آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سنگاپور 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 696,192,006 1,338,827,970,078 Rls. 177,960,878 $
2 1381 سنگاپور 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 5,174,706 222,545,477,177 Rls. 28,099,179 $
3 1381 سنگاپور 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني يا تلگرافي 36,140 129,335,510,803 Rls. 16,330,241 $
4 1381 سنگاپور 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 6,518,174 61,479,743,944 Rls. 7,762,594 $
5 1381 سنگاپور 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 307,246 55,097,703,607 Rls. 6,956,780 $
6 1381 سنگاپور 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 3 43,914,562,280 Rls. 5,544,768 $
7 1381 سنگاپور 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 55,797 39,112,236,266 Rls. 4,938,415 $
8 1381 سنگاپور 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 4,090,520 29,728,551,738 Rls. 3,753,605 $
9 1381 سنگاپور 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 100,652 29,187,917,619 Rls. 3,685,346 $
10 1381 سنگاپور 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 1,849,822 25,278,502,410 Rls. 3,191,730 $
11 1381 سنگاپور 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 988 23,339,783,208 Rls. 2,946,942 $
12 1381 سنگاپور 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 2,412,720 15,166,834,902 Rls. 1,915,003 $
13 1381 سنگاپور 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 145,215 14,940,567,344 Rls. 1,886,436 $
14 1381 سنگاپور 760900 لوازم واتصالات لوله كشي از آلومينيوم , 44,149 14,030,019,347 Rls. 1,771,467 $
15 1381 سنگاپور 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 829,920 12,298,940,120 Rls. 1,552,896 $
16 1381 سنگاپور 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 1,438,307 11,201,774,447 Rls. 1,414,366 $
17 1381 سنگاپور 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 397,383 10,091,499,090 Rls. 1,274,179 $
18 1381 سنگاپور 852713 --گيرنده هاي پخ راديوئي توام شده با وسايل ضبط يا پخ صوت 325,455 9,515,960,856 Rls. 1,201,509 $
19 1381 سنگاپور 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 120,081 9,303,210,794 Rls. 1,174,648 $
20 1381 سنگاپور 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 14,547 8,809,608,178 Rls. 1,112,325 $
21 1381 سنگاپور 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات غيرهيدروليزه 739,120 8,754,844,330 Rls. 1,154,464 $
22 1381 سنگاپور 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 3,948 8,717,486,094 Rls. 1,100,693 $
23 1381 سنگاپور 761610 -ميخ ,ميخ سرپهن ,ميخ دوپا,پيچ ,پيچ مهره خور,مهره ,,,از آلومينيوم , 15,923 8,117,467,050 Rls. 1,024,932 $
24 1381 سنگاپور 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 1,076,400 7,940,744,237 Rls. 1,207,811 $
25 1381 سنگاپور 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 18,453 7,935,695,971 Rls. 1,001,982 $
26 1381 سنگاپور 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 582,219 7,250,782,037 Rls. 915,503 $
27 1381 سنگاپور 848130 -شيريكطرفه , 5,996 7,228,980,583 Rls. 912,750 $
28 1381 سنگاپور 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,215 7,116,492,908 Rls. 898,547 $
29 1381 سنگاپور 291735 --انيدريد فتاليك 1,491,000 6,899,372,439 Rls. 871,132 $
30 1381 سنگاپور 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 68,460 6,501,524,311 Rls. 820,900 $
31 1381 سنگاپور 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 51,289 6,314,846,087 Rls. 797,329 $
32 1381 سنگاپور 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه تركيب تكنولوژي دوقطبي (ralopib)و(soM)بدست م 19,550 6,165,027,599 Rls. 778,411 $
33 1381 سنگاپور 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,147,245 6,056,110,309 Rls. 955,517 $
34 1381 سنگاپور 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 120,509 5,842,577,763 Rls. 737,699 $
35 1381 سنگاپور 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 523,200 5,802,392,431 Rls. 732,624 $
36 1381 سنگاپور 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 51,136 5,479,214,863 Rls. 713,804 $
37 1381 سنگاپور 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 5,488 5,360,434,496 Rls. 676,822 $
38 1381 سنگاپور 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 27,658 5,135,857,994 Rls. 648,467 $
39 1381 سنگاپور 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 61,021 5,134,665,094 Rls. 648,316 $
