آمار کل " واردات از" کشور "سورينام" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سورينام 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 35,560 494,913,014 Rls. 62,490 $
2 1381 سورينام 292910 -ايزوسيانات ها 19,500 252,655,880 Rls. 31,901 $
مجموع کل
747,568,894 ريال
مجموع کل
94,391 دلار
[1]