آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 جمهوري چک 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,679,671 99,552,185,802 Rls. 12,569,720 $
2 1381 جمهوري چک 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 73,558 11,883,371,233 Rls. 1,500,426 $
3 1381 جمهوري چک 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 319,834 10,605,486,939 Rls. 1,339,076 $
4 1381 جمهوري چک 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 6,057,500 10,459,261,786 Rls. 1,320,616 $
5 1381 جمهوري چک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 77,385 8,383,362,353 Rls. 1,058,505 $
6 1381 جمهوري چک 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 41,150 7,522,895,497 Rls. 949,860 $
7 1381 جمهوري چک 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 55,496 7,448,832,360 Rls. 940,509 $
8 1381 جمهوري چک 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 163,937 7,057,840,862 Rls. 891,142 $
9 1381 جمهوري چک 847751 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروك كردن لاستيك چرخ بادي ,,,, 13,000 6,060,902,333 Rls. 765,265 $
10 1381 جمهوري چک 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 1,999,907 5,806,947,859 Rls. 733,200 $
11 1381 جمهوري چک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 3,517 4,805,427,127 Rls. 606,745 $
12 1381 جمهوري چک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 82,412 4,484,020,762 Rls. 566,164 $
13 1381 جمهوري چک 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 51,945 4,230,860,483 Rls. 534,200 $
14 1381 جمهوري چک 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 7,365 3,800,663,485 Rls. 505,730 $
15 1381 جمهوري چک 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 3,453 3,465,467,390 Rls. 437,560 $
16 1381 جمهوري چک 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 231,180 3,013,425,047 Rls. 380,482 $
17 1381 جمهوري چک 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 55,393 2,549,107,568 Rls. 321,857 $
18 1381 جمهوري چک 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 106,990 2,406,613,870 Rls. 303,865 $
19 1381 جمهوري چک 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 21,824 2,294,753,232 Rls. 289,742 $
20 1381 جمهوري چک 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 79,610 1,844,574,838 Rls. 232,902 $
21 1381 جمهوري چک 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 18,370 1,827,812,340 Rls. 230,784 $
22 1381 جمهوري چک 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 58,091 1,778,059,735 Rls. 224,502 $
23 1381 جمهوري چک 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 34,350 1,768,421,155 Rls. 223,285 $
24 1381 جمهوري چک 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 9,540 1,738,377,936 Rls. 219,492 $
25 1381 جمهوري چک 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50% آلومين ياسيليس , 62,388 1,717,960,052 Rls. 236,354 $
26 1381 جمهوري چک 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 43,810 1,590,792,015 Rls. 200,857 $
27 1381 جمهوري چک 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 323,308 1,585,547,046 Rls. 200,195 $
28 1381 جمهوري چک 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 9,490 1,522,493,849 Rls. 192,234 $
29 1381 جمهوري چک 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 100,000 1,353,515,216 Rls. 170,898 $
30 1381 جمهوري چک 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 5,756 1,327,251,377 Rls. 167,582 $
31 1381 جمهوري چک 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 129,270 1,321,643,989 Rls. 753,073 $
32 1381 جمهوري چک 293990 -ساير آلكالوئيدهاي نباتي واملاح آنها,وغيره ;املاح آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 30 1,306,688,294 Rls. 164,986 $
33 1381 جمهوري چک 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 98,015 1,204,655,435 Rls. 152,103 $
34 1381 جمهوري چک 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 17,000 1,190,893,641 Rls. 150,365 $
35 1381 جمهوري چک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 14,650 1,158,556,477 Rls. 146,282 $
36 1381 جمهوري چک 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 17,400 1,094,053,998 Rls. 138,138 $
37 1381 جمهوري چک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,833 1,076,593,598 Rls. 135,934 $
38 1381 جمهوري چک 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 31,930 1,061,292,693 Rls. 134,001 $
