آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ترکيه 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 7,103,502 193,629,317,286 Rls. 26,447,291 $
2 1381 ترکيه 880240 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي غيرمذكوردرجاي ديگربدون باربه وزن بي ازrgk1500 477,500 145,284,236,000 Rls. 18,343,969 $
3 1381 ترکيه 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 8,256,351 96,174,321,932 Rls. 12,277,257 $
4 1381 ترکيه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 2,581,479 90,619,300,034 Rls. 11,461,470 $
5 1381 ترکيه 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموم ,موم پارافين ,استه آرين ,روغن ياگليسرين 2,158,585 86,062,812,105 Rls. 11,631,506 $
6 1381 ترکيه 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,742,572 72,760,429,537 Rls. 9,419,545 $
7 1381 ترکيه 240220 -سيگار حاوي توتون 991,000 63,469,957,808 Rls. 8,013,883 $
8 1381 ترکيه 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 18,872,064 61,149,979,852 Rls. 7,767,811 $
9 1381 ترکيه 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 5,903,647 60,848,457,393 Rls. 7,797,009 $
10 1381 ترکيه 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 30,835,150 58,222,124,412 Rls. 7,351,278 $
11 1381 ترکيه 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار)موسوم به nraY"elaW pool", 1,320,722 54,724,082,520 Rls. 7,012,567 $
12 1381 ترکيه 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر حاصلخيز كننده ازت , فسفر و پتاسيم 41,393,875 49,360,150,896 Rls. 6,232,342 $
13 1381 ترکيه 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 4,612,989 47,979,725,489 Rls. 6,189,699 $
14 1381 ترکيه 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 1,878,089 42,894,893,348 Rls. 5,460,611 $
15 1381 ترکيه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 1,159,912 40,766,593,481 Rls. 5,149,502 $
16 1381 ترکيه 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 8,999,225 36,265,216,986 Rls. 4,593,474 $
17 1381 ترکيه 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 10,020 35,931,672,320 Rls. 7,695,501 $
18 1381 ترکيه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 1,174,139 31,624,067,230 Rls. 3,996,891 $
19 1381 ترکيه 292610 -اكريلو نيتريل 3,932,145 27,952,112,380 Rls. 3,529,307 $
20 1381 ترکيه 441011 --تخته هاي نازك DRAOB(REFAW )ازجمله تخته چوب بارشته هاي هدايت شده 16,863,026 26,212,891,204 Rls. 3,319,664 $
21 1381 ترکيه 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخته از رشته هاي هدايت شده ) 12,557,506 24,269,013,452 Rls. 3,252,297 $
22 1381 ترکيه 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 3,865,184 24,229,335,019 Rls. 3,059,262 $
23 1381 ترکيه 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 920,801 24,159,993,699 Rls. 3,080,793 $
24 1381 ترکيه 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 9,574,634 21,040,391,291 Rls. 2,685,213 $
25 1381 ترکيه 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,915,507 19,590,197,799 Rls. 2,473,513 $
26 1381 ترکيه 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 756,895 19,360,301,473 Rls. 2,444,585 $
27 1381 ترکيه 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 7,760,200 17,526,548,983 Rls. 2,212,948 $
28 1381 ترکيه 293910 - آلكالوئيدهاي ترياك و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 4,569 16,416,182,954 Rls. 2,072,750 $
29 1381 ترکيه 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 4,336,024 15,990,543,695 Rls. 2,019,005 $
30 1381 ترکيه 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 882,900 15,648,918,960 Rls. 1,975,875 $
31 1381 ترکيه 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 438,982 15,628,763,992 Rls. 1,973,329 $
32 1381 ترکيه 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 533,813 15,503,010,622 Rls. 1,957,451 $
33 1381 ترکيه 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 728,531 14,944,523,137 Rls. 1,926,055 $
34 1381 ترکيه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 969,126 14,413,601,487 Rls. 1,833,103 $
35 1381 ترکيه 701329 --ليوان (غيرازكريستال سرب دار), 2,996,059 14,259,794,659 Rls. 1,800,480 $
36 1381 ترکيه 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 6,247,965 14,178,935,222 Rls. 1,790,270 $
37 1381 ترکيه 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 469,484 13,988,557,185 Rls. 1,785,751 $
38 1381 ترکيه 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 7,126,663 13,908,331,435 Rls. 1,756,102 $
39 1381 ترکيه 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 344,123 13,821,536,075 Rls. 1,745,142 $