40 1381 سنگاپور 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,605 5,084,376,905 Rls. 641,967 $
41 1381 سنگاپور 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 5,240 4,978,302,170 Rls. 628,574 $
42 1381 سنگاپور 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 10,921 4,649,431,933 Rls. 587,049 $
43 1381 سنگاپور 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 5,286 4,589,639,124 Rls. 579,500 $
44 1381 سنگاپور 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 753 4,064,394,844 Rls. 530,942 $
45 1381 سنگاپور 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 13,090 4,060,819,718 Rls. 512,731 $
46 1381 سنگاپور 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 698,470 4,014,494,866 Rls. 506,881 $
47 1381 سنگاپور 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 23,371 3,912,520,651 Rls. 494,006 $
48 1381 سنگاپور 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 102,478 3,706,852,657 Rls. 468,036 $
49 1381 سنگاپور 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 264,050 3,524,271,351 Rls. 444,984 $
50 1381 سنگاپور 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1,987 3,393,502,671 Rls. 428,473 $
51 1381 سنگاپور 291719 --اسيدهاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 440,000 3,326,138,083 Rls. 419,966 $
52 1381 سنگاپور 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 41,771 3,289,547,714 Rls. 415,347 $
53 1381 سنگاپور 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 12,207 3,274,088,223 Rls. 413,395 $
54 1381 سنگاپور 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 41,160 3,204,286,489 Rls. 404,582 $
55 1381 سنگاپور 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 15,500 3,172,879,362 Rls. 400,616 $
56 1381 سنگاپور 847960 -خنك كن هاي تبخيري هوا(srelooc ria evitaropavE). 25,282 2,992,211,172 Rls. 377,805 $
57 1381 سنگاپور 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 6,044 2,945,088,736 Rls. 371,854 $
58 1381 سنگاپور 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 500 1,866 2,938,252,164 Rls. 370,991 $
59 1381 سنگاپور 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 389,503 2,891,780,101 Rls. 365,124 $
60 1381 سنگاپور 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 6,483 2,891,494,726 Rls. 365,088 $
61 1381 سنگاپور 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 218,400 2,860,685,283 Rls. 361,196 $
62 1381 سنگاپور 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,220 2,646,798,840 Rls. 334,192 $
63 1381 سنگاپور 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 180,000 2,499,026,713 Rls. 315,533 $
64 1381 سنگاپور 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 18,847 2,484,443,912 Rls. 313,692 $
65 1381 سنگاپور 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكهاي مغناطيسي ),كه درجاي ديگر مذكور نباشد 55,058 2,447,207,419 Rls. 308,989 $
66 1381 سنگاپور 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 587,134 2,392,223,242 Rls. 518,660 $
67 1381 سنگاپور 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 21,283 2,374,988,727 Rls. 299,872 $
68 1381 سنگاپور 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 150,716 2,327,074,228 Rls. 293,823 $
69 1381 سنگاپور 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 20,675 2,326,148,429 Rls. 293,706 $
70 1381 سنگاپور 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 10,560 2,216,032,603 Rls. 279,802 $
71 1381 سنگاپور 291612 --استرهاي اسيداكريليك 288,000 2,188,140,323 Rls. 276,280 $
72 1381 سنگاپور 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,276 2,128,807,195 Rls. 273,644 $
73 1381 سنگاپور 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرازكارتريجهاي پيكان 11,381 2,090,432,414 Rls. 263,942 $
74 1381 سنگاپور 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 807 2,006,997,151 Rls. 253,409 $
75 1381 سنگاپور 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 9,641 1,955,847,981 Rls. 246,951 $
76 1381 سنگاپور 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 6,921 1,858,890,421 Rls. 234,708 $
77 1381 سنگاپور 900640 - دوربين عكاسي با ظهور چاپ نوري 1,352 1,802,713,321 Rls. 227,615 $
78 1381 سنگاپور 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 113,927 1,777,478,858 Rls. 224,429 $
79 1381 سنگاپور 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 2,069 1,773,620,908 Rls. 223,941 $
