آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 بلژيک 310430 - سولفات پتاسيم 62,900,666 107,816,921,860 Rls. 13,613,248 $
2 1381 بلژيک 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 738,000 101,792,996,092 Rls. 12,852,651 $
3 1381 بلژيک 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 200,365 69,463,456,750 Rls. 8,944,046 $
4 1381 بلژيک 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 188,683 64,156,736,325 Rls. 8,100,598 $
5 1381 بلژيک 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 7,592,175 58,720,320,489 Rls. 7,414,186 $
6 1381 بلژيک 310420 -كلرور پتاسيم 61,600,180 55,913,389,532 Rls. 7,059,772 $
7 1381 بلژيک 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 58,426 55,785,926,528 Rls. 7,158,409 $
8 1381 بلژيک 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 637,340 51,577,437,953 Rls. 6,547,643 $
9 1381 بلژيک 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 13,930,034 50,785,188,085 Rls. 6,412,272 $
10 1381 بلژيک 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 2,234,740 50,778,698,577 Rls. 6,411,450 $
11 1381 بلژيک 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 6,095,250 50,108,781,974 Rls. 6,326,866 $
12 1381 بلژيک 293040 -متيونين 2,247,660 49,273,409,481 Rls. 6,221,389 $
13 1381 بلژيک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 52,759 46,407,364,325 Rls. 5,869,235 $
14 1381 بلژيک 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 748,174 42,743,118,572 Rls. 5,396,858 $
15 1381 بلژيک 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 5,876,650 42,060,173,271 Rls. 5,492,780 $
16 1381 بلژيک 871639 -- تريلرها و نيمه تريلرهاي غيرمذكور,براي حمل و نقل كالا 178,700 39,880,981,796 Rls. 5,035,477 $
17 1381 بلژيک 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 5,329 37,638,560,114 Rls. 5,199,911 $
18 1381 بلژيک 310530 - هيدروژنو اورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 23,792,074 37,607,751,039 Rls. 4,748,453 $
19 1381 بلژيک 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 691,482 37,439,179,464 Rls. 4,871,000 $
20 1381 بلژيک 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 317,738 32,166,373,475 Rls. 4,138,455 $
21 1381 بلژيک 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 3,879,975 31,173,015,627 Rls. 3,935,986 $
22 1381 بلژيک 240220 -سيگار حاوي توتون 183,335 30,369,973,026 Rls. 3,834,593 $
23 1381 بلژيک 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 5,238,491 28,003,879,988 Rls. 3,535,844 $
24 1381 بلژيک 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 629,200 27,973,632,845 Rls. 3,532,023 $
25 1381 بلژيک 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 107,994 26,028,829,072 Rls. 3,286,466 $
26 1381 بلژيک 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 348,461 25,929,193,739 Rls. 3,273,888 $
27 1381 بلژيک 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 199,600 25,728,113,760 Rls. 3,248,499 $
28 1381 بلژيک 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 37,090 25,547,213,119 Rls. 3,235,094 $
29 1381 بلژيک 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 48,273 25,475,627,264 Rls. 3,216,621 $
30 1381 بلژيک 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند; املاح اين تركيبات 2,050,000 24,782,277,222 Rls. 3,129,075 $
31 1381 بلژيک 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 429,981 23,758,126,914 Rls. 2,999,763 $
32 1381 بلژيک 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,598,024 22,210,713,951 Rls. 2,981,692 $
33 1381 بلژيک 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 928,870 22,031,092,787 Rls. 2,781,705 $
34 1381 بلژيک 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب , 3,839,690 21,752,258,741 Rls. 2,780,865 $
35 1381 بلژيک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 7,463 21,276,641,672 Rls. 2,686,444 $
36 1381 بلژيک 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 279,180 20,846,288,662 Rls. 2,632,145 $
37 1381 بلژيک 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 4,089,237 20,724,385,802 Rls. 2,616,715 $
38 1381 بلژيک 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 229,739 20,357,696,441 Rls. 3,835,250 $
39 1381 بلژيک 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , يخ زده 1,445,843 20,341,423,148 Rls. 2,568,362 $
40 1381 بلژيک 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 3,290,000 20,302,710,554 Rls. 2,610,516 $