40 1381 ترکيه 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 4,282,000 13,720,439,474 Rls. 1,741,773 $
41 1381 ترکيه 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 194,316 13,688,182,428 Rls. 1,728,307 $
42 1381 ترکيه 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 785,273 13,581,061,008 Rls. 1,714,783 $
43 1381 ترکيه 871690 -اجزاءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه ,كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 519,582 13,109,245,565 Rls. 1,655,211 $
44 1381 ترکيه 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 7,737,610 12,929,605,804 Rls. 2,165,992 $
45 1381 ترکيه 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 1,684,224 12,854,210,909 Rls. 1,633,885 $
46 1381 ترکيه 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,680,127 12,820,092,378 Rls. 1,618,697 $
47 1381 ترکيه 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 574,218 12,079,909,125 Rls. 1,525,239 $
48 1381 ترکيه 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,152,007 11,653,857,233 Rls. 1,494,917 $
49 1381 ترکيه 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 227,839 11,634,998,837 Rls. 1,469,065 $
50 1381 ترکيه 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 325,161 11,625,444,628 Rls. 1,467,860 $
51 1381 ترکيه 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 174,292 11,544,888,189 Rls. 1,457,689 $
52 1381 ترکيه 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 383,372 11,481,036,752 Rls. 1,449,628 $
53 1381 ترکيه 550969 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره آكريليك يامد آكريليك ,غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي 287,831 10,905,107,752 Rls. 1,417,609 $
54 1381 ترکيه 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 630,850 10,876,477,929 Rls. 1,373,293 $
55 1381 ترکيه 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 3,264,266 10,803,564,903 Rls. 1,379,299 $
56 1381 ترکيه 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 190,125 10,704,979,014 Rls. 1,351,640 $
57 1381 ترکيه 590699 --پارچه هاي نسجي كائوچوزده ,غيرمذكوردرجاي ديگر,,,, 307,984 10,535,287,297 Rls. 1,330,212 $
58 1381 ترکيه 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 523,797 10,433,449,973 Rls. 1,317,357 $
59 1381 ترکيه 732394 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,لعاب داده شده , 1,671,729 10,152,578,275 Rls. 1,329,030 $
60 1381 ترکيه 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 5,520,000 10,150,699,047 Rls. 1,281,654 $
61 1381 ترکيه 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 612,550 10,026,694,875 Rls. 1,303,994 $
62 1381 ترکيه 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 302,620 9,793,056,778 Rls. 1,236,498 $
63 1381 ترکيه 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 10,753 9,785,112,124 Rls. 1,235,494 $
64 1381 ترکيه 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده ,غيره , 542,322 9,392,469,644 Rls. 1,185,919 $
65 1381 ترکيه 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 52,803 9,153,151,052 Rls. 1,155,702 $
66 1381 ترکيه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 414,224 9,125,755,682 Rls. 1,154,568 $
67 1381 ترکيه 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 17,930 9,124,933,647 Rls. 1,152,138 $
68 1381 ترکيه 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 130,665 8,926,472,674 Rls. 1,127,081 $
69 1381 ترکيه 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 246,573 8,431,611,982 Rls. 1,065,521 $
70 1381 ترکيه 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 557,215 7,662,718,705 Rls. 967,515 $
71 1381 ترکيه 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 736,861 7,525,851,716 Rls. 950,235 $
72 1381 ترکيه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 284,405 7,501,751,408 Rls. 947,190 $
73 1381 ترکيه 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 37,147 7,476,281,667 Rls. 943,978 $
74 1381 ترکيه 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 43,400 7,273,029,890 Rls. 918,313 $
75 1381 ترکيه 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 287,785 7,102,183,892 Rls. 896,739 $
76 1381 ترکيه 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 344,449 6,942,616,213 Rls. 1,009,260 $
77 1381 ترکيه 848210 -بلبرينگ , 133,884 6,834,990,348 Rls. 864,512 $
78 1381 ترکيه 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 1,140,325 6,774,328,826 Rls. 887,951 $
79 1381 ترکيه 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 164,669 6,591,524,870 Rls. 832,263 $