80 1381 سنگاپور 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 32,850 1,712,407,897 Rls. 216,213 $
81 1381 سنگاپور 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 22,476 1,607,978,977 Rls. 203,028 $
82 1381 سنگاپور 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 19,450 1,561,471,744 Rls. 197,155 $
83 1381 سنگاپور 841382 --بالابرهاي آبگونها 3,226 1,507,528,075 Rls. 190,344 $
84 1381 سنگاپور 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 4,557 1,471,084,150 Rls. 185,743 $
85 1381 سنگاپور 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 78 1,455,826,508 Rls. 183,817 $
86 1381 سنگاپور 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 157,104 1,434,659,148 Rls. 181,144 $
87 1381 سنگاپور 854213 -- نيمه هادي هاي اكسيد فلز (تكنولوژي SOM ) 1,639 1,420,139,760 Rls. 187,815 $
88 1381 سنگاپور 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 10,354 1,371,836,732 Rls. 173,211 $
89 1381 سنگاپور 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 112,000 1,349,234,886 Rls. 170,358 $
90 1381 سنگاپور 852610 - دستگاههاي رادار 330 1,338,608,131 Rls. 169,015 $
91 1381 سنگاپور 854240 مدارهاي مجتمع الكترونيك مختلط(dirbyH) 349 1,278,709,769 Rls. 161,453 $
92 1381 سنگاپور 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 16,530 1,261,686,051 Rls. 159,304 $
93 1381 سنگاپور 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 19,625 1,258,717,486 Rls. 158,926 $
94 1381 سنگاپور 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 22 1,246,536,163 Rls. 157,391 $
95 1381 سنگاپور 291714 --انيدريد مالئيك 210,000 1,236,100,000 Rls. 156,073 $
96 1381 سنگاپور 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 5,203 1,206,613,193 Rls. 152,349 $
97 1381 سنگاپور 401021 --تسمه انتقال نيرو,بدون انتهابي سروته بامقطععرضي ذوزنقه اي بامحيطبي ازmc60اماحداكثر081mc 2,950 1,200,770,210 Rls. 151,612 $
98 1381 سنگاپور 721240 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,رنگ ,ورني يااندودشده باموادپلاستيك , 455,000 1,175,753,996 Rls. 148,453 $
99 1381 سنگاپور 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 120,766 1,164,211,605 Rls. 146,996 $
100 1381 سنگاپور 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 10,019 1,160,676,849 Rls. 146,551 $
101 1381 سنگاپور 790310 -گردروي , 102,000 1,109,364,796 Rls. 140,071 $
102 1381 سنگاپور 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 9,043 1,107,895,955 Rls. 139,885 $
103 1381 سنگاپور 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 60,000 1,099,377,075 Rls. 138,810 $
104 1381 سنگاپور 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 545 1,083,695,194 Rls. 136,830 $
105 1381 سنگاپور 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 4,899 1,077,147,560 Rls. 136,003 $
106 1381 سنگاپور 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 5,544 1,037,939,404 Rls. 131,052 $
107 1381 سنگاپور 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 10,278 1,005,118,758 Rls. 126,909 $
108 1381 سنگاپور 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 5,409 1,001,213,250 Rls. 126,417 $
109 1381 سنگاپور 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 8,490 993,079,849 Rls. 125,389 $
110 1381 سنگاپور 292910 -ايزوسيانات ها 74,960 991,503,422 Rls. 125,191 $
111 1381 سنگاپور 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلومينيومي 26,552 989,999,597 Rls. 125,000 $
112 1381 سنگاپور 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 13,786 977,067,922 Rls. 128,124 $
113 1381 سنگاپور 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 14,236 972,809,031 Rls. 122,830 $
114 1381 سنگاپور 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 1,380 970,397,249 Rls. 122,525 $
115 1381 سنگاپور 853400 - مدارهاي چاپي 3,959 929,553,535 Rls. 117,367 $
116 1381 سنگاپور 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 250 894,429,119 Rls. 112,933 $
117 1381 سنگاپور 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 90,160 894,086,529 Rls. 135,069 $
118 1381 سنگاپور 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 20,000 866,545,389 Rls. 109,412 $
119 1381 سنگاپور 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي براي لحيم كاري ,,,, 26,110 865,795,313 Rls. 180,234 $
120 1381 سنگاپور 800300 ميله ,پروفيل ومفتول ازقلع, 27,318 834,131,125 Rls. 105,319 $
