 ايتاليا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 506,755 16,414,309,163 Rls. 2,090,644 $
129 1381 ايتاليا 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 511,620 16,307,839,499 Rls. 2,059,071 $
130 1381 ايتاليا 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 307,177 16,177,711,125 Rls. 2,042,639 $
131 1381 ايتاليا 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 127,588 15,880,747,515 Rls. 2,005,206 $
132 1381 ايتاليا 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 117,811 15,067,597,002 Rls. 1,902,475 $
133 1381 ايتاليا 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده و فر آورده هاي همانند 738,143 14,898,450,154 Rls. 1,881,116 $
134 1381 ايتاليا 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 937,992 14,848,851,322 Rls. 1,874,855 $
135 1381 ايتاليا 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 218,253 14,735,415,148 Rls. 1,860,532 $
136 1381 ايتاليا 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 944,235 14,591,910,029 Rls. 1,842,413 $
137 1381 ايتاليا 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 573,700 14,338,113,807 Rls. 1,810,366 $
138 1381 ايتاليا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 199,548 14,099,710,515 Rls. 1,780,265 $
139 1381 ايتاليا 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 1,372,206 14,083,120,000 Rls. 1,778,171 $
140 1381 ايتاليا 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 89,551 13,981,512,094 Rls. 1,798,102 $
141 1381 ايتاليا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 7,653 13,719,210,989 Rls. 1,732,223 $
142 1381 ايتاليا 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 498,214 13,714,426,359 Rls. 1,731,620 $
143 1381 ايتاليا 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,310,681 13,316,692,127 Rls. 1,681,405 $
144 1381 ايتاليا 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 81,890 13,302,774,119 Rls. 1,860,876 $
145 1381 ايتاليا 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 73,430 13,280,263,608 Rls. 1,676,802 $
146 1381 ايتاليا 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 1,134,267 13,016,132,166 Rls. 1,643,451 $
147 1381 ايتاليا 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 1,040,800 12,974,158,869 Rls. 1,638,152 $
148 1381 ايتاليا 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 76,031 12,951,888,207 Rls. 1,635,341 $
149 1381 ايتاليا 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره 181,002 12,894,285,684 Rls. 1,628,068 $
150 1381 ايتاليا 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 588,184 12,525,488,274 Rls. 1,581,500 $
151 1381 ايتاليا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 104,017 12,309,371,179 Rls. 1,565,532 $
152 1381 ايتاليا 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 54,501 12,292,313,353 Rls. 1,552,061 $
153 1381 ايتاليا 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 82,241 12,233,931,021 Rls. 1,544,689 $
154 1381 ايتاليا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 21,164 12,202,964,285 Rls. 1,556,990 $
155 1381 ايتاليا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 49,886 12,182,050,383 Rls. 1,570,846 $
156 1381 ايتاليا 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 131,328 12,055,067,338 Rls. 1,522,106 $
157 1381 ايتاليا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 26,629 11,940,728,471 Rls. 1,537,993 $
158 1381 ايتاليا 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 649,116 11,938,177,812 Rls. 1,507,345 $
159 1381 ايتاليا 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 88,418 11,872,275,844 Rls. 1,499,024 $
160 1381 ايتاليا 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 15,500 11,849,663,108 Rls. 1,496,169 $
161 1381 ايتاليا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 72,468 11,729,642,118 Rls. 1,481,012 $
162 1381 ايتاليا 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير تركيبات هتروسيكليك 12,675 11,695,339,610 Rls. 1,507,252 $
163 1381 ايتاليا 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 1,418,550 11,659,850,161 Rls. 1,630,216 $
164 1381 ايتاليا 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,508,375 11,656,578,369 Rls. 1,471,792 $
165 1381 ايتاليا 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 33,586 11,365,198,726 Rls. 1,435,000 $
166 1381 ايتاليا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 331,444 11,347,432,634 Rls. 1,435,607 $
167 1381 ايتاليا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 895,518 11,332,935,993 Rls. 1,430,928 $
168 1381 ايتاليا 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 56,865 11,326,546,910 Rls. 1,430,120 $
169 1381 ايتاليا 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 63,760 11,260,108,164 Rls. 1,421,731 $
170 1381 ايتاليا 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 165,998 11,256,776,953 Rls. 1,421,311 $
171 1381 ايتاليا 320910 - رنگها و ورني ها براساس پليمرهاي آكريليك يا وينيل , در محيطي آبي 209,894 11,255,953,499 Rls. 1,421,207 $
172 1381 ايتاليا 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 605,623 11,163,183,575 Rls. 1,412,944 $
173 1381 ايتاليا 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 372,690 11,115,179,692 Rls. 1,426,647 $
174 1381 ايتاليا 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 2,224,791 11,044,391,935 Rls. 1,394,493 $
175 1381 ايتاليا 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 67,577 10,805,016,001 Rls. 1,364,270 $
176 1381 ايتاليا 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 915,489 10,645,388,364 Rls. 1,395,321 $
177 1381 ايتاليا 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 193,412 10,518,075,860 Rls. 1,328,040 $
178 1381 ايتاليا 293500 سولفوناميدها 11,368 10,359,472,075 Rls. 1,358,365 $
179 1381 ايتاليا 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 196,310 10,345,732,014 Rls. 1,878,443 $
180 1381 ايتاليا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 316,279 10,294,584,134 Rls. 1,299,823 $
181 1381 ايتاليا 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 383,977 10,251,868,325 Rls. 1,294,429 $
182 1381 ايتاليا 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 311,023 10,225,470,316 Rls. 1,291,095 $
183 1381 ايتاليا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 28,820 10,209,592,817 Rls. 1,315,780 $
184 1381 ايتاليا 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 294,210 10,118,742,719 Rls. 1,277,617 $
185 1381 ايتاليا 284920 -كربورهاي سيليسيم 598,780 10,005,223,060 Rls. 1,263,285 $
186 1381 ايتاليا 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 116,289 9,902,747,328 Rls. 1,270,802 $
187 1381 ايتاليا 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 70,856 9,800,202,917 Rls. 1,237,399 $
188 1381 ايتاليا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 18,414 9,766,946,306 Rls. 1,233,202 $
189 1381 ايتاليا 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 542,571 9,673,149,263 Rls. 1,221,357 $
190 1381 ايتاليا 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 20,823 9,611,361,303 Rls. 1,213,556 $
191 1381 ايتاليا 293722 -- مشتقات هالوژنه هورمون هاي فوق كليوي 300 9,558,698,951 Rls. 1,206,908 $
192 1381 ايتاليا 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 1,237,441 9,531,447,937 Rls. 1,203,471 $
193 1381 ايتاليا 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 44,063 9,488,712,367 Rls. 1,198,071 $
194 1381 ايتاليا 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 169,240 9,467,571,924 Rls. 1,195,401 $
195 1381 ايتاليا 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 196,462 9,464,264,147 Rls. 1,198,672 $
196 1381 ايتاليا 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 474,350 9,263,213,973 Rls. 1,169,597 $
197 1381 ايتاليا 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 151,684 9,261,641,458 Rls. 1,169,399 $
198 1381 ايتاليا 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,375,155 9,221,706,521 Rls. 1,164,356 $
199 1381 ايتاليا 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 55,558 8,995,304,525 Rls. 1,135,772 $
200 1381 ايتاليا 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 114,957 8,945,428,636 Rls. 1,129,474 $
مجموع کل
9,161,446,656,056 ريال
مجموع کل
1,165,757,406 دلار