آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سوئيس 710812 --طلاي خام (ازجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )براي مصارف غيرپولي , 161,284 11,690,297,083,103 Rls. 1,476,047,612 $
2 1381 سوئيس 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 127,587 253,800,747,242 Rls. 34,038,112 $
3 1381 سوئيس 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 2,563,867 248,276,542,089 Rls. 31,348,048 $
4 1381 سوئيس 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 31,131 167,842,940,699 Rls. 21,509,611 $
5 1381 سوئيس 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 88,124 131,013,788,912 Rls. 17,689,695 $
6 1381 سوئيس 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 59,885 108,982,631,986 Rls. 13,836,330 $
7 1381 سوئيس 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 56,891,100 99,162,737,414 Rls. 12,520,548 $
8 1381 سوئيس 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 42,968,830 77,399,903,739 Rls. 9,772,716 $
9 1381 سوئيس 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 364,320 74,478,687,862 Rls. 9,403,887 $
10 1381 سوئيس 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 40,751 64,976,366,830 Rls. 8,204,086 $
11 1381 سوئيس 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 497,729 64,687,688,441 Rls. 8,167,638 $
12 1381 سوئيس 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 67,038 60,078,718,794 Rls. 7,585,697 $
13 1381 سوئيس 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 453,970 59,733,900,107 Rls. 7,542,159 $
14 1381 سوئيس 100510 -دانه ذرت 56,298,800 57,807,300,666 Rls. 7,298,902 $
15 1381 سوئيس 150710 -روغن خام سويا 12,823,409 56,550,485,975 Rls. 7,140,181 $
16 1381 سوئيس 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 6,710,400 53,744,401,895 Rls. 7,623,930 $
17 1381 سوئيس 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 145,823 52,794,871,189 Rls. 6,666,021 $
18 1381 سوئيس 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 761,200 52,714,903,119 Rls. 6,655,941 $
19 1381 سوئيس 293621 -- ويتامين هاي A و مشتقات آنها, مخلوط نشده 295,322 46,109,594,973 Rls. 5,848,358 $
20 1381 سوئيس 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 219,300 44,839,379,646 Rls. 6,307,207 $
21 1381 سوئيس 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 59,631 40,503,265,747 Rls. 5,114,050 $
22 1381 سوئيس 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 400,665 38,190,240,298 Rls. 4,977,274 $
23 1381 سوئيس 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 67,142 37,207,732,675 Rls. 4,697,945 $
24 1381 سوئيس 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 156,424 36,169,925,544 Rls. 4,566,910 $
25 1381 سوئيس 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 206,934 35,893,715,986 Rls. 4,532,035 $
26 1381 سوئيس 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 118,895 35,099,829,855 Rls. 4,431,797 $
27 1381 سوئيس 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 314,421 34,890,391,198 Rls. 4,405,352 $
28 1381 سوئيس 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 437,760 33,139,387,439 Rls. 4,184,266 $
29 1381 سوئيس 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 2,490,546 31,060,377,728 Rls. 3,921,764 $
30 1381 سوئيس 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 177,326 29,619,095,919 Rls. 3,739,784 $
31 1381 سوئيس 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 22,897,318 29,597,561,266 Rls. 4,798,800 $
32 1381 سوئيس 240220 -سيگار حاوي توتون 184,960 28,806,136,114 Rls. 3,637,139 $
33 1381 سوئيس 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 1,820 27,942,917,477 Rls. 3,528,147 $
34 1381 سوئيس 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 28,470 26,133,621,536 Rls. 3,299,699 $
35 1381 سوئيس 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بندي ) 4,143 25,038,744,697 Rls. 3,161,459 $
36 1381 سوئيس 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 79,340 24,242,109,834 Rls. 3,060,872 $
37 1381 سوئيس 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 142,925 24,112,862,059 Rls. 3,044,553 $
38 1381 سوئيس 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 312,845 23,791,000,000 Rls. 3,003,878 $
39 1381 سوئيس 841610 -مشعل هاي كوره براي سوخت مايع 25,306 23,074,426,248 Rls. 2,913,436 $
40 1381 سوئيس 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 7,846 22,687,512,196 Rls. 3,068,746 $
