آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 بوسني وهرزگوين 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 47,500 2,312,727,081 Rls. 292,010 $
2 1381 بوسني وهرزگوين 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 13,210 1,163,891,576 Rls. 146,956 $
3 1381 بوسني وهرزگوين 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 16,351 848,199,036 Rls. 107,097 $
4 1381 بوسني وهرزگوين 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 6,554 190,000,000 Rls. 23,990 $
5 1381 بوسني وهرزگوين 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 4,290 119,942,743 Rls. 15,144 $
6 1381 بوسني وهرزگوين 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 82 104,388,333 Rls. 13,180 $
7 1381 بوسني وهرزگوين 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 950 32,500,000 Rls. 4,104 $
8 1381 بوسني وهرزگوين 820412 -- آچارهاي دستي داراي دهانه ثابت , 266 18,681,867 Rls. 2,359 $
مجموع کل
4,790,330,636 ريال
مجموع کل
604,840 دلار
[1]