آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 نروژ 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 1,879,600 13,551,915,199 Rls. 1,711,101 $
2 1381 نروژ 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 2,554,063 8,883,720,061 Rls. 1,121,682 $
3 1381 نروژ 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 37,502 8,239,102,468 Rls. 1,040,291 $
4 1381 نروژ 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 2,169 7,533,365,361 Rls. 951,182 $
5 1381 نروژ 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 1,610 4,244,106,090 Rls. 535,872 $
6 1381 نروژ 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 1,257 3,162,267,943 Rls. 399,276 $
7 1381 نروژ 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 253,767 3,004,996,154 Rls. 379,419 $
8 1381 نروژ 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 3,095 2,951,477,448 Rls. 372,661 $
9 1381 نروژ 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 555,500 2,862,523,891 Rls. 361,430 $
10 1381 نروژ 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 16,237 2,425,600,000 Rls. 306,263 $
11 1381 نروژ 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 4,600 1,974,307,573 Rls. 249,281 $
12 1381 نروژ 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 12,058 1,872,550,583 Rls. 236,434 $
13 1381 نروژ 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,561 1,276,992,957 Rls. 161,236 $
14 1381 نروژ 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,000 954,000,000 Rls. 120,455 $
15 1381 نروژ 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 129,600 836,825,089 Rls. 105,659 $
16 1381 نروژ 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 41,300 809,964,964 Rls. 102,268 $
17 1381 نروژ 284920 -كربورهاي سيليسيم 70,800 628,841,623 Rls. 79,399 $
18 1381 نروژ 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,201 603,841,404 Rls. 87,099 $
19 1381 نروژ 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزر ع زمين ,,, 16,158 560,394,978 Rls. 70,757 $
20 1381 نروژ 901410 - قطب نماهاي جهت ياب 40 526,381,300 Rls. 66,462 $
21 1381 نروژ 391310 - اسيد آلژينيك و استرهاي آن , به اشكال ابتدائي 4,000 375,100,919 Rls. 47,361 $
22 1381 نروژ 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 1,892 366,650,225 Rls. 46,294 $
23 1381 نروژ 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 20,000 305,794,154 Rls. 38,610 $
24 1381 نروژ 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,736 302,666,329 Rls. 38,215 $
25 1381 نروژ 844312 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,تغذيه شده باورق ,ازنو ع دفتري 1,200 291,363,300 Rls. 36,788 $
26 1381 نروژ 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 285 287,452,915 Rls. 36,295 $
27 1381 نروژ 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 22 265,984,991 Rls. 33,584 $
28 1381 نروژ 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 260 260,308,217 Rls. 32,867 $
29 1381 نروژ 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 26,419 249,455,748 Rls. 31,497 $
30 1381 نروژ 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 620 237,367,298 Rls. 29,971 $
31 1381 نروژ 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 90 216,241,402 Rls. 27,303 $
32 1381 نروژ 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 6,500 199,869,698 Rls. 25,236 $
33 1381 نروژ 283529 --فسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها) 2,000 183,140,455 Rls. 23,124 $
34 1381 نروژ 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 2,000 158,570,758 Rls. 20,022 $
35 1381 نروژ 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 620 139,504,451 Rls. 17,614 $
36 1381 نروژ 282550 -اكسيدهاوهيدراكسيدهاي مس 5,000 112,223,925 Rls. 14,170 $
37 1381 نروژ 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 12 106,040,685 Rls. 13,389 $
38 1381 نروژ 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 4,800 97,827,951 Rls. 12,352 $
39 1381 نروژ 720221 --فروسيلسيوم ,داراي بي از55%وزني سيلسيوم , 4,000 84,100,000 Rls. 10,619 $
40 1381 نروژ 901510 - مسافت يابها 8 78,215,345 Rls. 9,876 $
41 1381 نروژ 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر حاصلخيز كننده ازت , فسفر و پتاسيم 24,000 70,256,550 Rls. 8,871 $
42 1381 نروژ 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 1,000 65,879,360 Rls. 8,318 $
43 1381 نروژ 852830 - پروژكتورهاي ويدئويي 11 62,974,420 Rls. 7,951 $
44 1381 نروژ 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,500 61,265,573 Rls. 7,736 $
45 1381 نروژ 843142 --تيغه هاي بولدوزرياانگلدوزرمشمول شماره 8429 619 54,515,890 Rls. 6,883 $
46 1381 نروژ 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 16 51,519,000 Rls. 6,505 $
47 1381 نروژ 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 10,000 47,566,004 Rls. 6,006 $
48 1381 نروژ 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,600 44,917,068 Rls. 5,671 $
49 1381 نروژ 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15 41,244,879 Rls. 5,208 $
50 1381 نروژ 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 400 33,794,094 Rls. 4,267 $
51 1381 نروژ 903120 - دستگاههاي آزماي 80 24,570,353 Rls. 3,102 $
52 1381 نروژ 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 12 19,551,442 Rls. 2,469 $
53 1381 نروژ 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 4 18,101,211 Rls. 2,286 $
54 1381 نروژ 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 3 14,290,978 Rls. 1,804 $
55 1381 نروژ 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 173 13,473,964 Rls. 1,701 $
56 1381 نروژ 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 55 9,003,930 Rls. 1,137 $
57 1381 نروژ 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 2,800 8,983,515 Rls. 1,134 $
58 1381 نروژ 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 11 3,259,100 Rls. 412 $
مجموع کل
71,866,221,183 ريال
مجموع کل
9,084,875 دلار
[1]