آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سن مارينو 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 138,745 3,517,385,150 Rls. 503,821 $
مجموع کل
3,517,385,150 ريال
مجموع کل
503,821 دلار
[1]