80 1381 ترکيه 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 255,139 6,535,660,192 Rls. 825,211 $
81 1381 ترکيه 392112 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي كلروروينيل 481,848 6,472,690,863 Rls. 817,256 $
82 1381 ترکيه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 374,063 6,380,362,368 Rls. 805,765 $
83 1381 ترکيه 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 2,580,130 6,261,873,468 Rls. 819,634 $
84 1381 ترکيه 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 168,300 6,238,442,789 Rls. 787,682 $
85 1381 ترکيه 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 884,432 6,213,308,392 Rls. 795,464 $
86 1381 ترکيه 740919 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس تصفيه شده ,بصورت غيرطومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 415,868 6,202,141,057 Rls. 783,097 $
87 1381 ترکيه 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 604,840 6,116,793,365 Rls. 772,324 $
88 1381 ترکيه 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 437,605 6,066,753,231 Rls. 766,783 $
89 1381 ترکيه 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,181,019 5,919,430,144 Rls. 797,561 $
90 1381 ترکيه 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 195,884 5,799,961,116 Rls. 732,320 $
91 1381 ترکيه 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 180,314 5,705,091,962 Rls. 741,878 $
92 1381 ترکيه 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 186,891 5,552,555,876 Rls. 701,080 $
93 1381 ترکيه 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 82,870 5,514,274,955 Rls. 696,247 $
94 1381 ترکيه 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 881,070 5,497,298,008 Rls. 707,409 $
95 1381 ترکيه 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 423,743 5,491,722,637 Rls. 693,398 $
96 1381 ترکيه 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودنشده ,حتي صيقل شده , 1,500,000 5,486,850,248 Rls. 692,784 $
97 1381 ترکيه 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 516,520 5,405,333,469 Rls. 682,490 $
98 1381 ترکيه 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 810,500 5,376,231,589 Rls. 678,818 $
99 1381 ترکيه 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 104,700 5,253,372,613 Rls. 663,305 $
100 1381 ترکيه 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 2,930,113 5,175,375,537 Rls. 678,640 $
101 1381 ترکيه 848050 -قالب براي شيشه , 13,163 5,132,058,502 Rls. 647,988 $
102 1381 ترکيه 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,900,646 5,129,300,421 Rls. 694,138 $
103 1381 ترکيه 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 264,847 5,083,824,747 Rls. 641,897 $
104 1381 ترکيه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 105,363 5,080,747,377 Rls. 641,506 $
105 1381 ترکيه 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 136,100 5,021,399,586 Rls. 634,015 $
106 1381 ترکيه 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 70,878 4,985,864,039 Rls. 629,529 $
107 1381 ترکيه 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند 175,698 4,788,857,547 Rls. 604,654 $
108 1381 ترکيه 844250 -حروف چاپ ,كليشه ,لوحه ,استوانه ,,,,ساير آلات براي چاپ كردن 154,627 4,751,546,064 Rls. 599,945 $
109 1381 ترکيه 290545 -- گليسرول 657,000 4,738,904,173 Rls. 612,387 $
110 1381 ترکيه 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولاد, 428,316 4,644,085,355 Rls. 586,375 $
111 1381 ترکيه 851719 --دستگاه هاي تلفني (غيرازدستگاه هاي تلفني باسيم مجهزبه متعلقات بي سيم ); آيفون هاي تصويري 10,947 4,613,686,702 Rls. 582,536 $
112 1381 ترکيه 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 72,816 4,606,371,677 Rls. 590,793 $
113 1381 ترکيه 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 188,544 4,594,254,169 Rls. 580,083 $
114 1381 ترکيه 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 659,445 4,588,552,923 Rls. 614,930 $
115 1381 ترکيه 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 540,080 4,580,069,463 Rls. 578,297 $
116 1381 ترکيه 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 106,677 4,525,691,908 Rls. 571,426 $
117 1381 ترکيه 250490 -سايرگرافيت هاي طبيعي (باستثناي ,بشكل پودر يا فلس ) 6,570 4,519,479,762 Rls. 570,641 $
118 1381 ترکيه 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 22,474 4,496,102,931 Rls. 567,690 $
119 1381 ترکيه 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 88,951 4,430,552,708 Rls. 561,524 $
