آمار کل " واردات از" کشور "مالزي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مالزي 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 43,492,132 266,737,835,885 Rls. 34,018,454 $
2 1381 مالزي 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 94,476 186,224,551,312 Rls. 23,653,522 $
3 1381 مالزي 151110 -روغن خام نخل 35,853,648 128,426,235,859 Rls. 16,215,434 $
4 1381 مالزي 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 13,862,000 88,880,114,436 Rls. 11,366,405 $
5 1381 مالزي 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 7,543,770 49,014,873,395 Rls. 6,688,212 $
6 1381 مالزي 151190 -روغن نخل (باستثناي خام ) واجزاء آن ,تصفيه شده يانشده ليكن ازلحاظشيميائي تغييرنيافته 14,754,305 46,606,885,498 Rls. 5,884,709 $
7 1381 مالزي 291249 -- آلدئيد-اترها,الدئيد-فنل ها, و آلدئيدها با عامل اكسيژن دار, غير مذكور درجاي ديگر 15,526,069 45,460,984,250 Rls. 5,740,023 $
8 1381 مالزي 400129 --سايركائوچوهاي طبيعي ,به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانواركه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,708,456 44,335,294,866 Rls. 6,015,505 $
9 1381 مالزي 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 16,364,096 40,525,683,744 Rls. 5,116,879 $
10 1381 مالزي 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 2,511 32,807,137,476 Rls. 4,285,070 $
11 1381 مالزي 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 5,808,000 30,087,913,488 Rls. 3,798,975 $
12 1381 مالزي 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 379,154 25,954,923,099 Rls. 3,277,124 $
13 1381 مالزي 382311 -- اسيدهاي استاريك 5,420,200 21,985,184,662 Rls. 2,800,035 $
14 1381 مالزي 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 1,068,000 18,454,193,653 Rls. 2,330,074 $
15 1381 مالزي 400122 --كائوچوي طبيعي خاص ازلحاظ طبيعي باشكال ابتدائي يابشكل صفحه ,ورق ,,,,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,596,896 17,724,663,638 Rls. 2,237,962 $
16 1381 مالزي 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 20,688 15,567,251,874 Rls. 1,967,274 $
17 1381 مالزي 880320 - تجهيزات فرود آمدن و اجزاءو قطعات آنها براي كالاهاي مشمول شماره 01/88 يا 02/88 20,915 14,650,867,187 Rls. 1,849,858 $
18 1381 مالزي 151329 --روغن هسته خرماياروغن باباسو(باستثناي خام )واجزاء آنهاتصفيه شده يانشده ,تغييرنيافته شيميا 3,565,097 13,688,543,728 Rls. 1,728,349 $
19 1381 مالزي 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 1,704,000 13,133,086,706 Rls. 1,658,216 $
20 1381 مالزي 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 2,771,575 13,095,609,530 Rls. 1,653,485 $
21 1381 مالزي 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 510,097 12,525,440,943 Rls. 2,184,402 $
22 1381 مالزي 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 1,209,764 12,227,790,180 Rls. 1,543,915 $
23 1381 مالزي 290545 -- گليسرول 1,585,880 12,036,323,860 Rls. 1,519,738 $
24 1381 مالزي 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 792,331 11,189,732,915 Rls. 1,412,845 $
25 1381 مالزي 401511 -- دستك جراحي ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 531,041 10,221,068,852 Rls. 1,290,538 $
26 1381 مالزي 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 1,163,808 10,003,150,677 Rls. 1,263,024 $
27 1381 مالزي 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 1,938,699 9,827,950,465 Rls. 1,240,903 $
28 1381 مالزي 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 1,560,196 9,697,260,130 Rls. 1,250,101 $
29 1381 مالزي 151319 --روغن نارگيل (كپري )(باستثناي خام )واجزاء آن ,تصفيه شده يانشده تغييرنيافته شيميائي 1,969,486 9,421,862,267 Rls. 1,189,630 $
30 1381 مالزي 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 1,560,960 9,164,748,307 Rls. 1,182,822 $
31 1381 مالزي 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 223,612 9,139,498,132 Rls. 1,153,977 $
32 1381 مالزي 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 2,862,641 8,329,089,628 Rls. 1,051,654 $
33 1381 مالزي 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 3,745,236 8,230,211,743 Rls. 1,039,169 $
34 1381 مالزي 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 863,417 7,617,805,484 Rls. 961,843 $
35 1381 مالزي 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 1,296,072 7,361,477,173 Rls. 929,480 $
36 1381 مالزي 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 910,800 7,136,588,223 Rls. 901,085 $
37 1381 مالزي 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 29,480 6,875,263,121 Rls. 882,153 $