41 1381 بلژيک 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 439,274 19,234,335,398 Rls. 2,428,574 $
42 1381 بلژيک 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 1,973,885 19,042,064,342 Rls. 2,404,300 $
43 1381 بلژيک 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 1,433,748 18,945,693,981 Rls. 2,392,131 $
44 1381 بلژيک 900610 -دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 28,844 18,495,002,711 Rls. 2,335,228 $
45 1381 بلژيک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 30,979 18,476,119,660 Rls. 2,430,427 $
46 1381 بلژيک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 20,831 18,432,365,809 Rls. 2,327,317 $
47 1381 بلژيک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 66,629 17,826,825,965 Rls. 2,250,864 $
48 1381 بلژيک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 266,218 17,778,232,215 Rls. 2,607,016 $
49 1381 بلژيک 310221 -- سولفات آمونيوم 21,000,000 17,391,630,878 Rls. 2,195,913 $
50 1381 بلژيک 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 908,974 17,293,041,189 Rls. 2,196,093 $
51 1381 بلژيک 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 4,074,588 14,983,898,097 Rls. 1,891,907 $
52 1381 بلژيک 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 919,399 14,782,893,067 Rls. 1,866,530 $
53 1381 بلژيک 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 80,444 14,509,320,886 Rls. 1,840,187 $
54 1381 بلژيک 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 5,705 13,930,062,459 Rls. 1,758,846 $
55 1381 بلژيک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 102,367 13,119,911,090 Rls. 1,656,554 $
56 1381 بلژيک 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 1,215,313 13,054,165,496 Rls. 1,648,252 $
57 1381 بلژيک 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 18,078 12,840,135,757 Rls. 1,621,229 $
58 1381 بلژيک 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 195,120 12,827,128,351 Rls. 1,619,587 $
59 1381 بلژيک 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 222,265 12,636,509,499 Rls. 1,595,519 $
60 1381 بلژيک 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 724,694 12,607,958,175 Rls. 1,591,913 $
61 1381 بلژيک 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 52,026 12,479,009,945 Rls. 1,575,633 $
62 1381 بلژيک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 148,289 11,943,231,228 Rls. 1,507,984 $
63 1381 بلژيک 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 70,285 11,727,422,910 Rls. 1,480,735 $
64 1381 بلژيک 841610 -مشعل هاي كوره براي سوخت مايع 12,608 11,537,213,124 Rls. 1,456,718 $
65 1381 بلژيک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 26,811 11,282,917,885 Rls. 1,431,345 $
66 1381 بلژيک 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 553,325 11,282,836,990 Rls. 1,424,600 $
67 1381 بلژيک 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 23,276 11,205,157,407 Rls. 1,414,793 $
68 1381 بلژيک 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 600,000 10,857,142,707 Rls. 1,370,851 $
69 1381 بلژيک 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 132,865 10,818,228,532 Rls. 1,365,939 $
70 1381 بلژيک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 308 10,685,738,625 Rls. 1,349,210 $
71 1381 بلژيک 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,652 10,646,897,925 Rls. 1,344,306 $
72 1381 بلژيک 843360 -ماشين هابراي پاك كردن ,جوركردن ,يادرجه بندي كردن تخم مر غ ميوه ياسايرمحصولات 36,000 10,357,211,161 Rls. 1,307,728 $
73 1381 بلژيک 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 35,964 10,224,704,972 Rls. 1,290,999 $
74 1381 بلژيک 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 8,169 10,040,193,555 Rls. 1,279,898 $
75 1381 بلژيک 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 99,380 9,926,136,049 Rls. 1,253,300 $
76 1381 بلژيک 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور برقي 70,834 9,697,774,599 Rls. 1,224,466 $
77 1381 بلژيک 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 560,000 9,540,513,718 Rls. 1,338,219 $
78 1381 بلژيک 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده ,به اشكال ابتدائي 738,625 9,334,870,321 Rls. 1,178,644 $
79 1381 بلژيک 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 788,796 9,297,471,840 Rls. 1,173,923 $