120 1381 ترکيه 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 129,830 4,102,953,242 Rls. 518,050 $
121 1381 ترکيه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 137,279 3,989,396,093 Rls. 506,012 $
122 1381 ترکيه 841382 --بالابرهاي آبگونها 316,579 3,980,017,675 Rls. 503,968 $
123 1381 ترکيه 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 229,788 3,881,923,006 Rls. 490,143 $
124 1381 ترکيه 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 215,344 3,836,028,335 Rls. 491,191 $
125 1381 ترکيه 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 244,000 3,805,401,135 Rls. 480,481 $
126 1381 ترکيه 320413 -- مواد رنگي قليائي و فر آورده ها براساس اين مواد 62,850 3,757,456,404 Rls. 474,425 $
127 1381 ترکيه 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 41,855 3,708,903,448 Rls. 468,295 $
128 1381 ترکيه 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 896,715 3,673,650,151 Rls. 463,845 $
129 1381 ترکيه 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 284,392 3,660,868,527 Rls. 462,231 $
130 1381 ترکيه 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 401,870 3,625,689,278 Rls. 499,452 $
131 1381 ترکيه 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 531,276 3,458,318,798 Rls. 436,658 $
132 1381 ترکيه 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي , چرخ لنگرهاي مغناطيسي 55,266 3,426,287,611 Rls. 432,611 $
133 1381 ترکيه 392079 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرمشتقات سلولز,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 144,000 3,421,746,580 Rls. 432,039 $
134 1381 ترکيه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 143,977 3,400,984,284 Rls. 429,417 $
135 1381 ترکيه 321210 -ورقه هاي دا غ زني 99,955 3,399,234,762 Rls. 441,489 $
136 1381 ترکيه 870210 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفريابيشترباموتورپيستوني درونسوزتراكمي - احتراقي 51,840 3,371,456,804 Rls. 425,689 $
137 1381 ترکيه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 146,820 3,369,507,643 Rls. 425,442 $
138 1381 ترکيه 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 12,450 3,343,413,651 Rls. 422,148 $
139 1381 ترکيه 590290 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالاازريون ويسكوز, 97,686 3,328,465,477 Rls. 420,261 $
140 1381 ترکيه 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باستثناءقسمت عامل ازفولاد),اجزاءوقطعات , 251,646 3,318,185,608 Rls. 418,962 $
141 1381 ترکيه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 4,563 3,220,994,251 Rls. 406,692 $
142 1381 ترکيه 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 64,719 3,207,582,163 Rls. 404,998 $
143 1381 ترکيه 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 46,784 3,191,344,149 Rls. 408,160 $
144 1381 ترکيه 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 37,623 3,178,224,033 Rls. 401,291 $
145 1381 ترکيه 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 9,894 3,125,181,189 Rls. 394,594 $
146 1381 ترکيه 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 39,876 3,093,377,710 Rls. 390,578 $
147 1381 ترکيه 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر,دانه , تيغه يا فلس 313,000 3,087,299,886 Rls. 389,812 $
148 1381 ترکيه 180100 دانه كاكائو, كامل يا خردشده , خام يا بوداده 160,000 2,930,840,019 Rls. 370,056 $
149 1381 ترکيه 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 16,507 2,811,384,586 Rls. 354,973 $
150 1381 ترکيه 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 76,438 2,788,996,019 Rls. 352,145 $
151 1381 ترکيه 490810 - عكس برگردان شفاف 54,176 2,738,850,787 Rls. 364,173 $
152 1381 ترکيه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 91,096 2,717,935,846 Rls. 343,176 $
153 1381 ترکيه 390591 -- كوپليمرها 509,650 2,704,908,566 Rls. 341,528 $
154 1381 ترکيه 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 140,000 2,685,776,323 Rls. 339,112 $
155 1381 ترکيه 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 124,479 2,668,188,762 Rls. 336,941 $
156 1381 ترکيه 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 317,638 2,659,518,519 Rls. 335,798 $
157 1381 ترکيه 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 820,107 2,653,350,113 Rls. 335,020 $
158 1381 ترکيه 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 159,992 2,631,423,751 Rls. 332,249 $
159 1381 ترکيه 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 278,903 2,623,010,730 Rls. 331,189 $
160 1381 ترکيه 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 10,200 2,602,868,751 Rls. 328,645 $
