آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ليختن اشتاين 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 56,362 3,241,005,589 Rls. 409,218 $
2 1381 ليختن اشتاين 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 4,115 1,791,560,204 Rls. 226,207 $
3 1381 ليختن اشتاين 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 880 355,596,834 Rls. 44,899 $
4 1381 ليختن اشتاين 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 12,000 345,419,683 Rls. 43,614 $
5 1381 ليختن اشتاين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 3 97,319,000 Rls. 12,288 $
6 1381 ليختن اشتاين 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 191 72,910,374 Rls. 9,206 $
7 1381 ليختن اشتاين 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 792 62,437,025 Rls. 7,883 $
مجموع کل
5,966,248,709 ريال
مجموع کل
753,315 دلار
[1]