80 1381 بلژيک 840310 -ديگ هاي آب گرم براي حرارت مركزي 86,325 9,241,736,418 Rls. 1,166,886 $
81 1381 بلژيک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,467 9,112,515,868 Rls. 1,150,570 $
82 1381 بلژيک 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 93,399 8,762,549,801 Rls. 1,106,383 $
83 1381 بلژيک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 36,411 8,496,862,918 Rls. 1,098,838 $
84 1381 بلژيک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 41,013 8,455,937,837 Rls. 1,089,982 $
85 1381 بلژيک 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 20,015 8,410,069,930 Rls. 1,062,077 $
86 1381 بلژيک 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 30,414 8,388,401,124 Rls. 1,059,142 $
87 1381 بلژيک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 6,352 8,371,786,282 Rls. 1,057,043 $
88 1381 بلژيک 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 6,086 8,133,019,213 Rls. 1,026,896 $
89 1381 بلژيک 790120 - آلياژهاي روي 947,503 7,978,939,733 Rls. 1,007,442 $
90 1381 بلژيک 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 13,600 7,756,136,672 Rls. 979,311 $
91 1381 بلژيک 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 32,596 7,419,533,818 Rls. 1,108,068 $
92 1381 بلژيک 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 17,736 7,343,260,179 Rls. 927,179 $
93 1381 بلژيک 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 422,479 7,338,802,453 Rls. 926,616 $
94 1381 بلژيک 840390 -اجزاءوقطعات ديگهاي آب گرم براي حرارت مركزي 12,386 7,163,538,946 Rls. 904,487 $
95 1381 بلژيک 280110 -كلر 54,500 7,145,716,681 Rls. 902,237 $
96 1381 بلژيک 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 600يابيشترضخامت 57.4يابيشترولي كمتراز01پيك 1,903,600 7,099,979,930 Rls. 896,462 $
97 1381 بلژيک 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 305,665 7,076,087,828 Rls. 893,445 $
98 1381 بلژيک 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 17,578 7,056,088,291 Rls. 890,921 $
99 1381 بلژيک 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 164,595 6,927,081,524 Rls. 874,631 $
100 1381 بلژيک 400211 --شيره استيرن - بوتادين يا كائوچوي استيرن - بوتادين كربوكسيله 1,242,800 6,875,830,597 Rls. 868,159 $
101 1381 بلژيک 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 310,557 6,806,689,586 Rls. 859,431 $
102 1381 بلژيک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,449 6,803,228,494 Rls. 858,993 $
103 1381 بلژيک 401410 - كاپوت (محافظ) 10,994 6,761,197,315 Rls. 853,687 $
104 1381 بلژيک 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 3,680,173 6,611,218,530 Rls. 847,599 $
105 1381 بلژيک 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 8,522 6,583,598,621 Rls. 831,262 $
106 1381 بلژيک 844230 -ماشين آلات ودستگاههاوادوات براي ساختن كليشه ,,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,014 6,286,944,602 Rls. 793,806 $
107 1381 بلژيک 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 89,105 6,143,367,179 Rls. 775,678 $
108 1381 بلژيک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 9,678 5,991,169,928 Rls. 756,462 $
109 1381 بلژيک 860799 --اجزاءوقطعات نواقل روي خط راه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند, 200,260 5,946,379,979 Rls. 750,806 $
110 1381 بلژيک 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 617,826 5,898,221,841 Rls. 744,726 $
111 1381 بلژيک 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 158,400 5,856,937,989 Rls. 739,512 $
112 1381 بلژيک 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 490,712 5,838,961,035 Rls. 737,244 $
113 1381 بلژيک 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 145,100 5,784,113,016 Rls. 730,317 $
114 1381 بلژيک 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 66,244 5,775,641,980 Rls. 729,248 $
115 1381 بلژيک 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 439,000 5,765,595,886 Rls. 727,978 $
116 1381 بلژيک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 33,821 5,672,219,268 Rls. 716,189 $
117 1381 بلژيک 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,034 5,548,965,962 Rls. 700,628 $
118 1381 بلژيک 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيريونيك 530,571 5,450,476,881 Rls. 688,191 $
119 1381 بلژيک 581092 --گلدوزي وقلابدوزي ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,بصورت توپ ,نوارياداراي فرم مشخص , 8,314 5,447,998,649 Rls. 687,879 $