41 1381 سوئيس 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 1,220,174 22,248,897,294 Rls. 2,809,204 $
42 1381 سوئيس 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 242,587 21,816,091,716 Rls. 2,754,559 $
43 1381 سوئيس 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 180,247 21,151,278,564 Rls. 2,786,054 $
44 1381 سوئيس 120100 دانه سويا حتي خردشده 10,500,000 20,932,227,182 Rls. 2,642,958 $
45 1381 سوئيس 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 558,286 20,620,257,986 Rls. 2,603,568 $
46 1381 سوئيس 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 117,428 20,030,000,000 Rls. 2,529,043 $
47 1381 سوئيس 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط نشده , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 145,776 19,986,375,663 Rls. 2,556,322 $
48 1381 سوئيس 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 130,289 19,270,134,145 Rls. 2,433,098 $
49 1381 سوئيس 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 193,648 18,550,631,997 Rls. 2,342,252 $
50 1381 سوئيس 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 31,885 18,506,709,172 Rls. 2,356,930 $
51 1381 سوئيس 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودنشده ,حتي صيقل شده , 11,213,046 18,277,530,586 Rls. 2,307,772 $
52 1381 سوئيس 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,254 18,044,041,411 Rls. 2,278,290 $
53 1381 سوئيس 291736 --اسيدترفتاليك و املاح آن 3,630,000 17,575,435,237 Rls. 2,219,121 $
54 1381 سوئيس 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 3,155 16,735,914,518 Rls. 2,122,790 $
55 1381 سوئيس 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor dna gniwarD ) 108,536 16,620,589,234 Rls. 2,098,560 $
56 1381 سوئيس 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 40,968 16,158,068,896 Rls. 2,054,009 $
57 1381 سوئيس 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 308,284 15,556,013,886 Rls. 1,964,144 $
58 1381 سوئيس 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,019 15,106,930,280 Rls. 1,907,440 $
59 1381 سوئيس 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 10,500,000 14,680,000,000 Rls. 1,853,535 $
60 1381 سوئيس 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بندي وسايروسايل شكسته بندي 1,065 14,323,932,134 Rls. 1,808,578 $
61 1381 سوئيس 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 22,770 14,213,992,702 Rls. 1,794,696 $
62 1381 سوئيس 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 85,197 14,112,145,479 Rls. 1,785,928 $
63 1381 سوئيس 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 163,155 14,055,992,592 Rls. 1,774,746 $
64 1381 سوئيس 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 185,462 13,964,145,723 Rls. 1,763,150 $
65 1381 سوئيس 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 13,965,000 13,180,663,790 Rls. 1,664,225 $
66 1381 سوئيس 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 73,126 12,863,799,966 Rls. 1,624,217 $
67 1381 سوئيس 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 285,091 12,857,141,181 Rls. 1,623,376 $
68 1381 سوئيس 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 37,424 12,415,911,829 Rls. 1,567,666 $
69 1381 سوئيس 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 68,807 12,400,630,756 Rls. 1,565,735 $
70 1381 سوئيس 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 21,188 12,258,340,754 Rls. 1,547,770 $
71 1381 سوئيس 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 6,470 12,157,000,000 Rls. 1,534,975 $
72 1381 سوئيس 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 99,270 12,090,127,133 Rls. 1,526,531 $
73 1381 سوئيس 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 6,855,512 11,828,536,435 Rls. 1,493,502 $
74 1381 سوئيس 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كردن ,وغيره 110,701 11,223,869,817 Rls. 1,417,157 $
75 1381 سوئيس 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 47,020 11,218,919,020 Rls. 1,416,530 $
76 1381 سوئيس 293624 -- اسيد D- ياD-1 پانتوتنيك (ويتامين B 3 ياB5) و مشتقات آنها 81,830 10,996,707,219 Rls. 1,388,473 $
77 1381 سوئيس 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,585 10,853,426,909 Rls. 1,370,383 $
78 1381 سوئيس 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 392,973 10,617,586,432 Rls. 1,340,603 $
79 1381 سوئيس 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 28,921 10,392,499,182 Rls. 1,312,185 $
80 1381 سوئيس 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 6,822 10,284,995,685 Rls. 1,298,611 $
