آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 عراق 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 3,610,810 33,136,955,017 Rls. 4,191,119 $
2 1381 عراق 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 14,316,080 23,800,641,340 Rls. 3,016,372 $
3 1381 عراق 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 750,674 12,833,361,419 Rls. 1,620,375 $
4 1381 عراق 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 866,980 7,616,728,913 Rls. 967,491 $
5 1381 عراق 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 125,000 5,685,936,487 Rls. 717,922 $
6 1381 عراق 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 247,050 4,558,798,458 Rls. 575,605 $
7 1381 عراق 740400 قراضه وضايعات مس , 313,810 4,393,920,894 Rls. 554,789 $
8 1381 عراق 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 75,200 3,640,960,743 Rls. 496,717 $
9 1381 عراق 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 234,200 3,534,291,016 Rls. 446,248 $
10 1381 عراق 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 1,173,570 3,252,836,861 Rls. 410,712 $
11 1381 عراق 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 81,800 3,242,943,435 Rls. 409,462 $
12 1381 عراق 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 87,666 2,841,643,471 Rls. 358,792 $
13 1381 عراق 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 21,566 1,556,170,553 Rls. 196,486 $
14 1381 عراق 841340 -تلمبه هاي بتون 132,800 1,472,492,632 Rls. 185,921 $
15 1381 عراق 960910 -مدادومدادرنگي ,بامغزي داراي غلاف سخت , 92,066 1,265,922,727 Rls. 159,837 $
16 1381 عراق 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 1,146,680 1,209,331,434 Rls. 152,699 $
17 1381 عراق 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 225,450 1,201,821,653 Rls. 153,689 $
18 1381 عراق 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 23,000 1,033,011,087 Rls. 173,335 $
19 1381 عراق 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 33,074 995,906,701 Rls. 131,506 $
20 1381 عراق 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 147,425 948,916,469 Rls. 119,808 $
21 1381 عراق 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 82,700 805,880,538 Rls. 101,754 $
22 1381 عراق 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 52,500 781,727,037 Rls. 98,703 $
23 1381 عراق 960820 -قلم وقلمهاي علامتگذاري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل , 21,940 704,042,904 Rls. 88,897 $
24 1381 عراق 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 64,060 687,280,343 Rls. 86,777 $
25 1381 عراق 848130 -شيريكطرفه , 114,468 655,988,156 Rls. 82,827 $
26 1381 عراق 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 108,250 595,228,218 Rls. 75,155 $
27 1381 عراق 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 31,120 580,382,486 Rls. 73,277 $
28 1381 عراق 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انباره ها;قوه ها و باطري هاي مصرف شده و غيره 871,760 482,053,414 Rls. 60,866 $
29 1381 عراق 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 8,800 463,629,322 Rls. 58,538 $
30 1381 عراق 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 45,375 459,097,608 Rls. 57,967 $
31 1381 عراق 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,000 457,284,848 Rls. 57,738 $
32 1381 عراق 960840 -مدادهاي خودكار, 18,216 427,054,879 Rls. 53,920 $
33 1381 عراق 550969 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره آكريليك يامد آكريليك ,غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي 20,385 420,615,936 Rls. 53,108 $
34 1381 عراق 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 28,790 401,863,235 Rls. 50,739 $
35 1381 عراق 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 46,880 346,270,860 Rls. 60,146 $
36 1381 عراق 551130 -نخ ازالياف غيريكسره مصنوعي , آماده شده براي خرده فروشي , 16,650 344,788,268 Rls. 43,534 $
37 1381 عراق 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء بنف ,بخارجيوه ياسديم 26,157 336,495,645 Rls. 120,990 $
38 1381 عراق 843142 --تيغه هاي بولدوزرياانگلدوزرمشمول شماره 8429 20,700 328,755,130 Rls. 41,507 $
39 1381 عراق 321310 - رنگ ها بصورت مجموعه 13,880 328,673,484 Rls. 41,499 $
40 1381 عراق 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 399,250 319,441,011 Rls. 42,627 $