39 1381 جمهوري چک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,660 1,021,606,131 Rls. 128,990 $
40 1381 جمهوري چک 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 8,300 980,543,427 Rls. 123,806 $
41 1381 جمهوري چک 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 11,810 960,561,544 Rls. 121,284 $
42 1381 جمهوري چک 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 5,700 952,763,583 Rls. 120,298 $
43 1381 جمهوري چک 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,446 860,382,750 Rls. 108,634 $
44 1381 جمهوري چک 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 5,600 845,799,427 Rls. 106,793 $
45 1381 جمهوري چک 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 25,000 804,297,277 Rls. 101,553 $
46 1381 جمهوري چک 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 55 788,531,970 Rls. 99,562 $
47 1381 جمهوري چک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,420 765,652,311 Rls. 96,673 $
48 1381 جمهوري چک 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 68,426 765,246,154 Rls. 96,621 $
49 1381 جمهوري چک 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 16,900 708,192,399 Rls. 89,418 $
50 1381 جمهوري چک 844110 -ماشينهاي بر 10,900 706,055,870 Rls. 89,148 $
51 1381 جمهوري چک 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 830 696,239,275 Rls. 87,909 $
52 1381 جمهوري چک 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,532 676,205,550 Rls. 85,380 $
53 1381 جمهوري چک 848210 -بلبرينگ , 33,003 664,756,959 Rls. 83,935 $
54 1381 جمهوري چک 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 1,350 660,877,726 Rls. 83,444 $
55 1381 جمهوري چک 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 103,000 655,517,749 Rls. 82,767 $
56 1381 جمهوري چک 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 2,490 634,387,072 Rls. 80,098 $
57 1381 جمهوري چک 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده بافلز,بدون ملحقات 47,064 616,931,453 Rls. 77,895 $
58 1381 جمهوري چک 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 500 50 609,220,656 Rls. 76,922 $
59 1381 جمهوري چک 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 1,452 606,244,284 Rls. 76,546 $
60 1381 جمهوري چک 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب , 101,550 573,127,821 Rls. 72,365 $
61 1381 جمهوري چک 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 46,927 516,082,369 Rls. 65,162 $
62 1381 جمهوري چک 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل استخوان شاه ماهي يامشابه غيرمذكور درجاي ديگر 45,898 497,966,274 Rls. 62,874 $
63 1381 جمهوري چک 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 15,983 492,858,956 Rls. 62,230 $
64 1381 جمهوري چک 480620 - كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق 39,454 491,535,062 Rls. 62,063 $
65 1381 جمهوري چک 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 707 491,264,024 Rls. 62,028 $
66 1381 جمهوري چک 880220 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي ,كه غيرمذكوردرجاي ديگربدون باربه وزن حداكثرrgk2000 235 460,491,052 Rls. 58,143 $
67 1381 جمهوري چک 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 63,830 450,814,243 Rls. 56,921 $
68 1381 جمهوري چک 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 90,829 442,819,454 Rls. 55,911 $
69 1381 جمهوري چک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 6,330 394,126,895 Rls. 49,763 $
70 1381 جمهوري چک 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازفلزمعممولي , 9,266 377,716,181 Rls. 47,692 $
71 1381 جمهوري چک 850163 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشترازAVK 375و حداكثرAVK 750 10,640 368,205,514 Rls. 46,491 $
72 1381 جمهوري چک 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 9,720 363,353,110 Rls. 45,878 $
73 1381 جمهوري چک 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 8,790 352,329,188 Rls. 44,486 $
74 1381 جمهوري چک 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 1,400 349,010,329 Rls. 44,067 $
75 1381 جمهوري چک 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 52,861 347,135,530 Rls. 43,830 $
76 1381 جمهوري چک 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,350 332,000,760 Rls. 41,919 $
77 1381 جمهوري چک 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 300 329,226,122 Rls. 41,569 $
78 1381 جمهوري چک 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 2,200 328,988,149 Rls. 41,539 $
