آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 جمهوري مولداوي 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 18,000 64,482,316 Rls. 8,142 $
2 1381 جمهوري مولداوي 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 5,000 17,864,494 Rls. 2,256 $
مجموع کل
82,346,810 ريال
مجموع کل
10,397 دلار
[1]