41 1381 عراق 853932 --لامپ هاي بخار جيوه ياسديم ;لامپ هالوژنورفلزي 8,572 316,129,869 Rls. 39,913 $
42 1381 عراق 960321 --مسواك دندان , 40,692 307,849,478 Rls. 38,870 $
43 1381 عراق 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 11,262 299,973,100 Rls. 37,875 $
44 1381 عراق 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 9,975 277,234,860 Rls. 37,869 $
45 1381 عراق 852110 -دستگاه ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)ازنو ع نوارمغناطيسي 9,200 268,752,839 Rls. 33,933 $
46 1381 عراق 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 7,235 264,874,082 Rls. 33,444 $
47 1381 عراق 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 4,725 263,762,581 Rls. 33,303 $
48 1381 عراق 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 6,858 254,167,493 Rls. 32,092 $
49 1381 عراق 843230 -دستگاه بذرپا ,كاشت ونشاء 14,500 251,506,666 Rls. 31,756 $
50 1381 عراق 392610 - لوازم براي دفتركار و مدارس از مواد پلاستيكي 31,883 248,824,701 Rls. 31,418 $
51 1381 عراق 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 7,600 233,543,492 Rls. 29,488 $
52 1381 عراق 900921 --دستگاههاي فتوكپي , توام با سيستم فتوكپي 1,850 231,264,054 Rls. 29,200 $
53 1381 عراق 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 15,171 222,910,153 Rls. 44,544 $
54 1381 عراق 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائي ياكاغذعكاسي بصورت رول , 6,050 215,577,142 Rls. 27,219 $
55 1381 عراق 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 16,390 211,856,111 Rls. 26,747 $
56 1381 عراق 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 7,260 207,595,629 Rls. 26,211 $
57 1381 عراق 870110 - تراكتورهاي يك محوره 6,010 204,145,021 Rls. 25,776 $
58 1381 عراق 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 11,700 197,622,371 Rls. 24,950 $
59 1381 عراق 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 7,665 196,968,960 Rls. 24,870 $
60 1381 عراق 401012 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موادنسجي 600 196,717,980 Rls. 24,838 $
61 1381 عراق 841382 --بالابرهاي آبگونها 10,296 195,379,953 Rls. 24,668 $
62 1381 عراق 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 34,950 193,050,558 Rls. 25,010 $
63 1381 عراق 843340 -منگنه كاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه كردن ) 15,300 189,638,562 Rls. 23,944 $
64 1381 عراق 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 18,000 182,234,537 Rls. 23,009 $
65 1381 عراق 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 9,890 167,759,295 Rls. 21,182 $
66 1381 عراق 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 26,447 166,312,866 Rls. 20,999 $
67 1381 عراق 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 14,000 163,569,155 Rls. 20,653 $
68 1381 عراق 843621 --ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرور پرندگان خانگي 12,372 160,784,614 Rls. 20,301 $
69 1381 عراق 845210 -چرخ دوزندگي ازنو ع خانگي 10,717 156,693,735 Rls. 19,785 $
70 1381 عراق 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 25,929 155,830,779 Rls. 19,676 $
71 1381 عراق 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 635 152,189,387 Rls. 19,215 $
72 1381 عراق 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 14,889 146,435,520 Rls. 18,489 $
73 1381 عراق 853921 --لامپ هاي رشته اي هالوژن تنگستن (غيرازلامپ هاي اشعه ماوراء بنف و مادون قرمز) 8,536 139,846,864 Rls. 17,657 $
74 1381 عراق 841451 --بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره ,سقفي ,توام باموتوربرقي بقدرت حداكثر125وات 4,549 137,613,490 Rls. 17,375 $
75 1381 عراق 510129 --پشم چربي زدائي شده (غيراز چيده شده ) , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 62,665 134,635,225 Rls. 16,999 $
76 1381 عراق 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار)موسوم به nraY"elaW pool", 3,600 133,010,640 Rls. 16,794 $
77 1381 عراق 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 10,000 127,904,000 Rls. 16,149 $
78 1381 عراق 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 17,290 127,635,149 Rls. 16,116 $
79 1381 عراق 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 13,560 126,383,303 Rls. 15,954 $
80 1381 عراق 821410 -كاغذبر,پاكت بازكن ,مركب ترا ,مدادترا ,,,, 2,700 126,013,203 Rls. 15,911 $
