آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي )" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,285 801,207,430 Rls. 101,162 $
2 1381 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 890 223,645,125 Rls. 28,238 $
3 1381 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 6,255 165,338,451 Rls. 20,876 $
4 1381 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1 629,191 Rls. 79 $
مجموع کل
1,190,820,197 ريال
مجموع کل
150,356 دلار
[1]