81 1381 سوئيس 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 22,565 9,675,914,643 Rls. 1,221,707 $
82 1381 سوئيس 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 3,096 9,459,846,373 Rls. 1,194,425 $
83 1381 سوئيس 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 722,049 9,203,486,218 Rls. 1,188,609 $
84 1381 سوئيس 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 111,826 9,120,115,388 Rls. 1,235,813 $
85 1381 سوئيس 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 9,853 8,888,352,531 Rls. 1,182,060 $
86 1381 سوئيس 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 8,800 8,723,571,494 Rls. 1,101,461 $
87 1381 سوئيس 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 130,232 8,721,038,076 Rls. 1,101,141 $
88 1381 سوئيس 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 3,676,380 8,532,307,484 Rls. 1,077,311 $
89 1381 سوئيس 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچه به عرض حداكثر30سانتي متر 29,520 8,511,397,852 Rls. 1,074,673 $
90 1381 سوئيس 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 1,100 8,376,430,188 Rls. 1,057,630 $
91 1381 سوئيس 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 23,128 8,376,173,859 Rls. 1,057,597 $
92 1381 سوئيس 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 29,535 8,349,120,491 Rls. 1,054,181 $
93 1381 سوئيس 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 21,792 8,082,980,824 Rls. 1,039,158 $
94 1381 سوئيس 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 362,525 8,046,448,833 Rls. 1,024,635 $
95 1381 سوئيس 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 112,356 7,789,538,710 Rls. 983,526 $
96 1381 سوئيس 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 5,239 7,718,647,073 Rls. 974,576 $
97 1381 سوئيس 871390 -صندلي چرخدارمعلولين كه باموتوريابه نحوديگري باعمل مكانيكي رانده مي شود, 7,811 7,706,064,310 Rls. 972,988 $
98 1381 سوئيس 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 18,460 7,665,736,360 Rls. 967,896 $
99 1381 سوئيس 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 2,733 7,650,972,625 Rls. 979,141 $
100 1381 سوئيس 910229 --ساعت مچي ,حتي بايك زمان شمار,غيربرقي ياباكوك خودكار(غيرازباقاب ازفلزات گرانبهايارو 1,447 7,632,270,720 Rls. 963,671 $
101 1381 سوئيس 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 339,500 7,397,342,432 Rls. 934,006 $
102 1381 سوئيس 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 61,023 7,392,168,197 Rls. 933,355 $
103 1381 سوئيس 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 406,027 7,307,861,481 Rls. 922,712 $
104 1381 سوئيس 902121 -- دندانهاي مصنوعي 2,089 7,248,931,885 Rls. 915,269 $
105 1381 سوئيس 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 21,753 7,176,127,753 Rls. 906,077 $
106 1381 سوئيس 293229 -- لاكتون ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 3,860 7,157,206,051 Rls. 903,687 $
107 1381 سوئيس 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 1,617,754 7,143,457,863 Rls. 901,952 $
108 1381 سوئيس 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 2,348 7,125,241,706 Rls. 899,652 $
109 1381 سوئيس 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 7,839 6,927,709,834 Rls. 874,710 $
110 1381 سوئيس 380840 - گندزداها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 48,131 6,885,442,476 Rls. 869,373 $
111 1381 سوئيس 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 23,950 6,827,909,836 Rls. 862,110 $
112 1381 سوئيس 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 4,116 6,779,767,985 Rls. 872,238 $
113 1381 سوئيس 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 77,850 6,717,355,463 Rls. 848,151 $
114 1381 سوئيس 845121 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر10كيلوگرم شستني خشك 17,568 6,445,455,028 Rls. 813,820 $
115 1381 سوئيس 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 145,200 6,265,209,600 Rls. 791,062 $
116 1381 سوئيس 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 7,749 6,261,188,708 Rls. 790,554 $
117 1381 سوئيس 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 34,555 6,252,052,602 Rls. 903,526 $
118 1381 سوئيس 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 184,532 6,243,713,061 Rls. 788,349 $
119 1381 سوئيس 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 56,990 6,125,702,194 Rls. 838,019 $
120 1381 سوئيس 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,575 6,111,194,371 Rls. 771,615 $