79 1381 جمهوري چک 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 2,000 324,530,345 Rls. 40,976 $
80 1381 جمهوري چک 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 17,034 324,314,800 Rls. 40,949 $
81 1381 جمهوري چک 820150 -قيچي باغباني وهمانند(ازجمله قيچي براي بريدن گوشت پرندگان )كه بايكدست كارمي كند, 7,079 316,135,985 Rls. 39,916 $
82 1381 جمهوري چک 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 27,701 311,167,560 Rls. 39,289 $
83 1381 جمهوري چک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,319 303,066,136 Rls. 38,266 $
84 1381 جمهوري چک 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 4,558 294,037,583 Rls. 37,126 $
85 1381 جمهوري چک 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 26,341 280,434,945 Rls. 35,409 $
86 1381 جمهوري چک 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 13,846 277,255,878 Rls. 35,007 $
87 1381 جمهوري چک 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 1,328 264,768,654 Rls. 33,431 $
88 1381 جمهوري چک 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 55 262,435,405 Rls. 33,136 $
89 1381 جمهوري چک 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 26,040 261,582,203 Rls. 37,132 $
90 1381 جمهوري چک 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,609 257,852,409 Rls. 32,557 $
91 1381 جمهوري چک 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 1,500 237,703,511 Rls. 30,013 $
92 1381 جمهوري چک 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 1,625 233,602,180 Rls. 29,495 $
93 1381 جمهوري چک 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,200 230,174,191 Rls. 29,062 $
94 1381 جمهوري چک 900840 - دستگاه بزرگ يا كوچك كردن عكس (غيرازدستگاههاي سينماتوگرافي ) 1,870 225,868,010 Rls. 28,519 $
95 1381 جمهوري چک 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 5,160 223,580,687 Rls. 28,230 $
96 1381 جمهوري چک 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 43,000 214,228,811 Rls. 27,049 $
97 1381 جمهوري چک 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 500 214,002,592 Rls. 27,021 $
98 1381 جمهوري چک 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 4,144 202,950,060 Rls. 25,625 $
99 1381 جمهوري چک 400940 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باسايرمواد,بدون ملحقات 1,843 191,522,634 Rls. 24,182 $
100 1381 جمهوري چک 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 24,993 186,840,561 Rls. 23,591 $
101 1381 جمهوري چک 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 20,000 180,676,321 Rls. 22,813 $
102 1381 جمهوري چک 701329 --ليوان (غيرازكريستال سرب دار), 16,399 173,251,316 Rls. 21,875 $
103 1381 جمهوري چک 842099 --اجزاءوقطعات ماشينهاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,100 165,391,860 Rls. 20,883 $
104 1381 جمهوري چک 722920 -مفتول ازفولادسيليكومنگنز, 20,016 164,082,064 Rls. 20,717 $
105 1381 جمهوري چک 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 1,315 160,634,972 Rls. 20,282 $
106 1381 جمهوري چک 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 873 156,467,979 Rls. 19,756 $
107 1381 جمهوري چک 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 1,875 156,136,473 Rls. 19,714 $
108 1381 جمهوري چک 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 24,050 146,931,448 Rls. 18,552 $
109 1381 جمهوري چک 820530 -رنده ,اسكنه ,مغاروابزارهاي برنده همانندبراي كارروي چوب , 4,092 143,463,521 Rls. 18,114 $
110 1381 جمهوري چک 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 10,260 141,751,569 Rls. 17,899 $
111 1381 جمهوري چک 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 5,863 137,356,158 Rls. 17,343 $
112 1381 جمهوري چک 740990 -صفحه ,ورق ونوار,از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,به ضخامت بي از15/0mm, 499 128,513,008 Rls. 16,226 $
113 1381 جمهوري چک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 3,759 125,892,454 Rls. 15,896 $
114 1381 جمهوري چک 842410 -دستگاههاي آت نشان 2,100 124,906,938 Rls. 15,771 $
115 1381 جمهوري چک 841382 --بالابرهاي آبگونها 800 117,730,528 Rls. 14,865 $
116 1381 جمهوري چک 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 17,600 112,637,522 Rls. 14,222 $
117 1381 جمهوري چک 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,800 111,485,325 Rls. 14,076 $
118 1381 جمهوري چک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 7,375 110,704,421 Rls. 13,978 $
