آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سيشل 030349 --تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 6,292,700 38,977,722,409 Rls. 4,921,432 $
2 1381 سيشل 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 373,000 1,555,137,056 Rls. 196,355 $
3 1381 سيشل 150420 -چربي , روغن و اجزاء آن ها از ماهي باستثناي روغن جگرماهي 100,000 464,097,694 Rls. 58,598 $
مجموع کل
40,996,957,159 ريال
مجموع کل
5,176,385 دلار
[1]