38 1381 مالزي 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 30,500 6,871,359,252 Rls. 867,596 $
39 1381 مالزي 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 85,148 6,759,343,545 Rls. 853,452 $
40 1381 مالزي 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 1,601,500 5,923,241,939 Rls. 747,884 $
41 1381 مالزي 900190 ساير,منشوراينه و ساير عناصراپتيكي از هر ماده سوار نشده 212 5,833,460,077 Rls. 736,548 $
42 1381 مالزي 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 1,351,500 5,568,350,420 Rls. 703,075 $
43 1381 مالزي 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 896,000 5,257,531,263 Rls. 663,829 $
44 1381 مالزي 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 1,151,500 5,218,436,257 Rls. 658,894 $
45 1381 مالزي 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 111,984 5,191,297,259 Rls. 655,467 $
46 1381 مالزي 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 52,629 5,035,600,308 Rls. 635,808 $
47 1381 مالزي 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواحدهاي حافظه ,واحدهاي ورود,واحدهاي خروج 3,300 5,013,709,545 Rls. 633,045 $
48 1381 مالزي 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 6,396 4,719,475,455 Rls. 595,894 $
49 1381 مالزي 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 796,637 4,665,125,303 Rls. 589,030 $
50 1381 مالزي 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 12,571 4,518,802,047 Rls. 570,555 $
51 1381 مالزي 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 69,351 4,255,710,506 Rls. 547,358 $
52 1381 مالزي 480210 - كاغد و مقواي دست ساخت 792,036 4,190,266,208 Rls. 529,074 $
53 1381 مالزي 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 19,104 3,808,021,996 Rls. 480,811 $
54 1381 مالزي 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 46,480 3,717,390,372 Rls. 469,367 $
55 1381 مالزي 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 21,701 3,506,416,879 Rls. 442,729 $
56 1381 مالزي 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 51,899 3,454,652,149 Rls. 436,194 $
57 1381 مالزي 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 203,533 3,421,167,985 Rls. 431,966 $
58 1381 مالزي 230660 -كنجاله و ساير آخال همانند, از مغز و هسته و ميوه نخل 5,018,370 3,385,311,195 Rls. 427,438 $
59 1381 مالزي 400121 -- صفحات دودي از كائوچوي طبيعي 523,200 3,346,677,899 Rls. 422,560 $
60 1381 مالزي 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 336,168 3,226,164,701 Rls. 407,343 $
61 1381 مالزي 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 101,102 3,128,152,004 Rls. 394,969 $
62 1381 مالزي 790310 -گردروي , 300,000 3,102,637,271 Rls. 391,747 $
63 1381 مالزي 291714 --انيدريد مالئيك 525,000 3,072,176,702 Rls. 387,902 $
64 1381 مالزي 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 86,400 3,012,784,563 Rls. 380,402 $
65 1381 مالزي 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 311,460 2,956,941,597 Rls. 373,352 $
66 1381 مالزي 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 226,500 2,865,166,064 Rls. 361,763 $
67 1381 مالزي 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 6,493 2,839,622,502 Rls. 358,538 $
68 1381 مالزي 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 180,000 2,827,708,637 Rls. 357,034 $
69 1381 مالزي 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 319,681 2,583,368,181 Rls. 326,182 $
70 1381 مالزي 291531 --استات اتيل 456,000 2,565,093,292 Rls. 323,873 $
71 1381 مالزي 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 1,462,000 2,553,516,086 Rls. 322,414 $
72 1381 مالزي 540252 --نخ يك لاازپلي استرها,بابي از50دوردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 121,090 2,423,848,880 Rls. 306,042 $
73 1381 مالزي 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 24,674 2,363,502,110 Rls. 298,422 $
74 1381 مالزي 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 1,379 2,271,297,530 Rls. 286,779 $
75 1381 مالزي 701590 -شيشه براي ساعت ,شيشه براي عينك هاي معمولي وغيره ,won. 120 2,195,392,200 Rls. 277,196 $
76 1381 مالزي 030343 --ليستائو يا بونيت با شكم راه راه , يخ زده (,,, -elpirts ro kcagpiks ) 318,200 2,191,577,481 Rls. 276,715 $
77 1381 مالزي 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 120,000 2,185,293,652 Rls. 312,023 $
78 1381 مالزي 293229 -- لاكتون ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 500 2,175,074,885 Rls. 274,631 $