121 1381 سوئيس 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 312,750 5,999,914,487 Rls. 848,855 $
122 1381 سوئيس 490700 تمبرپستي ,تمبرمالياتي وهمانند,باطل نشده ,رايج ياتهيه شده براي آنكه بعدادركشورمقصدرايج شود 2,000 5,955,050,130 Rls. 751,900 $
123 1381 سوئيس 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 11,675 5,945,892,225 Rls. 750,745 $
124 1381 سوئيس 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 497,185 5,875,703,905 Rls. 741,882 $
125 1381 سوئيس 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,904 5,753,874,962 Rls. 726,499 $
126 1381 سوئيس 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 27,722 5,668,850,422 Rls. 715,763 $
127 1381 سوئيس 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 10,035 5,567,480,844 Rls. 702,964 $
128 1381 سوئيس 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 960,000 5,539,305,019 Rls. 699,407 $
129 1381 سوئيس 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 27,495 5,479,526,076 Rls. 691,858 $
130 1381 سوئيس 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام emahtraC ), خام 1,000,000 5,451,090,000 Rls. 688,269 $
131 1381 سوئيس 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 238,161 5,204,822,605 Rls. 657,175 $
132 1381 سوئيس 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 706,800 5,201,162,896 Rls. 743,704 $
133 1381 سوئيس 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 15,977 5,130,836,983 Rls. 647,833 $
134 1381 سوئيس 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 8,022 5,066,834,655 Rls. 649,028 $
135 1381 سوئيس 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براساس اين مواد,موادرنگي سردانه TNADROMوفراورده ها 39,425 5,039,059,353 Rls. 636,246 $
136 1381 سوئيس 540249 --نخ يك لاازسنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 75,196 4,997,073,182 Rls. 630,945 $
137 1381 سوئيس 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 1,103 4,993,647,509 Rls. 655,325 $
138 1381 سوئيس 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 169,630 4,983,611,556 Rls. 635,249 $
139 1381 سوئيس 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 308,739 4,946,926,793 Rls. 624,612 $
140 1381 سوئيس 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 41,140 4,904,192,755 Rls. 619,216 $
141 1381 سوئيس 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 8,420 4,808,799,364 Rls. 607,172 $
142 1381 سوئيس 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 4,230 4,778,082,172 Rls. 603,294 $
143 1381 سوئيس 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 1,471 4,627,206,994 Rls. 584,243 $
144 1381 سوئيس 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 2,563 4,590,300,315 Rls. 579,583 $
145 1381 سوئيس 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 6,105 4,570,284,523 Rls. 577,055 $
146 1381 سوئيس 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد 58,725 4,554,793,607 Rls. 577,785 $
147 1381 سوئيس 293622 -- ويتامين B 1 و مشتقات آن , مخلوط نشده 23,340 4,528,431,970 Rls. 571,771 $
148 1381 سوئيس 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 66,301 4,470,377,269 Rls. 564,441 $
149 1381 سوئيس 293500 سولفوناميدها 10,550 4,452,907,588 Rls. 562,237 $
150 1381 سوئيس 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور برقي 13,270 4,401,005,172 Rls. 555,683 $
151 1381 سوئيس 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 373,275 4,386,666,248 Rls. 553,871 $
152 1381 سوئيس 400220 - كائوچوي بوتادين 315,961 4,364,311,881 Rls. 551,050 $
153 1381 سوئيس 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 188,347 4,240,201,382 Rls. 535,379 $
154 1381 سوئيس 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 101,856 4,211,895,343 Rls. 531,805 $
155 1381 سوئيس 844110 -ماشينهاي بر 74,590 4,198,436,213 Rls. 530,106 $
156 1381 سوئيس 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 13,290 4,143,172,212 Rls. 523,127 $
157 1381 سوئيس 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 2,022 4,083,261,835 Rls. 515,563 $
158 1381 سوئيس 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 39,900 4,057,100,261 Rls. 661,305 $
159 1381 سوئيس 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;سايراستروئيدهاي مورداستفاده هورموني , 4,162 4,017,621,490 Rls. 507,275 $
160 1381 سوئيس 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامقوا 580,920 3,929,400,771 Rls. 496,136 $
161 1381 سوئيس 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,064 3,904,287,326 Rls. 492,965 $