119 1381 جمهوري چک 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ازجمله الماس شيشه بري ), 2,994 108,296,858 Rls. 13,675 $
120 1381 جمهوري چک 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 190 108,262,416 Rls. 13,669 $
121 1381 جمهوري چک 681410 -صفحه ,ورق ونوارازميكاي فشرده يادوباره ساخته شده , 828 103,778,065 Rls. 13,103 $
122 1381 جمهوري چک 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 695 103,670,985 Rls. 13,090 $
123 1381 جمهوري چک 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,703 99,435,952 Rls. 12,555 $
124 1381 جمهوري چک 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 1,220 94,077,930 Rls. 11,879 $
125 1381 جمهوري چک 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 9,900 93,584,810 Rls. 11,816 $
126 1381 جمهوري چک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 250 91,924,342 Rls. 11,607 $
127 1381 جمهوري چک 820540 - آچارپيچ گوشتي , 1,918 89,755,374 Rls. 11,332 $
128 1381 جمهوري چک 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,500 89,602,676 Rls. 11,313 $
129 1381 جمهوري چک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 43 86,767,105 Rls. 10,956 $
130 1381 جمهوري چک 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 7,000 82,286,622 Rls. 10,390 $
131 1381 جمهوري چک 820160 -قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچي هاي همانندكه بادودست كارمي كنند, 3,263 78,031,550 Rls. 9,852 $
132 1381 جمهوري چک 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 54 73,319,521 Rls. 9,258 $
133 1381 جمهوري چک 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 10 71,556,878 Rls. 9,035 $
134 1381 جمهوري چک 700210 -گلوله ازشيشه ,كارشده , 3,000 68,880,623 Rls. 8,697 $
135 1381 جمهوري چک 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 411 68,168,607 Rls. 8,607 $
136 1381 جمهوري چک 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 165 68,088,748 Rls. 8,597 $
137 1381 جمهوري چک 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 12,800 62,433,789 Rls. 7,883 $
138 1381 جمهوري چک 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 187 59,913,359 Rls. 7,565 $
139 1381 جمهوري چک 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 500 58,668,044 Rls. 7,408 $
140 1381 جمهوري چک 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 967 57,957,591 Rls. 7,318 $
141 1381 جمهوري چک 844312 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,تغذيه شده باورق ,ازنو ع دفتري 3,600 55,916,884 Rls. 7,060 $
142 1381 جمهوري چک 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 9,000 52,670,033 Rls. 6,650 $
143 1381 جمهوري چک 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 17,700 51,856,102 Rls. 6,548 $
144 1381 جمهوري چک 846920 -ماشينهاي تحرير,برقي ,(غيرازماشينهاي تحريراتوماتيك ,ياچاپگرهاي مشمول رديف 8471) 655 51,437,850 Rls. 6,495 $
145 1381 جمهوري چک 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 5,800 51,396,497 Rls. 6,489 $
146 1381 جمهوري چک 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 279 48,445,631 Rls. 6,117 $
147 1381 جمهوري چک 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 6 47,530,626 Rls. 6,001 $
148 1381 جمهوري چک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,800 44,100,889 Rls. 5,568 $
149 1381 جمهوري چک 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,480 43,526,595 Rls. 5,495 $
150 1381 جمهوري چک 731413 --نوارهاي بي سروتورباف براي ماشين آلات از آهن ياازفولاد,(غيرازفولادزنگ نزن ), 612 40,788,608 Rls. 5,150 $
151 1381 جمهوري چک 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 700 40,566,016 Rls. 5,122 $
152 1381 جمهوري چک 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 5 39,109,633 Rls. 4,938 $
153 1381 جمهوري چک 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده , 16 37,791,688 Rls. 4,772 $
154 1381 جمهوري چک 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 10 35,293,961 Rls. 4,456 $
155 1381 جمهوري چک 900211 -- عدسي شيئي سوارشده ,ازهرماده ,براي دوربين عكاسي ,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ وكوچك كردن 196 33,862,923 Rls. 4,275 $
156 1381 جمهوري چک 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 40,000 33,556,415 Rls. 4,237 $
157 1381 جمهوري چک 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicuder(drac)كپي برداري كارت پانچ كننده يابستن كارت 35 32,256,407 Rls. 4,073 $