81 1381 عراق 550820 -نخ دوخت ازالياف مصنوعي غيريكسره , 6,000 124,550,244 Rls. 15,726 $
82 1381 عراق 960340 -بروس وقلم موبراي نقاشي كردن ,رنگ كردن ,ورني زدن ياقلم وبروسهاي همانند 3,500 119,910,010 Rls. 15,140 $
83 1381 عراق 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,312 117,587,532 Rls. 14,847 $
84 1381 عراق 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 13,440 116,244,112 Rls. 14,677 $
85 1381 عراق 961100 مهرهاي تاريخ زني ,لاك ومهركردن ياشماره زني ,وهمانند((همچنين وسايل براي چاپ ) 1,492 114,272,769 Rls. 14,428 $
86 1381 عراق 841410 -تلمبه هاي خلاء 7,000 113,981,965 Rls. 14,392 $
87 1381 عراق 830400 قفسه بايگاني ,قفسه جاي في ,,,ياملزومات وتجهيزات ميزكارازفلزمعمولي , 2,940 110,221,488 Rls. 13,917 $
88 1381 عراق 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 13,750 109,400,192 Rls. 13,812 $
89 1381 عراق 731010 -منبع,چليك ,بشكه ,پيت ,,,(غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,50لغايت 300ليتر, 5,575 105,093,837 Rls. 13,269 $
90 1381 عراق 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 4,950 105,012,187 Rls. 13,258 $
91 1381 عراق 550959 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره ,پلي استر,غيرمذكوردرجاي ديگر, آماده نشده براي خرده فروشي , 3,000 103,785,500 Rls. 13,104 $
92 1381 عراق 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 5,000 103,532,000 Rls. 13,072 $
93 1381 عراق 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 3,977 102,595,122 Rls. 12,953 $
94 1381 عراق 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,140 101,002,260 Rls. 12,752 $
95 1381 عراق 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 6,300 98,991,829 Rls. 12,499 $
96 1381 عراق 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 8,184 98,152,993 Rls. 12,388 $
97 1381 عراق 843320 --ماشين هاي علف زني (همچنين ميله هاي بر براي سواركردن روي تراكتور),غيرمذكوردرجاي ديگر 5,000 89,823,805 Rls. 11,341 $
98 1381 عراق 940520 -چرا غ كنارتختخواب ,چرا غ روميزي وچراغهاي پايه دارداخل ساختمان ,برقي 14,686 88,768,336 Rls. 11,208 $
99 1381 عراق 251511 --سنگهاي مرمر و سنگهاي تراورتن كارنشده يا همواري گرفته شده 482,680 86,704,474 Rls. 10,948 $
100 1381 عراق 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از5تن 12,000 85,159,059 Rls. 10,752 $
101 1381 عراق 960839 --خودنويس ,قلم استيلوگراف ,سايرقلمها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 6,444 84,199,296 Rls. 15,115 $
102 1381 عراق 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,850 80,271,750 Rls. 10,136 $
103 1381 عراق 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 700 80,141,847 Rls. 10,119 $
104 1381 عراق 560394 --پارچه هاي نبافته ,غيرازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از150گرم 4,794 76,584,463 Rls. 9,670 $
105 1381 عراق 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 30,146 73,851,504 Rls. 9,324 $
106 1381 عراق 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 6,768 71,850,884 Rls. 9,073 $
107 1381 عراق 720449 --قراضه وضايعات آهن , 150,000 70,736,253 Rls. 8,931 $
108 1381 عراق 210210 -مخمرهاي فعال (زنده ) 10,720 69,730,308 Rls. 8,804 $
109 1381 عراق 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز75كيلووات و حداكثر 375 كيلووات 1,200 69,667,346 Rls. 8,796 $
110 1381 عراق 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,200 69,415,490 Rls. 8,764 $
111 1381 عراق 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 1,120 68,845,867 Rls. 8,693 $
112 1381 عراق 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 1,500 65,342,895 Rls. 8,250 $
113 1381 عراق 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 1,795 65,326,407 Rls. 8,248 $
114 1381 عراق 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 7,660 63,981,987 Rls. 8,079 $
115 1381 عراق 843221 --كلوخ شكن ديسكي 3,300 60,208,245 Rls. 7,602 $
116 1381 عراق 760310 -پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم , 6,000 60,112,550 Rls. 7,590 $
117 1381 عراق 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 5,600 59,447,031 Rls. 7,506 $
118 1381 عراق 830520 -سوزن هاي دوخت بصورت نوار,ازفلزمعمولي , 14,393 59,190,768 Rls. 31,740 $
119 1381 عراق 320500 لاك رنگ كننده ;فر آورده هاي يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاك هاي رنگ كننده است 6,375 59,001,610 Rls. 7,448 $