162 1381 سوئيس 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 95,657 3,903,828,258 Rls. 492,908 $
163 1381 سوئيس 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,وغيره 29,991 3,874,312,658 Rls. 489,181 $
164 1381 سوئيس 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 50,099 3,844,046,478 Rls. 485,359 $
165 1381 سوئيس 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 3,817 3,838,607,913 Rls. 484,672 $
166 1381 سوئيس 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 20,759 3,811,546,101 Rls. 481,256 $
167 1381 سوئيس 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 3,563 3,747,600,306 Rls. 473,182 $
168 1381 سوئيس 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 10,625 3,643,746,095 Rls. 460,068 $
169 1381 سوئيس 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 2,590 3,595,079,285 Rls. 453,923 $
170 1381 سوئيس 844841 --ماكو 1,465 3,413,231,074 Rls. 430,963 $
171 1381 سوئيس 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 499,320 3,396,171,000 Rls. 428,809 $
172 1381 سوئيس 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 298,650 3,387,065,130 Rls. 427,660 $
173 1381 سوئيس 846510 -ماشين هائي كه انوا ع مختلف عمليات ماشين كاري رابدون تعويض ابزارهاانجام ميدهند 3,885 3,334,853,541 Rls. 421,067 $
174 1381 سوئيس 293359 --تركيبات داراي حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده يانشده )ياحلقه پي پر آزين ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 3,000 3,313,776,118 Rls. 418,406 $
175 1381 سوئيس 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 121,030 3,274,733,384 Rls. 413,475 $
176 1381 سوئيس 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 113,930 3,268,790,615 Rls. 412,727 $
177 1381 سوئيس 370220 -فيلم عكاسي باخصوصيت ظهوروچاپ فوري ,به صورت رول , عكسبرداري نشده 17,116 3,244,009,059 Rls. 409,597 $
178 1381 سوئيس 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 114,181 3,231,093,749 Rls. 407,967 $
179 1381 سوئيس 040221 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1درصدباشد,شيرين نشده 46,344 3,218,501,914 Rls. 406,377 $
180 1381 سوئيس 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,193 3,210,326,685 Rls. 405,345 $
181 1381 سوئيس 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,126 3,197,330,757 Rls. 403,703 $
182 1381 سوئيس 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 1,606 3,194,084,260 Rls. 403,293 $
183 1381 سوئيس 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,792 3,190,383,328 Rls. 402,825 $
184 1381 سوئيس 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,184 3,166,783,474 Rls. 399,846 $
185 1381 سوئيس 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,838 3,127,129,473 Rls. 407,444 $
186 1381 سوئيس 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 7,534 3,048,652,908 Rls. 384,930 $
187 1381 سوئيس 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 504,000 3,044,803,230 Rls. 384,445 $
188 1381 سوئيس 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 20,459 3,043,440,377 Rls. 384,272 $
189 1381 سوئيس 870590 -سايروسايطنقليه موتوري بامصارف خاص (مثلاكاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايطنقليه ازكارافتاده ) 10,000 3,041,405,237 Rls. 384,016 $
190 1381 سوئيس 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 1,963 2,997,789,079 Rls. 378,509 $
191 1381 سوئيس 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 51,102 2,974,854,565 Rls. 375,613 $
192 1381 سوئيس 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 12,805 2,953,809,472 Rls. 372,956 $
193 1381 سوئيس 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 43,240 2,885,338,622 Rls. 364,311 $
194 1381 سوئيس 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 22,620 2,855,896,314 Rls. 360,591 $
195 1381 سوئيس 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 346 2,839,456,700 Rls. 358,518 $
196 1381 سوئيس 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 1,973,491 2,837,012,903 Rls. 358,209 $
197 1381 سوئيس 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 24,840 2,742,697,978 Rls. 346,301 $
198 1381 سوئيس 293369 15/04/1377-- تركيبات داراي ساختار يك حلقه تري آزين متراكم نشده desufnU() 2,510 2,730,576,622 Rls. 344,769 $
199 1381 سوئيس 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 8,070 2,726,697,813 Rls. 347,662 $
200 1381 سوئيس 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 3,044 2,717,051,404 Rls. 343,062 $
مجموع کل
15,311,582,387,750 ريال
مجموع کل
1,940,733,245 دلار