آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 بنگلادش 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 28,474,588 166,671,291,971 Rls. 21,331,305 $
2 1381 بنگلادش 530710 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا, 29,230,557 132,338,437,972 Rls. 16,851,698 $
3 1381 بنگلادش 530720 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,چندلا(تابيده )ياكابله , 7,821,098 46,809,317,635 Rls. 6,087,702 $
4 1381 بنگلادش 842919 -بولدوزروانگلدوزرخودرو(غيرازنو ع زنجيري ) 604,320 27,065,309,425 Rls. 3,417,337 $
5 1381 بنگلادش 530310 -كنف ,غيره (باستثناءكتان ,شاهدانه ورامي ),خام ياعمل آمده , 2,744,829 7,609,620,732 Rls. 960,812 $
6 1381 بنگلادش 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 149,644 1,152,236,340 Rls. 145,484 $
7 1381 بنگلادش 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازاين مواد,اشياءقالب گيري شده ياتراشيده شده ازمو 7,150 1,081,306,235 Rls. 136,529 $
8 1381 بنگلادش 530810 -نخ نارگيل , 56,000 306,125,822 Rls. 38,652 $
9 1381 بنگلادش 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 50,008 302,548,054 Rls. 38,201 $
10 1381 بنگلادش 510111 -پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده , 60,000 286,395,050 Rls. 36,161 $
11 1381 بنگلادش 530410 -سيزال وسايرالياف نسجي ازگونه آگاو,خام , 25,311 187,285,873 Rls. 23,647 $
12 1381 بنگلادش 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 38,018 186,042,479 Rls. 23,490 $
13 1381 بنگلادش 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 9,050 72,789,529 Rls. 9,191 $
14 1381 بنگلادش 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي دوچرخه بكار مي رود 4,490 40,314,201 Rls. 5,090 $
15 1381 بنگلادش 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 350 12,883,869 Rls. 1,627 $
مجموع کل
384,121,905,187 ريال
مجموع کل
49,106,926 دلار
[1]