120 1381 عراق 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 1,067 55,345,231 Rls. 6,988 $
121 1381 عراق 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1 55,093,493 Rls. 6,956 $
122 1381 عراق 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگرم 500 49,582,743 Rls. 6,260 $
123 1381 عراق 482311 -- كاغذخودچسب ,بصورت نواريارول 2,420 49,403,095 Rls. 6,238 $
124 1381 عراق 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,390 47,194,137 Rls. 5,958 $
125 1381 عراق 821300 قيچي ,قيچي خياطي وقيچي هاي همانند,وتيغه هاي آنها, 1,120 47,177,664 Rls. 5,958 $
126 1381 عراق 847210 -ماشين هاي تكثيرهكتوگراف يااستنسيل 495 47,090,880 Rls. 5,946 $
127 1381 عراق 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 825 45,293,007 Rls. 5,719 $
128 1381 عراق 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 2,000 44,911,904 Rls. 5,671 $
129 1381 عراق 901720 -ساير آلات رسامي , خط كشي يامحاسبه رياضي 670 41,133,900 Rls. 5,194 $
130 1381 عراق 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 1,940 40,829,004 Rls. 5,155 $
131 1381 عراق 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 20,670 39,233,700 Rls. 4,954 $
132 1381 عراق 900311 -- دوره و قاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازمواد پلاستيكي 90 38,468,996 Rls. 4,857 $
133 1381 عراق 550810 -نخ دوخت ازالياف سنتتيك غيريكسره , 1,500 36,122,810 Rls. 4,561 $
134 1381 عراق 482020 -دفترچه مشق 8,000 33,388,524 Rls. 4,216 $
135 1381 عراق 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 1,455 31,614,083 Rls. 3,992 $
136 1381 عراق 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 2,880 30,572,759 Rls. 3,861 $
137 1381 عراق 732290 -گرم كننده هاي هواياتوزيعكننده هواي گرم ,,,كه درجاي ديگرگفته نشده (غيربرقي )از آهن ياازفولاد, 1,350 30,540,093 Rls. 3,855 $
138 1381 عراق 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,508 30,030,803 Rls. 3,792 $
139 1381 عراق 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 1,000 29,404,302 Rls. 3,713 $
140 1381 عراق 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 1,800 28,743,617 Rls. 3,629 $
141 1381 عراق 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 2,183 27,559,578 Rls. 3,480 $
142 1381 عراق 731581 --زنجيرباحلقه هاي داراي تكيه گاه از آهن ياازفولاد, 2,500 27,324,405 Rls. 3,450 $
143 1381 عراق 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 900 26,947,143 Rls. 3,402 $
144 1381 عراق 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 665 25,422,606 Rls. 3,210 $
145 1381 عراق 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 890 25,151,573 Rls. 3,176 $
146 1381 عراق 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 4,150 23,884,920 Rls. 3,015 $
147 1381 عراق 400819 -- ميله ,تركه و پروفيله ازكائوچوي اسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,300 23,875,169 Rls. 3,015 $
148 1381 عراق 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 2,862 23,517,873 Rls. 2,969 $
149 1381 عراق 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 1,220 23,352,856 Rls. 2,948 $
150 1381 عراق 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 20,909,727 Rls. 2,640 $
151 1381 عراق 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 455 20,572,192 Rls. 2,598 $
152 1381 عراق 830590 -اشياءدفتركارازقبيل گيره نامه ,گوشه گيرنامه ,,,ازفلزمعمولي , 1,500 19,527,200 Rls. 2,466 $
153 1381 عراق 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 1,773 19,279,839 Rls. 2,434 $
154 1381 عراق 470790 - آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقواها 22,000 18,869,530 Rls. 2,383 $
155 1381 عراق 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 1,000 18,781,342 Rls. 2,371 $
156 1381 عراق 847340 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472, 1,000 17,964,762 Rls. 2,268 $
157 1381 عراق 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 800 17,964,661 Rls. 2,268 $
158 1381 عراق 510111 -پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده , 27,577 17,284,192 Rls. 2,183 $
159 1381 عراق 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتومبيل سواري (ازجمله استيشن واگن ومسابقه ) 2,100 15,099,922 Rls. 1,907 $
160 1381 عراق 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 1,418 14,895,665 Rls. 1,881 $