79 1381 مالزي 291411 استن 422,400 2,102,393,465 Rls. 265,453 $
80 1381 مالزي 151321 --روغن خام مغز يا هسته خرما(پالميست )يا روغن باباسو 481,180 2,044,718,500 Rls. 258,172 $
81 1381 مالزي 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و استرهاي آنها 460,800 2,035,962,526 Rls. 257,065 $
82 1381 مالزي 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 24,798 1,978,521,728 Rls. 249,813 $
83 1381 مالزي 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 23,387 1,913,670,008 Rls. 241,625 $
84 1381 مالزي 400211 --شيره استيرن - بوتادين يا كائوچوي استيرن - بوتادين كربوكسيله 281,550 1,900,437,892 Rls. 248,049 $
85 1381 مالزي 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 40,700 1,830,936,632 Rls. 231,179 $
86 1381 مالزي 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 8,285 1,689,534,800 Rls. 213,325 $
87 1381 مالزي 292910 -ايزوسيانات ها 160,000 1,689,271,589 Rls. 213,293 $
88 1381 مالزي 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 190,000 1,600,752,305 Rls. 202,115 $
89 1381 مالزي 481121 --كاغذومقواي خودچسب 73,902 1,595,412,385 Rls. 201,440 $
90 1381 مالزي 820220 -تيغه اره نواري , 2,086 1,593,841,443 Rls. 201,243 $
91 1381 مالزي 290919 --سايراترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 182,720 1,567,211,860 Rls. 197,882 $
92 1381 مالزي 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,965 1,467,000,825 Rls. 185,227 $
93 1381 مالزي 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 439,044 1,439,822,902 Rls. 181,796 $
94 1381 مالزي 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 142 1,384,243,026 Rls. 174,778 $
95 1381 مالزي 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 1,252 1,373,257,310 Rls. 173,392 $
96 1381 مالزي 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا,بتاياگامارابه كارمي برند 674 1,322,438,288 Rls. 166,975 $
97 1381 مالزي 880310 -ملنحهاوقسمت هاي گردنده واجزاءقطعات آنهابراي كالاهاي مشمول شماره 01/88يا02/88 1,686 1,310,731,555 Rls. 165,497 $
98 1381 مالزي 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 1,576 1,273,238,547 Rls. 160,762 $
99 1381 مالزي 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 227,751 1,187,002,877 Rls. 149,874 $
100 1381 مالزي 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 222,720 1,108,018,903 Rls. 139,900 $
101 1381 مالزي 400251 -- لاتكس كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين 180,400 1,085,445,600 Rls. 137,051 $
102 1381 مالزي 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 154 1,054,536,231 Rls. 133,149 $
103 1381 مالزي 400591 كائوچوي مخلوطشده , ولكانيزه نشده ,به شكل ,صفحه ,ورق 122,632 1,016,459,054 Rls. 128,341 $
104 1381 مالزي 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 60,000 992,283,972 Rls. 125,288 $
105 1381 مالزي 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 65,557 982,648,331 Rls. 124,071 $
106 1381 مالزي 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 4,960 981,864,345 Rls. 123,973 $
107 1381 مالزي 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP(V.C.). 47,067 978,309,469 Rls. 123,524 $
108 1381 مالزي 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 93,000 949,667,209 Rls. 119,908 $
109 1381 مالزي 701959 --پارچه هاي تاروپودباف ازالياف شيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 83,000 924,807,238 Rls. 116,769 $
110 1381 مالزي 401410 - كاپوت (محافظ) 20,330 889,157,033 Rls. 112,267 $
111 1381 مالزي 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 219,400 869,095,339 Rls. 109,733 $
112 1381 مالزي 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 3,778 851,356,689 Rls. 107,495 $
113 1381 مالزي 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 198,500 850,499,816 Rls. 107,386 $
114 1381 مالزي 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 120,000 844,579,705 Rls. 106,639 $
115 1381 مالزي 400811 -- صفحه , ورق و نوار از كائوچوي اسفنجي 51,600 804,873,272 Rls. 101,625 $
116 1381 مالزي 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 194,054 761,558,258 Rls. 96,156 $
117 1381 مالزي 800120 - آلياژهاي قلع,بصورت كارنشده , 21,000 751,442,946 Rls. 94,880 $
118 1381 مالزي 290542 -- پنتا ارتريتول 80,000 748,728,747 Rls. 94,537 $
119 1381 مالزي 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باستثناءچيني )داراي سختي كمتراز9shoM, 15,000 747,317,057 Rls. 94,358 $
120 1381 مالزي 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 70,400 745,989,591 Rls. 94,191 $
