آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 يوگسلاوي 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 22,500 4,027,186,735 Rls. 508,483 $
2 1381 يوگسلاوي 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 155,630 3,525,123,228 Rls. 445,092 $
3 1381 يوگسلاوي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 55,801 3,303,452,962 Rls. 417,102 $
4 1381 يوگسلاوي 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 111,000 1,538,426,115 Rls. 194,246 $
5 1381 يوگسلاوي 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 18 1,394,950,784 Rls. 176,130 $
6 1381 يوگسلاوي 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,000 1,315,745,291 Rls. 166,129 $
7 1381 يوگسلاوي 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 68 630,803,205 Rls. 79,647 $
8 1381 يوگسلاوي 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,081 562,487,406 Rls. 71,021 $
9 1381 يوگسلاوي 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده بافلز,بدون ملحقات 28,800 523,247,861 Rls. 66,066 $
10 1381 يوگسلاوي 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,890 507,633,905 Rls. 64,095 $
11 1381 يوگسلاوي 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 2,383 437,014,700 Rls. 55,179 $
12 1381 يوگسلاوي 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 14,880 433,189,534 Rls. 54,696 $
13 1381 يوگسلاوي 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 11,741 394,926,720 Rls. 49,864 $
14 1381 يوگسلاوي 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 8,424 329,214,258 Rls. 41,568 $
15 1381 يوگسلاوي 740721 --ميله وپروفيل ازبرنج , 18,000 230,919,562 Rls. 29,157 $
16 1381 يوگسلاوي 820190 -داس ,,,گوه (قلم هيزم شكني )وابزارهاي دستي ديگربراي كشاورزي ياجنگلداري , 2 216,454,186 Rls. 27,330 $
17 1381 يوگسلاوي 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 110 205,939,049 Rls. 26,002 $
18 1381 يوگسلاوي 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 261 197,771,534 Rls. 24,971 $
19 1381 يوگسلاوي 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1 192,636,642 Rls. 24,323 $
20 1381 يوگسلاوي 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 22,000 162,932,000 Rls. 20,572 $
21 1381 يوگسلاوي 292090 -استرهاي سايراسيدهاي غير آلي (باستثناي هالوژنورهاي هيدروژن ),وغيره ,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,709 157,493,452 Rls. 19,886 $
22 1381 يوگسلاوي 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 940 143,593,227 Rls. 18,130 $
23 1381 يوگسلاوي 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30 129,668,242 Rls. 16,372 $
24 1381 يوگسلاوي 901780 - ساير آلات 52 111,677,028 Rls. 14,100 $
25 1381 يوگسلاوي 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر مذكورنباشد 30 111,099,287 Rls. 14,028 $
26 1381 يوگسلاوي 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 60 87,987,391 Rls. 11,110 $
27 1381 يوگسلاوي 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 6,384 78,051,729 Rls. 9,855 $
28 1381 يوگسلاوي 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 2,726 77,986,763 Rls. 9,847 $
29 1381 يوگسلاوي 681220 -نخ ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 10,000 67,810,881 Rls. 38,639 $
30 1381 يوگسلاوي 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 138 34,252,748 Rls. 19,517 $
31 1381 يوگسلاوي 400130 -بالاتا,گوتاپركا,گرايول ,شيكل وصمغهاي طبيعي همانندبه اشكال ابتدائي ياصفحه ورق ونوار 2,400 28,298,495 Rls. 16,124 $
32 1381 يوگسلاوي 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 80 25,377,441 Rls. 3,204 $
33 1381 يوگسلاوي 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 3,000 20,508,479 Rls. 11,686 $
34 1381 يوگسلاوي 731590 --اجزاءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده از آهن ياازفولاد, 1,920 20,211,289 Rls. 2,552 $
35 1381 يوگسلاوي 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 442 19,476,895 Rls. 2,459 $
36 1381 يوگسلاوي 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 28,000 17,529,061 Rls. 2,213 $
37 1381 يوگسلاوي 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 250 13,733,351 Rls. 1,734 $
38 1381 يوگسلاوي 731700 ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياازفولاد, 24,720 12,380,526 Rls. 1,563 $
39 1381 يوگسلاوي 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 800 6,788,369 Rls. 3,868 $
40 1381 يوگسلاوي 283220 -سولفيت ها (باستثناي سديم ) 1,200 3,524,654 Rls. 2,008 $
41 1381 يوگسلاوي 282410 -منواكسيدسرب (مردارسنگ lacissaM ,egrahtiL)مين اورانژdael(egnarO ) 1,000 2,936,986 Rls. 1,673 $
42 1381 يوگسلاوي 280469 -- سيليسيم ,حاوي بي از99/99 درصد وزني سيليسيم 800 2,423,251 Rls. 1,381 $
43 1381 يوگسلاوي 281390 -سولفورهاي غيرفلزات (بااستثناي كربن ),تري سولفورفسفرتجارتي 1,100 2,220,268 Rls. 1,265 $
44 1381 يوگسلاوي 282120 -خاك رنگ هاكه داراي 70%وزني يابيشتر آهن تركيب شده بصورت 3o2eFباشد . 600 1,396,146 Rls. 796 $
45 1381 يوگسلاوي 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 1,500 1,365,428 Rls. 778 $
46 1381 يوگسلاوي 281700 اكسيد روي , پراكسيد روي , 240 1,332,122 Rls. 759 $
47 1381 يوگسلاوي 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 16 980,020 Rls. 124 $
48 1381 يوگسلاوي 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 100 833,058 Rls. 475 $
مجموع کل
21,310,992,264 ريال
مجموع کل
2,767,821 دلار
[1]