121 1381 سنگاپور 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 19,228 828,809,771 Rls. 104,648 $
122 1381 سنگاپور 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 692 819,001,574 Rls. 103,409 $
123 1381 سنگاپور 903210 - ترموستات 1,282 813,470,073 Rls. 102,711 $
124 1381 سنگاپور 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 172,000 810,828,158 Rls. 155,213 $
125 1381 سنگاپور 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 1,700 793,931,443 Rls. 100,244 $
126 1381 سنگاپور 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 47,000 791,444,645 Rls. 99,930 $
127 1381 سنگاپور 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 14,280 790,792,551 Rls. 99,848 $
128 1381 سنگاپور 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور),به قدرت انتشارامواج كمترازيك وات 7,021 764,694,102 Rls. 96,552 $
129 1381 سنگاپور 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 10,476 749,116,609 Rls. 94,585 $
130 1381 سنگاپور 590900 لوله براي تلمبه ولوله هاي همانندازموادنسجي ,بايابدون پوش داخلي ,حتي مسلح ياداراي ملحقات از 2,648 746,893,651 Rls. 94,305 $
131 1381 سنگاپور 852731 -- گيرنده هاي راديوئي , غيرمذكور درجاي ديگر ,توام شده بادستگاه ضبط يا پخ صوت 20,515 728,946,129 Rls. 92,039 $
132 1381 سنگاپور 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 197,778 708,071,371 Rls. 89,403 $
133 1381 سنگاپور 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 63,166 695,810,846 Rls. 87,855 $
134 1381 سنگاپور 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 4,000 684,220,000 Rls. 86,391 $
135 1381 سنگاپور 481690 -كاغذكپي وكاغذانتقال كه درجاي ديگرمذكورنباشد,صفحات افست ازكاغذ 4,600 681,355,100 Rls. 86,030 $
136 1381 سنگاپور 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 70 670,474,093 Rls. 84,656 $
137 1381 سنگاپور 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشتراز 5/6 ميليمتر 24,806 657,971,625 Rls. 83,077 $
138 1381 سنگاپور 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 53,640 655,735,323 Rls. 82,795 $
139 1381 سنگاپور 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 38,640 654,763,349 Rls. 82,672 $
140 1381 سنگاپور 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 325 648,424,061 Rls. 81,872 $
141 1381 سنگاپور 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 1,587 644,464,092 Rls. 81,371 $
142 1381 سنگاپور 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,950 633,945,857 Rls. 80,043 $
143 1381 سنگاپور 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 100,000 633,282,412 Rls. 97,321 $
144 1381 سنگاپور 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 439 614,209,370 Rls. 77,552 $
145 1381 سنگاپور 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 15,786 608,146,437 Rls. 76,786 $
146 1381 سنگاپور 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 1,755 590,016,843 Rls. 74,497 $
147 1381 سنگاپور 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 1,953 578,422,832 Rls. 73,034 $
148 1381 سنگاپور 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 5,058 565,330,668 Rls. 71,379 $
149 1381 سنگاپور 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 15,000 559,729,079 Rls. 70,673 $
150 1381 سنگاپور 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 97,500 534,745,613 Rls. 67,518 $
151 1381 سنگاپور 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 1,496 523,973,202 Rls. 91,972 $
152 1381 سنگاپور 091030 -زردچوبه 155,000 519,383,755 Rls. 65,579 $
153 1381 سنگاپور 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر آورده هابراي زدودن رنگ ياورني 48,644 492,060,035 Rls. 62,129 $
154 1381 سنگاپور 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 211 482,686,915 Rls. 60,945 $
155 1381 سنگاپور 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 945 482,027,988 Rls. 60,862 $
156 1381 سنگاپور 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 14,435 479,482,257 Rls. 60,540 $
157 1381 سنگاپور 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 4,022 473,901,588 Rls. 59,836 $
158 1381 سنگاپور 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 596 449,806,115 Rls. 56,794 $
159 1381 سنگاپور 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 29,050 448,257,635 Rls. 56,599 $
160 1381 سنگاپور 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 78,940 442,600,710 Rls. 55,884 $