121 1381 مالزي 030110 -ماهي هاي زينتي , زنده 12,939 741,698,984 Rls. 114,574 $
122 1381 مالزي 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 917 705,400,678 Rls. 89,066 $
123 1381 مالزي 900659 --ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرازدوربينهاي سينماگردان ) 570 693,163,666 Rls. 87,521 $
124 1381 مالزي 382312 --اسيد اولئيك 97,680 690,444,386 Rls. 87,177 $
125 1381 مالزي 400241 --لاتكس كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين ) 131,200 685,043,428 Rls. 86,496 $
126 1381 مالزي 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 700 678,545,179 Rls. 85,675 $
127 1381 مالزي 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 17,865 673,417,262 Rls. 85,027 $
128 1381 مالزي 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 1,705 671,327,808 Rls. 84,763 $
129 1381 مالزي 761100 مخزن ,منبع,غيره (غيرازبراي گاز),300ليتريابيشتر,@ 3,000 663,073,600 Rls. 83,721 $
130 1381 مالزي 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (الكل ايزوپروپيليك ) 128,000 658,020,371 Rls. 83,083 $
131 1381 مالزي 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 99,102 623,086,084 Rls. 78,672 $
132 1381 مالزي 040620 -پنير رنده شده يا پودر شده 23,600 616,803,347 Rls. 77,879 $
133 1381 مالزي 152110 -موم هاي نباتي (باستثناي تري گليسريدها) 78,840 612,355,087 Rls. 77,318 $
134 1381 مالزي 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 26,522 610,758,500 Rls. 77,116 $
135 1381 مالزي 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 10,900 609,894,713 Rls. 77,007 $
136 1381 مالزي 400259 -- كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 66,560 600,787,142 Rls. 75,857 $
137 1381 مالزي 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,878 600,751,820 Rls. 75,853 $
138 1381 مالزي 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 8,730 582,826,270 Rls. 73,589 $
139 1381 مالزي 870490 -وسايط نقليه موتوري ,براي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 1,215 576,227,099 Rls. 72,756 $
140 1381 مالزي 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 72,000 568,047,110 Rls. 120,174 $
141 1381 مالزي 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 26 562,271,846 Rls. 70,993 $
142 1381 مالزي 851110 - شمعهاي جرقه زن 1,098 546,261,330 Rls. 68,972 $
143 1381 مالزي 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 32,000 539,193,920 Rls. 68,080 $
144 1381 مالزي 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 800 538,416,820 Rls. 67,982 $
145 1381 مالزي 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نقليه شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 5,605 510,395,389 Rls. 64,444 $
146 1381 مالزي 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 5,335 501,799,000 Rls. 63,358 $
147 1381 مالزي 370590 -صفحه ها وفيلم هاي عكاسي ,عكس برداري و ظاهرشده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد 746 497,722,211 Rls. 62,844 $
148 1381 مالزي 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 11,829 492,621,855 Rls. 62,199 $
149 1381 مالزي 291615 --اسيدهاي اولئيك ,لينولئيك يا لينولنيك , املاح و استرهاي آنها 72,060 492,162,288 Rls. 62,142 $
150 1381 مالزي 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 33,129 486,777,209 Rls. 61,462 $
151 1381 مالزي 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 440 478,984,900 Rls. 60,478 $
152 1381 مالزي 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,300 468,652,875 Rls. 59,173 $
153 1381 مالزي 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,305 454,943,088 Rls. 57,442 $
154 1381 مالزي 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 50,430 453,829,373 Rls. 57,301 $
155 1381 مالزي 902490 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابراي آزماي مشمول 24/90 30 452,179,092 Rls. 57,093 $
156 1381 مالزي 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 36,000 449,000,494 Rls. 56,692 $
157 1381 مالزي 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 63,000 434,361,080 Rls. 54,844 $
158 1381 مالزي 960820 -قلم وقلمهاي علامتگذاري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل , 8,982 428,467,343 Rls. 54,100 $
159 1381 مالزي 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 49,400 412,114,346 Rls. 52,035 $
160 1381 مالزي 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 300 411,333,507 Rls. 51,936 $
161 1381 مالزي 390320 -كوپليمرهاي اكريلونيتريل - استيرن NAS() به اشكال ابتدائي 53,000 400,458,099 Rls. 50,563 $