158 1381 جمهوري چک 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 1 30,361,361 Rls. 3,834 $
159 1381 جمهوري چک 681310 -لنت وبالشتك ترمزازپنبه نسوزياازسايرموادمعدني , 14 28,996,805 Rls. 3,661 $
160 1381 جمهوري چک 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,750 28,752,935 Rls. 3,630 $
161 1381 جمهوري چک 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 2,750 28,752,935 Rls. 3,630 $
162 1381 جمهوري چک 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,750 28,752,935 Rls. 3,630 $
163 1381 جمهوري چک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 33 28,231,869 Rls. 3,565 $
164 1381 جمهوري چک 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50%گرافيت ياديگركربن ها, 675 27,119,138 Rls. 3,424 $
165 1381 جمهوري چک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 20 26,655,082 Rls. 3,366 $
166 1381 جمهوري چک 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 10,000 26,335,017 Rls. 3,325 $
167 1381 جمهوري چک 721190 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mmغيرمذكور(همچنين فقطنوردشده ) 3,124 25,662,817 Rls. 3,240 $
168 1381 جمهوري چک 820210 -اره دستي , 668 23,924,541 Rls. 3,021 $
169 1381 جمهوري چک 540232 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,بااندازه هرنخ يك لاي آن بي از50تكس غيرخرده فروشي 122 23,501,031 Rls. 2,967 $
170 1381 جمهوري چک 851660 - كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جو آورنده آب ,سرخ 1,125 22,091,268 Rls. 2,789 $
171 1381 جمهوري چک 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 50 21,969,994 Rls. 2,774 $
172 1381 جمهوري چک 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 964 21,136,224 Rls. 2,669 $
173 1381 جمهوري چک 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 1,780 18,619,671 Rls. 2,351 $
174 1381 جمهوري چک 732111 --وسائل خوراك پزي ,خوراك گرم كن ,باسوخت گازي ,,,,از آهن ياازفولاد, 110 18,327,143 Rls. 2,314 $
175 1381 جمهوري چک 731590 --اجزاءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده از آهن ياازفولاد, 511 16,901,986 Rls. 2,134 $
176 1381 جمهوري چک 821000 وسائل مكانيكي دستي ,بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه براي غذايانوشابه بكارمي روند, 1,077 16,340,945 Rls. 2,063 $
177 1381 جمهوري چک 650610 -پوش هاي ايمني سر, 200 13,948,290 Rls. 1,761 $
178 1381 جمهوري چک 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,800 13,536,921 Rls. 1,709 $
179 1381 جمهوري چک 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 135 13,478,702 Rls. 1,702 $
180 1381 جمهوري چک 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 204 12,298,513 Rls. 1,553 $
181 1381 جمهوري چک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 4,100 10,777,016 Rls. 1,361 $
182 1381 جمهوري چک 820140 -تبروتيشه ,دهره وابزارهاي برنده همانند, 570 9,598,482 Rls. 1,212 $
183 1381 جمهوري چک 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50 8,389,671 Rls. 1,059 $
184 1381 جمهوري چک 821193 --كارد(غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت ), 40 8,221,975 Rls. 1,038 $
185 1381 جمهوري چک 820830 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي وسائل آشپزخانه كه براي غذامورداستفاده قرارمي گيرند, 142 7,180,263 Rls. 907 $
186 1381 جمهوري چک 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 30 5,176,151 Rls. 654 $
187 1381 جمهوري چک 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 590 4,579,318 Rls. 578 $
188 1381 جمهوري چک 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 120 4,493,214 Rls. 567 $
189 1381 جمهوري چک 901780 - ساير آلات 280 4,175,964 Rls. 527 $
190 1381 جمهوري چک 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 335 4,096,539 Rls. 517 $
191 1381 جمهوري چک 820330 -قيچي هاي فلزبروابزارهاي دستي همانند, 50 3,833,236 Rls. 484 $
192 1381 جمهوري چک 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 1 3,145,188 Rls. 397 $
193 1381 جمهوري چک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1 2,865,855 Rls. 362 $
194 1381 جمهوري چک 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر مذكورنباشد 1 2,502,977 Rls. 316 $
195 1381 جمهوري چک 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 380 2,493,913 Rls. 315 $
196 1381 جمهوري چک 820840 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كشاورزي ,باغباني وگلكاري , 92 1,985,267 Rls. 251 $
197 1381 جمهوري چک 820220 -تيغه اره نواري , 221 1,179,265 Rls. 149 $
مجموع کل
268,594,702,306 ريال
مجموع کل
34,549,061 دلار
[1]