161 1381 عراق 848210 -بلبرينگ , 150 13,473,571 Rls. 1,701 $
162 1381 عراق 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 950 13,473,571 Rls. 1,701 $
163 1381 عراق 551110 -نخ ,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره سنتتيك آماده شده براي خرده فروشي , 600 12,448,000 Rls. 1,572 $
164 1381 عراق 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد, از مواد پلاستيكي 1,203 11,934,387 Rls. 1,507 $
165 1381 عراق 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 2,000 11,887,500 Rls. 1,501 $
166 1381 عراق 732394 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,لعاب داده شده , 2,800 11,756,214 Rls. 1,484 $
167 1381 عراق 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 1,400 11,435,007 Rls. 1,444 $
168 1381 عراق 391590 - آخال ,دم قيچي وخرده ريز,ازسايرموادپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 17,605 10,657,208 Rls. 1,346 $
169 1381 عراق 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 550 9,970,443 Rls. 1,259 $
170 1381 عراق 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 172 9,768,388 Rls. 1,233 $
171 1381 عراق 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,450 9,615,232 Rls. 1,214 $
172 1381 عراق 482010 -دفاترثبت ,دفاترحسابداري ,دسته هاي يادداشت ,ودسته هاي كاغذياد آوري واشياءهمانند,,,, 2,000 9,142,272 Rls. 1,154 $
173 1381 عراق 842539 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,200 8,982,381 Rls. 1,134 $
174 1381 عراق 481121 --كاغذومقواي خودچسب 1,067 8,596,969 Rls. 1,085 $
175 1381 عراق 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 380 8,533,261 Rls. 1,077 $
176 1381 عراق 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 3,000 7,704,398 Rls. 973 $
177 1381 عراق 843359 --ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 400 7,185,904 Rls. 907 $
178 1381 عراق 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 500 7,185,903 Rls. 907 $
179 1381 عراق 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 3,000 6,736,785 Rls. 851 $
180 1381 عراق 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 2,000 6,711,628 Rls. 847 $
181 1381 عراق 621790 -اجزاءلباس يامتفرعات لباس دوخته ومهيا,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,500 6,287,668 Rls. 794 $
182 1381 عراق 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 1,000 6,125,896 Rls. 773 $
183 1381 عراق 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 2,500 4,922,175 Rls. 621 $
184 1381 عراق 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 200 4,491,190 Rls. 567 $
185 1381 عراق 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 80 4,491,190 Rls. 567 $
186 1381 عراق 551229 --پارچه تاروپودباف ,چاپ شده ,رنگرزي شده ياازنخ هاي رنگارنگ ,با85%الياف غيريكسره آكريليك 130 4,470,392 Rls. 564 $
187 1381 عراق 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 223 4,424,552 Rls. 559 $
188 1381 عراق 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 100 4,350,175 Rls. 549 $
189 1381 عراق 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 194 4,086,507 Rls. 516 $
190 1381 عراق 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 550 4,082,900 Rls. 516 $
191 1381 عراق 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 200 3,920,573 Rls. 495 $
192 1381 عراق 070200 گوجه فرنگي ,تازه يا سردكرده 6,500 3,878,550 Rls. 2,210 $
193 1381 عراق 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 450 3,732,675 Rls. 471 $
194 1381 عراق 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 200 3,592,952 Rls. 454 $
195 1381 عراق 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 21,000 3,430,069 Rls. 433 $
196 1381 عراق 551319 --پارچه تاروپودباف ,باكمتراز85%الياف غيريكسره سنتتيك ,مخلوط باپنبه ,غيرمذكوردرجاي دي 36 3,187,827 Rls. 403 $
197 1381 عراق 730711 --لوله واتصالات لوله كشي ازريخته گري ,ازچدن غيرچك خوار, 1,000 2,853,000 Rls. 360 $
198 1381 عراق 481960 -جعبه هاي كلاسور,كازيه واشياءهمانندازانوا ع مورداستفاده دردفتركار,مغازه ياهمانند,,,, 288 2,756,928 Rls. 348 $
199 1381 عراق 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودربراي كشاورزي ,,, 200 2,718,860 Rls. 343 $
200 1381 عراق 843210 -گاو آهن (خي )shguolp() 700 2,713,758 Rls. 343 $
مجموع کل
141,063,115,023 ريال
مجموع کل
18,070,348 دلار