120 1381 بلژيک 848210 -بلبرينگ , 64,854 5,386,705,524 Rls. 680,139 $
121 1381 بلژيک 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 5,559 5,384,977,909 Rls. 700,238 $
122 1381 بلژيک 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 21,931 5,374,637,617 Rls. 678,616 $
123 1381 بلژيک 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 1,016 5,359,326,669 Rls. 676,683 $
124 1381 بلژيک 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 317,493 5,336,774,904 Rls. 673,835 $
125 1381 بلژيک 390529 -- كوپليمرهاي استات وينيل , كه در ديسپرسيون آبكي نباشد به اشكال ابتدائي 37,305 5,313,691,995 Rls. 670,921 $
126 1381 بلژيک 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,908 5,284,421,732 Rls. 696,544 $
127 1381 بلژيک 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 17,900 5,231,812,041 Rls. 660,582 $
128 1381 بلژيک 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 1,441 5,205,445,790 Rls. 657,252 $
129 1381 بلژيک 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 44,531 5,197,093,692 Rls. 656,198 $
130 1381 بلژيک 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 100,907 5,163,877,586 Rls. 652,006 $
131 1381 بلژيک 281122 --دي اكسيد سيليسيم 118,045 5,145,169,175 Rls. 669,432 $
132 1381 بلژيک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 58,361 5,123,144,224 Rls. 646,862 $
133 1381 بلژيک 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 2,026,350 4,984,937,181 Rls. 629,410 $
134 1381 بلژيک 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 30,098 4,830,034,178 Rls. 609,853 $
135 1381 بلژيک 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 2,880 4,810,786,627 Rls. 715,537 $
136 1381 بلژيک 400220 - كائوچوي بوتادين 249,081 4,765,786,947 Rls. 601,741 $
137 1381 بلژيک 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 790,146 4,645,030,606 Rls. 586,494 $
138 1381 بلژيک 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 46,500 4,578,764,797 Rls. 578,127 $
139 1381 بلژيک 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 1,074,781 4,496,307,456 Rls. 567,716 $
140 1381 بلژيک 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm, 340,528 4,460,081,295 Rls. 563,142 $
141 1381 بلژيک 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,788 4,401,964,911 Rls. 555,805 $
142 1381 بلژيک 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 1,638,290 4,401,091,289 Rls. 555,693 $
143 1381 بلژيک 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 362,500 4,395,126,322 Rls. 762,947 $
144 1381 بلژيک 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 533 4,390,217,642 Rls. 693,673 $
145 1381 بلژيک 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 96,530 4,367,325,011 Rls. 616,286 $
146 1381 بلژيک 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 377,024 4,362,065,688 Rls. 550,766 $
147 1381 بلژيک 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 74,212 4,346,283,547 Rls. 548,773 $
148 1381 بلژيک 720270 -فروموليبدن , 75,000 4,341,817,736 Rls. 548,209 $
149 1381 بلژيک 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازاين مواد,اشياءقالب گيري شده ياتراشيده شده ازمو 13,442 4,285,162,837 Rls. 541,056 $
150 1381 بلژيک 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 81,788 4,271,991,194 Rls. 539,392 $
151 1381 بلژيک 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 762,504 4,251,846,470 Rls. 536,849 $
152 1381 بلژيک 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 362,493 4,250,766,866 Rls. 536,713 $
153 1381 بلژيک 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 69,530 4,241,770,956 Rls. 535,578 $
154 1381 بلژيک 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 1,374,310 4,224,088,556 Rls. 533,344 $
155 1381 بلژيک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 10,846 4,160,990,893 Rls. 525,378 $
156 1381 بلژيک 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,349 4,148,904,025 Rls. 523,852 $
157 1381 بلژيک 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 38,000 4,126,714,600 Rls. 521,050 $
158 1381 بلژيک 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت وگازاز آهن ياازفولادغيرمذكوردرجاي ديگر 345,500 4,023,914,747 Rls. 508,070 $
159 1381 بلژيک 844220 -ماشين آلات ودستگاههاوادوات براي حروف چيني ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,937 3,992,000,000 Rls. 504,040 $