161 1381 سنگاپور 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 27,391 430,419,477 Rls. 54,346 $
162 1381 سنگاپور 900211 -- عدسي شيئي سوارشده ,ازهرماده ,براي دوربين عكاسي ,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ وكوچك كردن 45 423,490,249 Rls. 53,471 $
163 1381 سنگاپور 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 54,000 417,855,778 Rls. 52,759 $
164 1381 سنگاپور 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 322 410,845,609 Rls. 51,874 $
165 1381 سنگاپور 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 48,384 409,615,595 Rls. 51,719 $
166 1381 سنگاپور 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 840 407,439,926 Rls. 51,444 $
167 1381 سنگاپور 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,861 401,613,058 Rls. 50,710 $
168 1381 سنگاپور 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,898 390,323,504 Rls. 49,283 $
169 1381 سنگاپور 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 37,900 386,823,589 Rls. 48,840 $
170 1381 سنگاپور 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 260 381,966,293 Rls. 48,228 $
171 1381 سنگاپور 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 40,320 381,396,525 Rls. 48,156 $
172 1381 سنگاپور 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولادبراي نفت ياگاز,باقطرخارجي بي از4/406mm, 41,901 380,603,305 Rls. 48,056 $
173 1381 سنگاپور 280421 -- آرگون 13,600 372,084,026 Rls. 46,980 $
174 1381 سنگاپور 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 3,913 362,354,229 Rls. 47,527 $
175 1381 سنگاپور 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 24,760 360,829,663 Rls. 45,559 $
176 1381 سنگاپور 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 1,714 344,520,174 Rls. 43,500 $
177 1381 سنگاپور 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 188 341,691,340 Rls. 43,143 $
178 1381 سنگاپور 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,095 339,958,531 Rls. 42,924 $
179 1381 سنگاپور 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند; املاح اين تركيبات 15,200 338,632,991 Rls. 42,757 $
180 1381 سنگاپور 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون - آندن ,وبه اشكال اوليه غيرمذكوردرجاي ديگر 72,000 334,130,152 Rls. 42,189 $
181 1381 سنگاپور 280410 -هيدروژن 104 331,516,780 Rls. 41,858 $
182 1381 سنگاپور 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نشده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 44,800 330,993,877 Rls. 41,792 $
183 1381 سنگاپور 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 1,900 330,143,556 Rls. 41,685 $
184 1381 سنگاپور 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 30 321,160,574 Rls. 40,551 $
185 1381 سنگاپور 282300 اكسيدهاي تيتان 1,123 319,783,175 Rls. 40,377 $
186 1381 سنگاپور 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيراز آنهائيكه چرخهاي لاستيكي دارند 2,645 319,679,019 Rls. 40,364 $
187 1381 سنگاپور 901510 - مسافت يابها 162 316,967,279 Rls. 40,021 $
188 1381 سنگاپور 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 65 311,980,380 Rls. 39,391 $
189 1381 سنگاپور 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 2,422 309,731,039 Rls. 39,108 $
190 1381 سنگاپور 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 36,000 305,672,830 Rls. 38,596 $
191 1381 سنگاپور 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 69,480 303,730,348 Rls. 38,350 $
192 1381 سنگاپور 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 2,134 289,576,887 Rls. 36,562 $
193 1381 سنگاپور 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 6,398 288,792,181 Rls. 36,464 $
194 1381 سنگاپور 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 943 278,749,029 Rls. 35,196 $
195 1381 سنگاپور 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 610 276,195,824 Rls. 34,873 $
196 1381 سنگاپور 847310 -اجزاءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469, 440 273,866,927 Rls. 34,579 $
197 1381 سنگاپور 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 8,114 273,376,493 Rls. 34,518 $
198 1381 سنگاپور 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 22 272,412,768 Rls. 34,396 $
199 1381 سنگاپور 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 2,804 271,040,379 Rls. 34,223 $
200 1381 سنگاپور 854319 -شتاب دهنده هاي ذرات (غيرازادوات نشاندن يون براي بهبودبخشيدن تقويت poD 2 267,802,175 Rls. 33,813 $
مجموع کل
2,437,205,517,245 ريال
مجموع کل
317,555,357 دلار