161 1381 ترکيه 540252 --نخ يك لاازپلي استرها,بابي از50دوردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 59,644 2,595,603,674 Rls. 327,728 $
162 1381 ترکيه 852739 -- گيرنده هاي راديوئي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 57,299 2,589,584,700 Rls. 326,967 $
163 1381 ترکيه 902820 - كنتورمايعات 113,996 2,576,797,674 Rls. 325,353 $
164 1381 ترکيه 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 232,487 2,576,523,818 Rls. 325,317 $
165 1381 ترکيه 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 158,906 2,567,109,441 Rls. 324,130 $
166 1381 ترکيه 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 60,250 2,542,606,413 Rls. 321,036 $
167 1381 ترکيه 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 213,220 2,540,009,612 Rls. 320,709 $
168 1381 ترکيه 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 55,975 2,465,231,517 Rls. 311,267 $
169 1381 ترکيه 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 250 2,430,499,432 Rls. 306,881 $
170 1381 ترکيه 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 80,581 2,390,162,951 Rls. 301,790 $
171 1381 ترکيه 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 1,596 2,351,659,438 Rls. 296,927 $
172 1381 ترکيه 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 2,695,300 2,329,652,991 Rls. 294,147 $
173 1381 ترکيه 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 292,695 2,318,764,798 Rls. 292,772 $
174 1381 ترکيه 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 45,900 2,315,740,316 Rls. 292,390 $
175 1381 ترکيه 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 44,700 2,311,632,350 Rls. 291,873 $
176 1381 ترکيه 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 50,800 2,301,036,052 Rls. 290,535 $
177 1381 ترکيه 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,بااندازه هرنخ يك لاي آن حداكثر50تكس غيرخرده فروشي 109,610 2,297,620,776 Rls. 290,104 $
178 1381 ترکيه 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,847 2,286,856,324 Rls. 308,043 $
179 1381 ترکيه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 43,958 2,276,896,935 Rls. 287,487 $
180 1381 ترکيه 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 169,950 2,275,751,521 Rls. 338,129 $
181 1381 ترکيه 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 147,466 2,265,162,092 Rls. 286,005 $
182 1381 ترکيه 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 64,860 2,260,247,887 Rls. 285,385 $
183 1381 ترکيه 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 36,228 2,250,968,494 Rls. 298,776 $
184 1381 ترکيه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 228,168 2,242,886,925 Rls. 283,193 $
185 1381 ترکيه 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 83,145 2,240,015,206 Rls. 282,831 $
186 1381 ترکيه 721240 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,رنگ ,ورني يااندودشده باموادپلاستيك , 369,675 2,211,873,314 Rls. 279,278 $
187 1381 ترکيه 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 267,397 2,172,544,943 Rls. 274,311 $
188 1381 ترکيه 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض لاستيك و نوار دوررينگ ازكائوچو 135,360 2,161,793,294 Rls. 272,953 $
189 1381 ترکيه 721260 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,روك شده , 272,064 2,150,401,317 Rls. 271,515 $
190 1381 ترکيه 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 136,092 2,143,525,813 Rls. 270,646 $
191 1381 ترکيه 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقو برجسته , 714,300 2,120,491,235 Rls. 267,738 $
192 1381 ترکيه 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 20,500 2,115,778,472 Rls. 267,144 $
193 1381 ترکيه 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 906,990 2,114,505,348 Rls. 266,983 $
194 1381 ترکيه 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 21,627 2,076,839,459 Rls. 262,227 $
195 1381 ترکيه 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 93,173 2,071,780,659 Rls. 263,129 $
196 1381 ترکيه 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 29,349 2,070,707,558 Rls. 261,454 $
197 1381 ترکيه 391722 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي پروپيلن 292,088 2,067,441,428 Rls. 261,041 $
198 1381 ترکيه 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 452,033 2,067,153,206 Rls. 261,003 $
199 1381 ترکيه 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 8,150 2,067,115,080 Rls. 260,999 $
200 1381 ترکيه 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 160,000 2,047,971,701 Rls. 258,583 $
مجموع کل
2,490,957,238,627 ريال
مجموع کل
322,934,735 دلار