160 1381 بلژيک 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 13,738 3,963,950,061 Rls. 500,498 $
161 1381 بلژيک 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 6,333 3,938,955,497 Rls. 497,343 $
162 1381 بلژيک 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 36,402 3,930,317,676 Rls. 496,252 $
163 1381 بلژيک 291612 --استرهاي اسيداكريليك 495,817 3,902,041,893 Rls. 492,683 $
164 1381 بلژيک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 2,710 3,878,524,961 Rls. 489,712 $
165 1381 بلژيک 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 215,400 3,862,922,720 Rls. 487,743 $
166 1381 بلژيک 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 205,850 3,797,328,325 Rls. 479,461 $
167 1381 بلژيک 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 260 3,754,372,265 Rls. 474,037 $
168 1381 بلژيک 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,238,849 3,714,724,266 Rls. 517,561 $
169 1381 بلژيک 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 145,297 3,611,982,130 Rls. 456,059 $
170 1381 بلژيک 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 407,800 3,582,987,527 Rls. 452,398 $
171 1381 بلژيک 110900 گلوتن گندم حتي خشك كرده 460,000 3,571,941,647 Rls. 451,003 $
172 1381 بلژيک 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 177,600 3,497,889,887 Rls. 441,652 $
173 1381 بلژيک 848230 -رولربيرينگ كره اي , 58,000 3,481,784,374 Rls. 439,620 $
174 1381 بلژيک 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 176,584 3,280,861,993 Rls. 414,250 $
175 1381 بلژيک 291813 --املاح و استرهاي اسيدتارتريك 131,250 3,244,052,486 Rls. 409,602 $
176 1381 بلژيک 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 148,002 3,215,960,000 Rls. 406,056 $
177 1381 بلژيک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 28,701 3,211,884,533 Rls. 405,541 $
178 1381 بلژيک 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,109 3,166,282,223 Rls. 410,272 $
179 1381 بلژيک 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 648,000 3,160,685,692 Rls. 399,076 $
180 1381 بلژيک 280120 - يد 24,000 3,159,612,771 Rls. 398,941 $
181 1381 بلژيک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 32,378 3,150,331,081 Rls. 513,178 $
182 1381 بلژيک 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 400,000 3,143,916,848 Rls. 396,958 $
183 1381 بلژيک 250840 -ساير خاك هاي رس ,كه درجاي ديگري مذكور نباشد 335,000 3,109,404,350 Rls. 398,866 $
184 1381 بلژيک 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 273,803 3,089,499,689 Rls. 390,089 $
185 1381 بلژيک 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 67,271 3,084,711,741 Rls. 389,484 $
186 1381 بلژيک 721260 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,روك شده , 319,450 3,077,877,682 Rls. 388,621 $
187 1381 بلژيک 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 18,265 3,062,723,939 Rls. 386,707 $
188 1381 بلژيک 732611 --گلوله هاي خردكننده ,,,براي آسياب , آهنگري شده ياپرس شده ,از آهن ياازفولاد, 312,000 3,059,500,000 Rls. 386,301 $
189 1381 بلژيک 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 307,653 3,045,807,505 Rls. 384,573 $
190 1381 بلژيک 350110 -كازئين 105,516 2,987,469,384 Rls. 377,206 $
191 1381 بلژيک 370210 - فيلم عكاسي بصورت رول ,براي اشعه ايكس عكسبرداري نشده 19,873 2,963,126,957 Rls. 374,132 $
192 1381 بلژيک 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 192,650 2,870,180,831 Rls. 362,397 $
193 1381 بلژيک 730792 --زانوئي ,مهره وماسوره از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 46,088 2,867,549,439 Rls. 362,065 $
194 1381 بلژيک 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 480,000 2,866,192,669 Rls. 361,893 $
195 1381 بلژيک 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 127,969 2,801,937,498 Rls. 353,780 $
196 1381 بلژيک 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 37,280 2,783,525,970 Rls. 351,455 $
197 1381 بلژيک 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 13,440 2,770,542,056 Rls. 349,816 $
198 1381 بلژيک 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 64,935 2,720,387,557 Rls. 354,582 $
199 1381 بلژيک 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 325,375 2,720,044,027 Rls. 343,440 $
200 1381 بلژيک 390461 -- پلي تترافلوئورو اتيلن , به اشكال ابتدائي 36,990 2,688,378,762 Rls. 394,005 $
مجموع کل
2,688,203,653,484 ريال
مجموع کل
343,838,443 دلار