162 1381 مالزي 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي براي لحيم كاري ,,,, 14,250 399,009,927 Rls. 56,789 $
163 1381 مالزي 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 23,693 398,356,038 Rls. 50,298 $
164 1381 مالزي 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 1,069 386,038,298 Rls. 48,742 $
165 1381 مالزي 481950 - محفظه هاي بسته بندي ,وجلدصفحه گرامافون غيرمذكوردرجاي ديگراز كاغذيامقوا 10,745 375,853,528 Rls. 47,456 $
166 1381 مالزي 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 17,538 369,626,793 Rls. 46,670 $
167 1381 مالزي 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 4,245 369,123,988 Rls. 46,607 $
168 1381 مالزي 761290 -چليك ,بشگه از آلومينيوم كه درجاي ديگرگفته نشده (باستثناءبراي گاز)كمتراز300ليتر, 2,800 362,201,270 Rls. 45,733 $
169 1381 مالزي 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 30,263 359,408,153 Rls. 45,380 $
170 1381 مالزي 080111 --نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده detaecised( ,stunococ ) 57,000 358,720,629 Rls. 45,294 $
171 1381 مالزي 370244 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده ,باپهنائي بي از105mmولي از610mmبيشترنباشد 1,500 358,711,633 Rls. 45,292 $
172 1381 مالزي 740710 -ميله وپروفيل ازمس تصفيه شده , 19,900 353,407,193 Rls. 44,622 $
173 1381 مالزي 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 5,201 352,620,767 Rls. 44,523 $
174 1381 مالزي 900580 -دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتيكي ,وپايه اي آنها;سايردستگاههاي نجومي وپايه اي آنها,ب 352 347,966,741 Rls. 43,935 $
175 1381 مالزي 281119 --سايراسيدهاي غير آلي ,كه درجاي ديگري مذكورنباشد 2,256 346,336,110 Rls. 43,729 $
176 1381 مالزي 760429 --لوله وپروفيل از آلياژهاي آلومينيوم , 900 331,844,568 Rls. 41,900 $
177 1381 مالزي 250820 -خاك هاي رنگ زدا و گل سرشوي 96,500 322,180,670 Rls. 40,679 $
178 1381 مالزي 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 15,000 319,737,723 Rls. 40,371 $
179 1381 مالزي 820330 -قيچي هاي فلزبروابزارهاي دستي همانند, 88 318,973,512 Rls. 40,275 $
180 1381 مالزي 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 18,720 285,793,497 Rls. 36,085 $
181 1381 مالزي 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 14,815 284,557,395 Rls. 35,929 $
182 1381 مالزي 731814 --پيچ خودكاراز آهن ياازفولاد, 25,170 281,481,582 Rls. 35,541 $
183 1381 مالزي 400829 -- ميله , تركه يا پروفيله ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 39,000 277,154,492 Rls. 34,994 $
184 1381 مالزي 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 38,800 276,105,559 Rls. 34,862 $
185 1381 مالزي 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون - آندن ,وبه اشكال اوليه غيرمذكوردرجاي ديگر 19,550 274,059,298 Rls. 34,603 $
186 1381 مالزي 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 52,206 271,180,272 Rls. 34,240 $
187 1381 مالزي 291612 --استرهاي اسيداكريليك 28,800 264,988,544 Rls. 33,458 $
188 1381 مالزي 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 32,000 256,473,735 Rls. 32,383 $
189 1381 مالزي 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 2,585 249,146,750 Rls. 31,458 $
190 1381 مالزي 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 16,504 245,170,680 Rls. 30,956 $
191 1381 مالزي 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 32,040 238,733,790 Rls. 30,144 $
192 1381 مالزي 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 2,300 235,792,953 Rls. 29,772 $
193 1381 مالزي 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 11,650 233,560,659 Rls. 29,490 $
194 1381 مالزي 392051 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 19,925 228,809,722 Rls. 28,890 $
195 1381 مالزي 721011 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0mm روك , آبكاري باقلع 1,124 228,011,528 Rls. 28,789 $
196 1381 مالزي 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 24,000 222,335,630 Rls. 28,073 $
197 1381 مالزي 761610 -ميخ ,ميخ سرپهن ,ميخ دوپا,پيچ ,پيچ مهره خور,مهره ,,,از آلومينيوم , 1,030 219,325,932 Rls. 27,693 $
198 1381 مالزي 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 6,291 216,866,819 Rls. 27,382 $
199 1381 مالزي 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 42,419 216,598,980 Rls. 27,348 $
200 1381 مالزي 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 19,200 216,207,494 Rls. 27,299 $
مجموع کل
1,516,332,893,302 ريال
مجموع کل
193,964,081 دلار